Innhold

Introduksjon

Del I Arbeidsrelaterte variabler
1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
2 Arbeidstid
3 Tidligere arbeidserfaring 

Del II Personlige bakgrunnsvariabler
4 Personlige bakgrunnsvariabler

Del III Husholdningsvariabler
5 Husholdningsvariabler

Del IV Utdanningsrelaterte variabler
6 Utdanning

Del V Tekniske variabler
7 Tekniske variabler

Del VI Åtteårsmoduler
8 Innvandring 
9 Jobbferdigheter
10 Pensjon 

Del VII Piloter 
11 Digitalt plattformarbeid 

Del VIII Lærervillkårsmonitoren 
12 Lærervillkårsmodellen
 

Introduksjon

Listen over variabler publisert her er ment som tilleggsinformasjon til Dokumentasjon av Arbeidskraftsundersøkelsen etter omleggingen i 2021, og vil bli oppdatert minst en gang i året.
Variablene er delt inn i åtte hovedkategorier.

Flere av variablene følger EU sine krav til innhold. Mer informasjon om dette kan leses på Eurostat sin samleside for metadata og klassifikasjoner: Eurostat (ec.europa.eu).


Ved spørsmål kan man kontakte arbeidsmarked@ssb.no.
 

Del I Arbeidsrelaterte variabler

Omfatter blant annet variabler knyttet til jobb, arbeidssted, arbeidsttid og tidligere arbeidserfaring.

Kapittel 1 og 2 går kun til personer definert som sysselsatte, mens kapittel 3 gjelder personer som ikke er sysselsatt.

1 Arbeidsmarkedsdeltakelse

1.1 WKSTAT
1.2 ABSREAS
1.3 JATTACH
1.4 EMPSTAT
1.5 NUMJOB
1.6 SEEKWORK
1.7 WANTWORK
1.8 SEEKREAS
1.9 WANTREAS
1.10 ACTMETNE
1.11 WISHMORE
1.12 AVAILBLE
1.13 AVAIREAS
1.14 ILOSTAT
1.15 COUNTRYW_NASJONAL
1.16 REGIONW
1.17 HOMEWORK
1.18 STAPRO
1.19 NACE3D
1.20 ISCO4D
1.21 FTPT_EUROSTAT
1.22 FTPT_NASJONAL
1.23 TEMP
1.24 TEMPDUR
1.25 TEMPREAS
1.26 TEMPAGCY
1.27 FTPTREAS
1.28 MAINCLNT
1.29 VARITIME
1.30 SUPVISOR
1.31 SIZEFIRM
1.32 SEEKDUR
1.33 til3_samlet_r
1.34 til4_samlet_r
1.35 NEEDCARE
1.36 STAPRO2J
1.37 NACE2J2D
1.38 MAINSTAT
1.39 YSTARTWK_NASJONAL
1.40 MSTARTWK_NASJONAL
1.41 WAYJFOUN
1.42 FINDMETH
1.43 REGISTER
1.44 LOOKOJ

 

1.1 WKSTAT

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonArbeidssituasjon i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som har svart på intervjuet
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (‘111’,‘121’,‘211’)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Fraværsanalyse. Grunnlag for videre koding av ILOSTAT.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021wstator. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 20211 - 5, 9
KodeverdierTittel
1Hadde en inntektsgivende jobb og var til stede på jobb minst én time
2Hadde en inntektsgivende jobb men var fraværende fra jobb hele uka
3Jobbet som ubetalt familiearbeider
4Hadde ingen jobb
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.2 ABSREAS

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonHovedårsak til fravær fra jobb hele referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som har var fraværende fra jobb hele referanseuka
Teknisk filterwkstat = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Fraværsanalyse. Grunnlag for videre koding av ILOSTAT.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hfravgr1
Kodeverdier før 202101 - 18, 99
KodeverdierTittel
01Ferie, helligdag
02Avspasering av overtid, uttak av fleksitid, frivakt, ikke tilkalt, osv. (arbeidstidsordninger)
03Egen sykdom eller skade
04Fødselspermisjon
05Jobbrelatert videre- eller etterutdanning
06Foreldrepermisjon
07Utenfor sesong
08Annen grunn
09Har fått en jobb, men har ikke begynt i den enda
BlankUkjent grunn
99Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.3 JATTACH

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonJobbtilknytning for personer som var fraværende fra jobb hele referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som har var fraværende fra jobb hele referanseuka på grunn av foreldrepermisjon, utenfor sesong, annet, eller ukjent grunn
Teknisk filterabsreas in (06,07,08, blank)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Fraværsanalyse. Grunnlag for videre koding av ILOSTAT.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021signisal. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 20211 - 4, 9
KodeverdierTittel
1Betalt foreldrepermisjon
2Ubetalt foreldrepermisjon, 3 måneder eller mindre
3Ubetalt foreldrepermisjon, mer enn 3 måneder
4Utenfor sesong, men utfører likevel forefallende arbeid
5Utenfor sesong, utfører ikke noe arbeid
6Annen type fravær, 3 måneder eller mindre
7Annen type fravær, mer enn 3 måneder
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.4 EMPSTAT

