Olje og energi

Fakta om

Olje og energi

Skrå bakgrunn med infografikk

Olje og gass utvunnet fra Nordsjøen

  • 1 Enheten Sm³ o.e. (standard kubikkmeter oljeekvivalenter) gir energiinnholdet i alle typer petroleum på én enhet. 1 o.e. er energimengden som frigjøres ved forbrenning av 1 Sm³ råolje.
  • 2 Inkludert kondensater
Kilde

Oljedirektoratet

Ingress

Siden gir oversikt over produksjon og salg av norsk olje og gass, og ringvirkningene dette har for norsk økonomi. Du finner også statistikk om forbruk og produksjon av elektrisitet og annen energi.

Inntekter fra olje og gass

Eksportverdi av norsk olje og gass,Olje og gass som andel av Norges totale eksport
Eksportverdi av norsk olje og gass
2020
325,2
milliarder kroner
-28,6 % Endring fra året før

Olje og gass som andel av Norges totale eksport
2020
42,2
%
-5,3 prosentpoeng Endring fra året før

¹Ikke inkludert kondensater


Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter

Skatter og avgifter

ikon av hånd som slipper mynter
Skatt og avgift på olje som andel av alle skatter og avgifter
2020
0,8
%
-10,5 prosentpoeng Endring fra året før


Bruk av olje og energi

Elektrisitet,Olje²,Biobrensler,Andre

Forbruk av energi¹

Elektrisitet
2020
113 323
GWh
-0,2 % Endring fra ti år før

Olje²
2020
64 302
GWh
-16,9 % Endring fra ti år før

Biobrensler
2020
14 750
GWh
-2,5 % Endring fra ti år før

Andre
2020
19 207
GWh
16,3 % Endring fra ti år før

¹ Netto innenlands energiforbruk. Bruk av energi i kraftproduksjonen er ikke inkludert. Bruk til andre formål enn energi (for eksempel petroleum til plastproduksjon) er heller ikke med.
² Inkludert andre petroleumsprodukter

Prisen på drivstoff

Bensinprisen
Bensinprisen
August 2021
17,15
kroner per liter

¹Blyfri 95 oktan

Dieselprisen
Dieselprisen
August 2021
15,76
kroner per liter

¹Avgiftspliktig

Utslipp

Elektrisk kraft og fjernvarme

Vannkraft,Vindkraft,Varmekraft,Totalt
Vannkraft
2019
126 030
GWh
Ingen endring Endring fra ti år før

Vindkraft
2019
5 525
GWh
465,5 % Endring fra ti år før

Varmekraft
2019
3 328
GWh
-29,5 % Endring fra ti år før

Totalt
2019
134 882
GWh
2,4 % Endring fra ti år førAntall kraftstasjoner
Antall kraftstasjoner
2019
1 222


Kraftstasjonenes samlete ytelse
Kraftstasjonenes samlete ytelse
2019
36 820
MWPrisen på strøm¹
Prisen på strøm¹
2020
80,3
øre per kilowattime
-2 % Endring fra fem år før

¹Tallet gir den totale prisen husholdningene betaler for strøm, og inkluderer kraftpris, nettleie og avgifter


Flere faktasider