Banner med bilde og tittel

Arbeidslivet

Fakta om arbeidslivet

Ingress

På denne siden finner du tallene som forteller om hvordan vi har det på jobb — tall om arbeidsmiljø, arbeidshelse og arbeidsulykker, deltid og midlertidighet, med mer.

Er du ute etter tall om arbeidsledighet, sysselsetting eller arbeidsstyrken? Dette finner du på vår faktaside om arbeidsmarkedet.

Trivsel på arbeidsplassen

Tilfreds med jobben¹

¹ Alle tall om arbeidsmiljø er oppgitt som prosentvis andel av de sysselsatte mellom 18 og 66 år

Kontroll over arbeidsdagen¹

¹ Gjelder ansatte. Selvstendig næringsdrivende er ikke spurt.
Utsatt for trakassering eller mobbing på arbeidsplassen

¹ Månedlig eller oftere. ² I løpet av siste tolv måneder.
Har for mye å gjøre¹,Leser og svarer på arbeidsrelatert epost utenom arbeidstid²,Jobben forstyrrer hjemmelivet¹,Må hoppe over lunsjpausen på grunn av arbeidsmengden²

Går jobben utover fritiden?

Har for mye å gjøre¹
2019
47
%
Leser og svarer på arbeidsrelatert epost utenom arbeidstid²
2019
23
%
Jobben forstyrrer hjemmelivet¹
2019
15
%
Må hoppe over lunsjpausen på grunn av arbeidsmengden²
2019
7
%

¹ Ofte eller alltid
² Daglig

Næringene vi jobber i

Antall personer som jobber¹ i utvalgte næringer

¹ Ansatte i bedrifter som driver produksjon i Norge. Les mer om hva dette innebærer i artikkelen Hva viser de ulike sysselsettingsstatistikkene?

Pendling inn i storbyene

Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim
Oslo
2021
182 305
personer
12,8 % fra fem år før
Bergen
2021
40 157
personer
-15,5 % fra fem år før
Stavanger
2021
34 237
personer
15,8 % fra fem år før
Trondheim
2021
26 264
personer
-3,3 % fra fem år før

Tallene viser hvor mange personer 20-66 år som har arbeidssted i byene, men er registrert bosatt i en annen kommune.

Sykdom og helse

Fysisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹,Psykisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹,Smerter i nakke, skuldre eller øvre rygg,Stor risiko for arbeidsulykker

Arbeidsrelaterte helseplager

Fysisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹
2019
32
%
Psykisk utmattet når man kommer hjem fra jobb¹
2019
22
%
Smerter i nakke, skuldre eller øvre rygg
2019
9
%
Stor risiko for arbeidsulykker
2019
3
%

¹ Andel som svarer "ukentlig"

 

Arbeidsulykker

Arbeidsulykker
Ikon av kors i sirkel
Arbeidsulykker
2021
23 201
Arbeidsulykker

¹ En hendelse som antas å ville føre til fravær på tre dager eller mer
Arbeidsulykker med dødelig utfall
ikon av kors
Arbeidsulykker med dødelig utfall
2021
39
Arbeidsulykker med dødelig utfall

Lønn

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
ikon av hånd med mynter
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte
2021
52 920
kr
4,4 % Endring fra året før
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i ulike yrkesgrupper¹

¹ For mer om hvilke yrker som sorterer under hvilke kategorier, se SSBs standard for yrkesklassifisering

Heltidsansatte menn,Heltidsansatte kvinner,Deltidsansatte menn,Deltidsansatte kvinner

Gjennomsnittlig månedslønn for heltids- og deltidsansatte

Heltidsansatte menn
2021
55 210
kr
4,3 % Endring fra året før
Heltidsansatte kvinner
2021
49 490
kr
4,7 % Endring fra året før
Deltidsansatte menn
2021
41 480
kr
2,3 % Endring fra året før
Deltidsansatte kvinner
2021
40 830
kr
3,2 % Endring fra året før

Relaterte faktasider