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonJobbtilknytning for personer som var fraværende fra jobb hele referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner 15-89 år
Teknisk filter15 <= alder_periode_nr <= 89
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Variabelen er satt sammen av WKSTAT, ABSREAS og JATTACH. Den er grunnlag for videre koding av ILOSTAT.
Definisjonen av sysselsetting følger den 19. ICLS-resolusjonen. Sysselsatte er dermed personer i alderen 15 - 89 år som enten a) utførte inntektsgivende arbeid i minst én time i referanseuka, b) jobbet som ubetalt familiearbeider i referanseuka, c) hadde en jobb som man var borte fra hele referanseuka på grunn av ferie, helligdag, avspasering, arbeidstidsordninger, egen sykdom, fødselsepermisjon, foreldrepermisjon, eller lønnet utdanningspermisjon, sesongarbeider utenfor sesong som utførte forefallende arbeid, eller var borte fra jobben i inntil tre måneder av andre årsaker.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sstat
Kodeverdier før 2021101, 111-113, 119, 121-123, 129, 232-237, 239, 249, 362-367, 369
KodeverdierTittel
1Sysselsatt
2Ikke sysselsatt
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.5 NUMJOB

OversiktForklaring
TemaFlere arbeidsforhold
DefinisjonHvor mange jobber man har
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021AntArbfh
Kodeverdier før 20210-2
KodeverdierTittel
1Ett arbeidsforhold
2To arbeidsforhold
3Tre eller flere arbeidsforhold
BlankUkjent antall arbeidsforhold
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.6 SEEKWORK

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonJobbsøking i løpet av referanseuka eller de tre foregående ukene før referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke sysselsatte personer i alderen 15 til 74 år
Teknisk filterEMPSTAT = 2 AND 15 <= alder_periode_nr <= 74
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Grunnlag for videre koding av ILOSTAT.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy75b, isy74a, isy75a, isy74b, isy74d, isy74e, sstat. seekwork (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211 - 4, 9
KodeverdierTittel
KodeverdierTittel
1Har søkt etter jobb
2Har ikke søkt etter jobb fordi man allerede har funnet en jobb som man ikke har startet i enda og som man skal starte i innen tre måneder etter utgangen av referanseuka
3Har ikke søkt etter jobb fordi man allerede har funnet en jobb som man ikke har startet i enda og som man skal starte i om mer enn tre måneder etter utgangen av referanseuka
4Har ikke søkt etter jobb fordi man allerede har funnet en jobb som man startet i i tidsrommet mellom slutten av referanseuka og intervjuet
5Har ikke søkt etter jobb og ha ikke funnet noen jobb
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.7 WANTWORK

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonØnske om å arbeide selv om man ikke søker etter jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte som ikke søker etter jobb og som ikke har funnet noen jobb man skal starte i senere
Teknisk filterSEEKWORK = 5
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Analyse av den utvidede arbeidsstyrken.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy74d, isy74e, isy76. wantwork (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211, 2, 9
KodeverdierTittel
1Ønsker å jobbe
2Ønsker ikke å jobbe
BlankUkjent om man ønsker å jobbe
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.8 SEEKREAS

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonHovedgrunnen til at man ikke søker etter jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte som ikke søker etter jobb og som ikke har funnet noen jobb man skal starte i senere, men som ønsker å jobbe
Teknisk filterWANTWORK = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Analyse av den utvidede arbeidsstyrken.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021gangmed, isy78. seekreas (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211 - 9
KodeverdierTittel
1Det er ingen passende jobber å søke på
2Er under utdanning
3Arbeidsufør
4Har omsorgsoppgaver
5Andre familiegrunner
6Andre personlige grunner
7Er permittert og venter på bli kalt tilbake til jobben
8Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.9 WANTREAS

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonGrunn til å ikke ønske å arbeide
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte som ikke søker etter jobb og som ikke har funnet noen jobb man skal starte i senere og som ikke ønsker å jobbe
Teknisk filterWANTWORK = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021???
Kodeverdier før 2021???
KodeverdierTittel
1Er under utdanning
2Egen sykdom eller funksjonsnedsettelse
3Omsorgsoppgaver
4Andre familierelaterte grunner
5Ander personlige grunner
6Er pensjonert
7Andre grunner
BlankUkjent grunn
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.10 ACTMETNE

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonMåten man har søkt etter jobb på de siste fire ukene
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte som søker etter jobb
Teknisk filterSEEKWORK = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Grunnlag for videre koding av ILOSTAT.
For å kunne bli klassifisert som arbeidsledig må man ha brukt en aktiv søkemetode. Dette er definert som én av de følgende: svart på jobbannnonser, satt inn jobbannonse, lest jobbannonser, lagt ut eller oppdatert CV på nett, kontaktet mulige arbeidsgivere direkte, spurt venner, bekjente eller familie, kontaktet NAV, kontaktet et vikarbyrå, tatt et intervju eller en opptaksprøve, tatt aktive grep for å starte eget firma.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021methoda, methodb . . . methodm
Kodeverdier før 20210, 1, 9
KodeverdierTittel
1Har brukt en aktiv søkemetode
2Har ikke brukt en aktiv søkemetode
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.11 WISHMORE

OversiktForklaring
TemaArbeidstid
DefinisjonOm man ønsker økt arbeidstid
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Undersysselsetting.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021htimprux, sys34b_n, sys34a. wishmore (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20210, 1, 9
KodeverdierTittel
1Har brukt en aktiv søkemetode
2Har ikke brukt en aktiv søkemetode
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.12 AVAILBLE

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonOm man kan ta en jobb man får tilbud om innen to uker eller om man kan starte med lengre arbeidstid innen to uker
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte som søker etter jobb og sysselsatte som ønsker lengre arbeidstid enn hva de har
Teknisk filterSEEKWORK in (1,2,3,4) OR WANTWORK = 1 OR WISHMORE = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Grunnlag for videre koding av ILOSTAT. Man må være tilgjengelig for å ta en jobb innen to uker for å kunne bli klassifisert som arbeidsledig.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021far11, sys31c, far3_1a, isy88, sys36, undersys, sys36a, sys26, innl2, sstat, alder_uke. availble (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211, 2, 9
KodeverdierTittel
1Ja, er tilgjengelig
2Nei, er ikke tilgjengelig
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.13 AVAIREAS

