Olje og energi

Fakta om

Olje og energi

Skrå bakgrunn med infografikk

Olje og gass utvunnet fra Nordsjøen

  • 1 Enheten Sm³ o.e. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) gir energiinnholdet i alle typer petroleum på én enhet. 1 o.e. er energimengden som frigjøres ved forbrenning av 1 Sm³ råolje.
  • 2 Inkludert kondensater
Kilde

Oljedirektoratet

Ingress

Siden gir oversikt over produksjon og salg av norsk olje og gass, og ringvirkningene dette har for norsk økonomi. Du finner også statistikk om forbruk og produksjon av elektrisitet og annen energi.

Elektrisk kraft og fjernvarme

Vannkraft,Vindkraft,Varmekraft,Totalt
Antall kraftstasjoner

Kraftstasjonenes samlete ytelse

Flere faktasider