Digitaliserte publikasjonar 1828-2000

Alle publikasjonane utgjeve av SSB er digitalisert, over 22 000 publikasjonar. Publikasjonane etter emne er lenkja opp frå to bibliografiar, den første frå 1828-1976, den andre for perioden 1977-1996.

Etter emne

NOS og andre publikasjonar gitt ut 1828-1976


NOS og andre publikasjonar gitt ut 1977-1996

Vel emne:

Se også: Tabeller i Statistikkbanken med startår før 1980

Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre publikasjoner utgitt av Statistisk sentralbyrå 1828-1976 [pdf] uten lenker.

Publikasjonsoversikten 1977-1996 [pdf} uten lenker.


Mer informasjon, spørsmål og kommentarer:
E-post: biblioteket@ssb.no, tlf. 21 09 46 42

   

Etter serie

SeriarPeriodika


Om PDF
Nokre av filene er store, og kan ta tid å laste ned.
Vi tilrår ein dedikert pdf-lesar, som Adobe Reader.
Mange tabellar går over 2 sider. I Adobe Reader: Vis -> 2 side visning -> Vis forside i 2side visning
(View -> 2up -> Show cover page during 2 up).

Vi har utført tekngjenkjenning (OCR -? optical character recognition), slik at det er mogleg å søkje på innhaldet. Søk i Adobe Reader er Ctrl+F eller kikkerten (ikonet).
Hugs at stavemåten kan ha endra seg frå den gong publikasjonen blei laga.