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonHovedgrunn til at man ikke kan starte innen to uker
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som ikke kan starte i en jobb innen to uker, eller som ikke kan starte å jobbe mer enn de gjør innen to uker
Teknisk filterAVAILBLE = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021gangmed, isy89, sys36b, sys36b. avaireas (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211-6,9
KodeverdierTittel
1Er under utdanning
2Egen sykdom eller funksjonsnedsettelse
3Omsorgsoppgaver
4Andre familierelaterte grunner
5Ander personlige grunner
6Andre grunner
BlankUkjent grunn
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.14 ILOSTAT

OversiktForklaring
TemaArbeidsmarkedsstatus
DefinisjonKlassifisering i henhold til ILO
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse. Klassifiseringen følger kravene i den 19. ICLS-resolusjonen og EU-kommisjonsforordning 2019/2240. Variabelen er avledet av EMPSTAT, SEEKWORK, ACTMETNE, og AVAILBLE.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sstat
Kodeverdier før 2021101, 111-113, 119, 121-123, 129, 232-237, 239, 249, 362-367, 369
KodeverdierTittel
1Sysselsatt
2Arbeidsledig
3Utenfor arbeidsstyrken

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.15 COUNTRYW_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonI hvilket land arbeidsplassen er
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021countryw. Kun på Eurostat-fil.
Kodeverdier før 2021SCL GEO alfa-2
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse
FORUkjent hvilket land, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilket land
999Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.16 REGIONW

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonI hvilken landsdel arbeidsplassen er
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021kommaa. Dekker kun Norge
Kodeverdier før 2021kommunenummer
KodeverdierTittel
ikke blankLandsdelsangivelse
000Ukjent hvilken landsdel, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilken landsdel
999Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.17 HOMEWORK

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonHvor ofte man jobber hjemmefra i hovedjobben
HyppighetÅr
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021AT57a, AT57b (men betydelig endring i spørsmålsformulering)
Kodeverdier før 20211,2,8,9
KodeverdierTittel
1Jobber hovedsaklig fra hjemmekontor
2Jobber av og til fra hjemmekontor
3Jobber aldri fra hjemmekontor
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.18 STAPRO

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man er ansatt, selvstendig næringsdrivende, eller ubetalt familiearbeider
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sstat
Kodeverdier før 2021101, 111-113, 119, 121-123, 129, 232-237, 239, 249, 362-367, 369
KodeverdierTittel
1Selvstendig næringsdrivende med ansatte
2Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
3Ansatt
4Ubetalt familiearbeider
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.19 NACE3D

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonNæringskode i hovedjobben (NACE Rev. 2, tresiffer)
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for næringsgruppering
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021naer1_ny_h
Kodeverdier før 2021NACE Rev. 2, femsiffer kode
KodeverdierTittel
010 - 990Næringskode
BlankUkjent
000Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.20 ISCO4D

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonYrkeskode i hovedjobben (ISCO-08, firesiffer)
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for yrkesklassifisering
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021y_kode1_styrk08
Kodeverdier før 2021ISCO-08, firesiffer kode
KodeverdierTittel
0000 - 9900Yrkeskode
BlankUkjent
9999Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.21 FTPT_EUROSTAT

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man jobber heltid eller deltid i hovedjobben
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021ftpt. Kun tilgjengelig på Eurostat-fil.
Kodeverdier før 20211,2,9
KodeverdierTittel
1Heltid
2Deltid
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.22 FTPT_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hoved- og bijobben
DefinisjonOm man jobber heltid eller deltid i samlet sett i hovedjobben og bijobben
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021heldelt
Kodeverdier før 20211,2,3
KodeverdierTittel
1Heltid
2Deltid
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.23 TEMP

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man er fast eller midlertidig ansatt
HyppighetKvartal
PopulasjonAnsatte
Teknisk filterSTAPRO = 3
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021syss1, syss3, sys12, flgng12, fastsist. temp (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211,2,9
KodeverdierTittel
1Fast ansatt
2Midlertidig ansatt
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.24 TEMPDUR

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonHvor lang den midlertidige ansettelseskontrakten er
HyppighetKvartal
PopulasjonMidlertidig ansatte
Teknisk filterTEMP = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys11b, sys15a, sys11c, sys15b. tempdur (kun på fil til Eurostat
Kodeverdier før 20211-9, blank
KodeverdierTittel
1Mindre enn 1 måned
21 - 2 måneder
33 - 5 måneder
46 - 11 måneder
512 - 17 måneder
618 - 23 måneder
724 - 35 måneder
836 måneder eller mer
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.25 TEMPREAS

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonHovedårsak til at man er midlertidig ansatt
HyppighetÅr
PopulasjonMidlertidig ansatte
Teknisk filterTEMP = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys14a, sys15d, sys15c, sys14a. tempreas (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211-4,9,blank
KodeverdierTittel
1Klarte ikke å finne en fast jobb
2Ønsket ikke en fast jobb
3Prøvetid
4Lærling
5Annen type opplæring (trainee, forskingsassistent osv)
6Denne typen jobb finnes bare med midlertidige kontrakter
7Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen


