Denne sida blir ikkje lenger oppdatert

Frå 24. mars 2022 blir tal for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal publisert saman med Arbeidskraftundersøkelsen.

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Oppdatert: 24. februar 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Faktasider

Kontakt

SSBs informasjonstjeneste

informasjon@ssb.no

21 09 46 42