1.26 TEMPAGCY

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm jobben er gjennom et vikarbyrå
HyppighetÅr
PopulasjonMidlertidig ansatte
Teknisk filterTEMP = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys16
Kodeverdier før 20211 - 3, 9, blank
KodeverdierTittel
1Nei
2Ja
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.27 FTPTREAS

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonHvorfor man jobber deltid
HyppighetKvartal
PopulasjonDeltidssysselsatte
Teknisk filterFTPT = 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys33a
Kodeverdier før 20211 - 9, 98, 99, blank
KodeverdierTittel
1Er under utdanning
2Egen sykdom eller funksjonsnedsettelse
3Omsorgsoppgaver
4Andre familiegrunner
5Andre personlige grunner
6Klarte ikke å finne en heltidsjobb
7Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.28 MAINCLNT

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonAntall kunder eller oppdragsgivere de siste 12 månedene, og deres viktighet for bedriftens økonomi
HyppighetÅr
PopulasjonSelvstendig næringsdrivende
Teknisk filterSTAPRO in (1,2)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021mainclnt. Kun tilgjengelig for tilleggsundersøkelsen 2017
Kodeverdier før 20211 - 6, 9, blank
KodeverdierTittel
11 kunde / oppdragsgiver
22 - 9 kunder / oppdragsgivere og 1 var økonomisk dominerende
32 - 9 kunder / oppdragsgivere og ingen av dem var økonomisk dominerende
410 eller flere kunder / oppdragsgivere og 1 var økonomisk dominerende
510 eller flere kunder / oppdragsgivere og ingen av dem var økonomisk dominerende
6Ingen kunder / oppdragsgivere
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.29 VARITIME

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonHvem bestemmer arbeidstidens start og slutt
HyppighetÅr
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Man bestemmer helt selv
2Man bestemmer selv, men innenfor noen rammer, for eksempel fleksitid
3Arbeidsgiver, kunder eller oppdragsgiver bestemmer helt
4Andre personer eller forhold bestemmer helt
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.30 SUPVISOR

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man har lederansvar
HyppighetÅr
PopulasjonAnsatte
Teknisk filterSTAPRO = 3
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys22
Kodeverdier før 20211,2,8,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.31 SIZEFIRM

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonHvor mange personer som jobber i bedriften man jobber i
HyppighetÅr
PopulasjonAnsatte
Teknisk filterSTAPRO = 3
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys24a, sys24b, sys24c. sizefirm (kun på fil til Eurostat
Kodeverdier før 202101-15, 99, blank
KodeverdierTittel
01 - 09Eksakt antall ansatte hvis det er mellom 1 og 9
1010 -19
1120 - 49
1250 - 249
13250 eller flere
14Eksakt antall er ukjent, men det er færre enn 10
15Eksakt antall er ukjent, men det er minst 10
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.32 SEEKDUR

OversiktForklaring
InnholdArbeidssøking
DefinisjonHvor lenge man har søkt etter en jobb. Grupperte måneder.
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som søker etter jobb, personer som startet i en jobb mellom referanseuka og intervjuet, personer som har fått en jobb de skal starte i innen tre måneder etter utløpet av referanseuka
Teknisk filterSEEKWORK in (1,2,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy81, nj59c. seekdur (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211 - 9, blank
KodeverdierTittel
1Mindre enn 1 måned
21 til 2 måneder
33 til 5 måneder
46 til 11 måneder
512 til 17 måneder
618 til 23 måneder
724 til 47 måneder
848 måneder eller mer
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.33 til3_samlet_r

OversiktForklaring
InnholdArbeidssøking
DefinisjonHvor lenge man har søkt etter en jobb. Antall uker.
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som søker etter jobb, personer som startet i en jobb mellom referanseuka og intervjuet, personer som har fått en jobb de skal starte i innen tre måneder etter utløpet av referanseuka
Teknisk filterSEEKWORK in (1,2,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy81, nj59c. seekdur (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211 - 500, blank
KodeverdierTittel
0 - 888887Antall uker
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.34 til4_samlet_r

OversiktForklaring
InnholdArbeidssøking
DefinisjonHvor mange minutter per uke man ønsker å jobbe
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som søker etter jobb, personer som startet i en jobb mellom referanseuka og intervjuet, personer som har fått en jobb de skal starte i innen tre måneder etter utløpet av referanseuka
Teknisk filterSEEKWORK in (1,2,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021onskarbz
Kodeverdier før 20211 - 168, blank
KodeverdierTittel
0 - 10 080Antall minutter per uke
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.35 NEEDCARE

OversiktForklaring
InnholdHvorfor omsorgsoppgaver har begrensninger på sysselsetting
DefinisjonHvorfor omsorgsoppgaver har begrensninger på sysselsetting
HyppighetÅr
PopulasjonPersoner som ikke søker jobb fordi de har omsorgsoppgaver, personer som ikke ønsker å jobbe fordi de har omsorgsoppgaver, personer som ikke er tilgjengelige for å starte i en jobb på grunn av omsorgsoppgaver, personer som jobber deltid på grunn av omsorgsoppgaver
Teknisk filterSEEKREAS = 4 OR WANTREAS = 3 OR FPTPREAS = 3 OR AVAIREAS = 3
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys33a, sys33b, isy78, isy79. needcare (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211-4,9,blank
KodeverdierTittel
1Relevante omsorgstjenester er ikke tilgjengelige
2Relevante omsorgstjenester er for dyre
3Ønsker å stå for omsorgen selv
4Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.36 STAPRO2J

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved bijobben
DefinisjonOm man er ansatt, selvstendig næringsdrivende, eller ubetalt familiearbeider i bijobben
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte som har mer enn 1 jobb
Teknisk filterNUMJOB in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021bstat
Kodeverdier før 2021101, 111-113, 119, 121-123, 129, 232-237, 239, 249, 362-367, 369
KodeverdierTittel
1Selvstendig næringsdrivende med ansatte
2Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
3Ansatt
4Ubetalt familiearbeider
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.37 NACE2J2D

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonNæringskode i bijobben (NACE Rev. 2, tosiffer)
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte som har mer enn 1 jobb
Teknisk filterNUMJOB in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for næringsgruppering
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021naer3_ny
Kodeverdier før 2021NACE Rev. 2, femsiffer kode
KodeverdierTittel
01 - 99Næringskode
BlankUkjent
00Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.38 MAINSTAT

OversiktForklaring
InnholdSelvoppfattet hovedaktivitet
DefinisjonSelvoppfattet hovedaktivitet
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner 15 - 89 år
Teknisk filter15 <= alder_periode_nr <= 89 and status_utvalg_stat in (111,121,211)
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for næringsgruppering
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021betrkt
Kodeverdier før 20211-9,99,blank
KodeverdierTittel
1Sysselsatt
2Arbeidsledig
3Pensjonert
4Ufør
5Under utdanning
6Hjemmeværende
7I førstegangstjeneste
8Annet
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.39 YSTARTWK_NASJONAL

OversiktForklaring
InnholdStartår for nåværende jobb
DefinisjonStartår for nåværende jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND EMPSTAT = 1
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys11b, sys11c. ystartwk (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 2021ÅÅÅÅ
KodeverdierTittel
ÅÅÅÅÅrstall
BlankUkjent
9999Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.40 MSTARTWK_NASJONAL

OversiktForklaring
InnholdStartmåned for nåværende jobb
DefinisjonStartmåned for nåværende jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner som startet i nåværende jobb de siste to årene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND EMPSTAT = 1 AND YSTARTWK ne (blank,9999) AND REFYEAR - YSTARTWK <= 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys11c
Kodeverdier før 20210-12,98,99,blank
KodeverdierTittel
01-12Månedsnummer
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.41 WAYJFOUN

OversiktForklaring
InnholdOm man brukte NAV for å finne nåværende jobb
DefinisjonOm man brukte NAV for å finne nåværende jobb
HyppighetÅr
PopulasjonSysselsatte referansepersoner som startet i nåværende jobb de siste tolv månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND EMPSTAT = 1 AND (YSTARTWK = REFYEAR) OR ((YSTARTWK = REFY
MSTARTWK <= 12) AND (MSTARTWK > REFMONTH)) 
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021sys25
Kodeverdier før 20211,2,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.42 FINDMETH

OversiktForklaring
InnholdHvilken søkemetode man brukte for å finne nåværende jobb
DefinisjonHvilken søkemetode man brukte for å finne nåværende jobb
HyppighetÅr
PopulasjonAnsatte referansepersoner som startet i nåværende jobb de sju årene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND STAPRO = 3 AND YSTARTWK not in (9999, blank) AND (REFYEAR - YSTARTWK <= 7)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021findmeth (kun tilgjengelig på tilleggsundersøkelsen i 2014)
Kodeverdier før 20211 - 9, blank
KodeverdierTittel
01Jobbannonser
02Via familie, venner, eller bekjente
03NAV
04Vikarbyrå
05Via en utdanningsinstitusjon
06Kontaktet arbeidsgiver direkte
07Ble kontaktet direkte av arbeidsgiver
09Annen måte
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.43 REGISTER

OversiktForklaring
TemaInntekt
DefinisjonRegistrert arbeidsledig hos NAV og mottak av stønad
HyppighetKvartal
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålKrysse NAV-status med ILO-status
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021register, kun tilgjengelig på Eurostat-fil
Kodeverdier før 2021???
KodeverdierTittel
1Registrert arbeidsledig hos NAV og mottar stønad
2Registrert arbeidsledig hos NAV og mottar ikke stønad
3Ikke registrert arbeidsledig hos NAV og mottar stønad
4Ikke registrert arbeidsledig hos NAV og mottar ikke stønad
BlankUppgitt
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

1.44 LOOKOJ

OversiktForklaring
TemaSer etter annen jobb
DefinisjonOm man ser etter en annen jobb
HyppighetÅr
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021nj58
Kodeverdier før 20211,2,8,9,blank
KodeverdierTittel
1Nei
2Ja
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 1 Arbeidsmarkedsdeltakelse
Til toppen

 


2 Arbeidstid


2.1 CONTRHRS
2.2 HOAVT2_SAMLET_R
2.3 HWUSUAL
2.4 HOVAN1_SAMLET_R
2.5 ABSHOLID
2.6 ABSILLINJ
2.7 ABSOTHER
2.8 EXTRAHRS
2.9 HOOVER2C_SAMLET_R
2.10 HOOVER2D_SAMLET_R
2.11 HOOVER2E_SAMLET_R
2.12 HWACTUAL
2.13 HOACT1_SAMLET_R
2.14 HWUSU2J 
2.15 BIVAN1_SAMLET_R
2.16 HWACTU2J
2.17 BIACT1_SAMLET_R
2.18 SHIFTWK
2.19 EVENWK
2.20 NIGHTWK
2.21 SATWK
2.22 SUNWK
2.23 HWWISH

 

2.1 CONTRHRS

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonArbeidstid per uke i hovedjobben ifølge arbeidskontrakten. Antall timer x 10. Avrundet og med øvre grense på 95 timer per uke
HyppighetKvartal
PopulasjonAnsatte
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and STAPRO = 3
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
010, 015, 020, 945, 950Antall timer x 10
960Har en arbeidskontrakt, men den har ikke spesifisert antall timer
970Har ingen form for arbeidskontrakt
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.2 HOAVT2_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonArbeidstid per uke i hovedjobben ifølge arbeidskontrakten.
HyppighetKvartal
PopulasjonAnsatte
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and STAPRO = 3
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
0 - 10080Antall minutter
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.3 HWUSUAL

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonVanlig arbeidstid per uke i hovedjobben. Antall timer x 10. Avrundet og med øvre grense på 95 timer per uke.
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021htimprux
Kodeverdier før 20210 - 168, 99999, blank
KodeverdierTittel
010, 015, 020, 945, 950Antall timer x 10
970Arbeidstid varierer fra uke til uke
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.4 HOVAN1_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonVanlig arbeidstid per uke i hovedjobben.
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021htimprux
Kodeverdier før 20210 - 168, 99999, blank
KodeverdierTittel
1 - 10080Antall minutter
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.5 ABSHOLID

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAntall dager x 10 man var fraværende fra hovedjobben sin i referanseuka på grunn av ferie, avspasering eller permisjon
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
00, 05, 10 . . . 65, 70Antall dager x 10
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.6 ABSILLINJ

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAntall dager x 10 man var fraværende fra hovedjobben sin i referanseuka på grunn av sykdom eller skade
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
00, 05, 10 . . . 65, 70Antall dager x 10
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.7 ABSOTHER

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAntall dager x 10 man var fraværende fra hovedjobben sin i referanseuka av andre årsaker
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
00, 05, 10 . . . 65, 70Antall dager x 10
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.8 EXTRAHRS

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAntall timer arbeidet ut over kontraktsarbeidstid eller vanlig arbeidstid i hovedjobben i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner som var til stede på jobb minst én time i referanseuka
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and WKSTAT in (1,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
0000 timer
005, 010, 015, . . . 945, 950Antall timer x 10
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.9 HOOVER2C_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonUtført overtid i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner som var til stede på jobb minst én time i referanseuka
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and WKSTAT in (1,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021overt_tot_tim
Kodeverdier før 20210 - 168
KodeverdierTittel
0 - 168Antall timer
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.10 HOOVER2D_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonUtførte positiv fleksitid i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner som var til stede på jobb minst én time i referanseuka
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and WKSTAT in (1,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
0 - 168Antall timer
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.11 HOOVER2E_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAnnet utført ekstraarbeid i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner som var til stede på jobb minst én time i referanseuka
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and WKSTAT in (1,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
0 - 168Antall timer
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.12 HWACTUAL

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAntall faktisk arbeidede timer i hovedjobben i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hfakarbx
Kodeverdier før 20210 - 168, 99999, blank
KodeverdierTittel
0000 timer
010, 015, . . . 945, 950Antall timer x 10
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.13 HOACT1_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonFaktisk arbeidede timer i hovedjobben i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hfakarbx
Kodeverdier før 20210 - 168, 99999, blank
KodeverdierTittel
1 - 10080Antall minutter
BlankUtenfor filteret
888888Ukjent

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.14 HWUSU2J

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved bijobben
DefinisjonAntall timer x 10 per uke man vanligvis jobber i bijobben sin
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner med mer enn én jobb
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and NUMJOB in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021???
Kodeverdier før 2021???
KodeverdierTittel
010, 015, 020, 945, 950Antall timer x 10
970Arbeidstid varierer fra uke til uke
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.15 BIVAN1_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved bijobben
DefinisjonVanlig arbeidstid i bijobben
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner med mer enn én jobb
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and NUMJOB in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021???
Kodeverdier før 2021???
KodeverdierTittel
1 - 10080Antall minutter
888888Ukjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.16 HWACTU2J

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonAntall faktisk arbeidede timer i bijobben i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte referansepersoner med mer enn én jobb
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and NUMJOB in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021???
Kodeverdier før 2021???
KodeverdierTittel
0000 timer
010, 015, . . . 945, 950Antall timer x 10
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.17 BIACT1_SAMLET_R

OversiktForklaring
TemaArbeidstid i referanseuka
DefinisjonFaktisk arbeidede timer i bijobben i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hfakarbx
Kodeverdier før 20210 - 168, 99999, blank
KodeverdierTittel
1 - 10080Antall minutter
BlankUtenfor filteret
888888Ukjent

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.18 SHIFTWK

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man jobber skiftarbeid
HyppighetTo-år, oddetall
PopulasjonAnsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and REFYEAR in (2021, 2023, 2025 . . . .) and bolge in (2,6) and STAPRO = 3
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021at52, at52b. shiftwk (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211,3,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.19 EVENWK

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man har kveldsarbeid
HyppighetTo-år, oddetall
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and REFYEAR in (2021, 2023, 2025 . . . .) and bolge in (2,6) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021at53a, at53aa, at53b. evenwk (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211,2,3,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja, ofte
2Ja, av og til
3Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.20 NIGHTWK

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man har nattarbeid
HyppighetTo-år, oddetall
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and REFYEAR in (2021, 2023, 2025 . . . .) and bolge in (2,6) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021at54a, at54aa, at54b. nightwk (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211,2,3,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja, ofte
2Ja, av og til
3Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.21 SATWK

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man har lørdagsarbeid
HyppighetTo-år, oddetall
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and REFYEAR in (2021, 2023, 2025 . . . .) and bolge in (2,6) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021at55a, at55b, at55aa. satwk (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211,2,3,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja, ofte
2Ja, av og til
3Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.22 SUNWK

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved hovedjobben
DefinisjonOm man har søndagsarbeid
HyppighetTo-år, oddetall
PopulasjonSysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and REFYEAR in (2021, 2023, 2025 . . . .) and bolge in (2,6) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021at56a, at56aa, at56b. sunwk (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211,2,3,9,blank
KodeverdierTittel
1Ja, ofte
2Ja, av og til
3Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen

2.23 HWWISH

OversiktForklaring
InnholdØnsket arbeidstid
DefinisjonHvor mange timer man ønsker å jobbe per uke, samlet sett i alle arbeidsforhold
HyppighetÅr
PopulasjonSysselsatte
Teknisk filterEMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021onskarbx, sys34b. hwwish (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20210-168,99999,blank
KodeverdierTittel
00 - 98Antall timer
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 2 Arbeidstid
Til toppen3 Tidligere arbeidserfaring

3.1 EXISTPR
3.2 YEARPR
3.3 MONTHPR
3.4 LEAVREAS
3.5 STAPROPR
3.6 NACEPR2D
3.7 ISCOPR3D

 

3.1 EXISTPR

OversiktForklaring
InnholdTidligere arbeidserfaring
DefinisjonTidligere arbeidserfaring
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte referansepersoner
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND EMPSTAT = 2
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy61
Kodeverdier før 20211, 2, 8, 9, blank
KodeverdierTittel
1Har aldri jobbet
2Har jobbet, men bare hatt kortvarig(e) jobb(er)
3Har jobbet i langvarige jobb(er)
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen

3.2 YEARPR

OversiktForklaring
InnholdTidligere arbeidserfaring
DefinisjonÅrstall for når man sluttet i siste jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte referansepersoner som tidligere vært sysselsatt
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND EXISTPR in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy62a
Kodeverdier før 2021ÅÅÅÅ
KodeverdierTittel
ÅÅÅÅÅrstall
BlankUkjent
9999Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen

3.3 MONTHPR

OversiktForklaring
InnholdTidligere arbeidserfaring
DefinisjonMåneden når man sluttet i siste jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte referansepersoner som tidligere vært sysselsatt som sluttet i siste jobb de siste to årene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND YEARPR not in (9999, Blank) AND REFYEAR – YEARPR <= 2
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy62c
Kodeverdier før 20211-12, 98, 99, blank
KodeverdierTittel
01-12Måned
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen

3.4 LEAVREAS

OversiktForklaring
InnholdTidligere arbeidserfaring
DefinisjonGrunnen til at man sluttet i siste jobb
HyppighetKvartal
PopulasjonIkke-sysselsatte referansepersoner som tidligere vært sysselsatt som sluttet i siste jobb de siste sju årene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND EXISTPR in (2, 3) AND YEARPR not in (9999, Blank) AND REFYEAR – YEARPR <= 7
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy63
Kodeverdier før 20210 - 9, 98, 99, blank
KodeverdierTittel
01Ble sagt opp
02Arbeidskontrakten gikk ut
03Omsorgsoppgaver
04Andre familiegrunner
05Utdanning
06Egen sykdom eller funksjonsnedsettelse
07Pensjonering
08Andre personlige grunner
09Andre grunner
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen 

3.5 STAPROPR

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved forrige jobb
DefinisjonOm man var ansatt, selvstendig næringsdrivende, eller ubetalt familiearbeider
HyppighetÅr
PopulasjonIkke-sysselsatte som sluttet i sin siste jobb for sju år siden eller mindre
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and bolge in (2,6) and EXISTPR in (2,3) and YEARPR not in (9999, Blank) and (REFYEAR – YEARPR <= 7)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021isy64, isy67. stapropr (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 20211 - 4, 9, blank
KodeverdierTittel
1Selvstendig næringsdrivende med ansatte
2Selvstendig næringsdrivende uten ansatte
3Ansatt
4Ubetalt familiearbeider
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen

3.6 NACEPR2D

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved forrige jobb
DefinisjonNæringskode i forrige jobb (NACE Rev. 2, tosiffer)
HyppighetÅr
PopulasjonIkke-sysselsatte som sluttet i sin siste jobb for sju år siden eller mindre
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and bolge in (2,6) and EXISTPR in (2,3) and YEARPR not in (9999, Blank) and (REFYEAR – YEARPR <= 7)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for næringsgruppering
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021naer4_ny
Kodeverdier før 2021NACE Rev. 2, femsiffer kode
KodeverdierTittel
01 - 99Næringskode
BlankUkjent
00Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen 

3.7 ISCOPR3D

OversiktForklaring
TemaEgenskaper ved forrige jobb
DefinisjonYrkeskode i forrige jobb (ISCO-08, tresiffer)
HyppighetÅr
PopulasjonIkke-sysselsatte som sluttet i sin siste jobb for sju år siden eller mindre
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and bolge in (2,6) and EXISTPR in (2,3) and YEARPR not in (9999, Blank) and (REFYEAR – YEARPR <= 7)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for yrkesklassifisering
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021y_kode4_styrk08
Kodeverdier før 2021ISCO-08, firesiffer kode
KodeverdierTittel
000 - 990Yrkeskode
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 3 Tidligere arbeidserfaring
Til toppen

 

Del II Personlige bakgrunnsvariabler

Omfatter variabler relatert til personen, slik som for eksempel kjønn, alder, fødeland, statsborgerskap og bostedsregion.

 

4 Personlige bakgrunnsvariabler

4.1 IDENT
4.2 KJONN_TREKK
4.3 ALDER_PERIODE_NR
4.4 REGION
4.5 DEGURBA
4.6 CITIZENSHIP_NASJONAL
4.7 COUNTRYB_NASJONAL
4.8 COBFATH_NASJONAL
4.9 COBMOTH_NASJONAL
4.10 MIGREAS
4.11 COUNTRPR_NASJONAL
4.12 YEARESID

 

4.1 IDENT

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonPersonens løpenummer, som er fast gjennom hele undersøkelsesperioden
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålPanelanalyse av personer
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021fnr
Kodeverdier før 202111-siffer fødselsnummer
KodeverdierTittel
15 tegn alfanumeriskPersonidentifikator

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.2 KJONN_TREKK

OversiktForklaring
Tema:Demografi
Innhold:Kjønn
Definisjon:Personens kjønn ifølge befolkningsregisteret
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
Fellesvariabel:Ja
Husholdningsvariabel:Ja
Formål:Fordeling etter kjønn
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjon:Ingen
Tilsvarende variabel før 2021kjonn
Kodeverdier før 20211,2
KodeverdierTittel
1Mann
2Kvinne

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.3 ALDER_PERIODE_NR

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonPersonens alder, regnet i fullførte år på torsdag i referanseuka
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filterkjonn_trekk in (1,2)
FellesvariabelNei
Husholdningsvariabel:Ja
FormålFordeling etter alder. Filter for mange andre variabler
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021alder_uke
Kodeverdier før 20210-150
KodeverdierTittel
0-150Alder i år

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.4 REGION

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonBostedsregion (NUTS 3)
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålFordeling etter geografi
Intern dokumentasjon (Klass)Kodeliste for NUTS
Ekstern dokumentasjonEurostat - Statistical regions outside the EU (www.ec.europa.eu)
Tilsvarende variabel før 2021streg_komm2sif
Kodeverdier før 202101-12, 14-20, 50
KodeverdierTittel
074Troms og Finnmark
071Nordland
060Trøndelag
0A3Møre og Romsdal
0A2Vestland
0A1Rogaland
092Agder
091Vestfold og Telemark
082Viken
020Innlandet
081Oslo

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.5 DEGURBA

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonUrbaniseringsgrad (LAU 2)
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålFordeling etter urbaniseringsgrad
Intern dokumentasjon (Klass)Kodeliste for urbaniseringsgrad
Ekstern dokumentasjonEurostat - Local Administrative Units (www.ec.europa.eu)
Tilsvarende variabel før 2021DEGURBA. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer. Hardkodet, bør brukes med forsiktighet.
Kodeverdier før 20211-3
KodeverdierTittel
1Byer
2Byer og forsteder
3Landlige områder

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.6 CITIZENSHIP_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonStatsborgerskap (SCL GEO alfa 2)
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningssvariabelJa
FormålFordeling etter statsborgerskap
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse
FORUkjent hvilket land, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilket land
999Utenfor filteret

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.7 COUNTRYB_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonFødeland (SCL GEO alfa 2)
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningssvariabelJa
FormålFordeling etter fødeland
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021COUNTRYB. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 2021to-bokstav kode
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse
FORUkjent hvilket land, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilket land
999Utenfor filteret

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.8 COBFATH_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonFars fødeland (SCL GEO alfa 2)
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningssvariabelJa
FormålFordeling etter foreldres fødeland
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021cobfath. Kun Kun tilgjengelig for tilleggsundersøkelsen i 2014
Kodeverdier før 2021to-bokstav kode, FOR, blank, 9999
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse
FORUkjent hvilket land, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilket land
999Utenfor filteret

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.9 COBMOTH_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonMors fødeland (SCL GEO alfa 2)
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningssvariabelJa
FormålFordeling etter foreldres fødeland
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021cobfath. Kun tilgjengelig for tilleggsundersøkelsen i 2014
Kodeverdier før 2021to-bokstav kode, FOR, blank, 9999
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse
FORUkjent hvilket land, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilket land
999Utenfor filteret

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.10 MIGREAS

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonHovedårsak til (nyligste) innvandring til Norge
HyppighetTo-årlig, oddetallsår
PopulasjonReferansepersoner i alderen 15-74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) and countryb_nasjonal ne ‘NO’ and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and refyear in ((2021,2023,2025,2027,. . . )
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelNei
FormålFordeling etter innvandringsgrunn
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021migreas. Kun tilgjengelig for tilleggsundersøkelsen i 2014
Kodeverdier før 20211-6,9,blank
KodeverdierTittel
1Jobb, hadde funnet en jobb i Norge før man flyttet
2Jobb, hadde ikke funnet en jobb i Norge før man flyttet
3Familie
4Utdanning
5Pensjonering
6Flukt eller asyl
7Annen grunn
blankUkjent årsak
9Utenfor filteret

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.11 COUNTRPR_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonTidligere bostedsland
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner som flyttet (tilbake) til Norge de siste 10 årene
Teknisk filter‘000’ <= yearesid <= ‘010’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålInnvandringsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021???
Kodeverdier før 2021???
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen

4.12 YEARESID

OversiktForklaring
TemaDemografi
DefinisjonAntall år bosatt i Norge
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålInnvandringsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021yearesid. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 202100, 01-99, blank
KodeverdierTittel
000Har bodd kortere enn ett år i Norge, men har intensjon om å bo her minst ett år
001 - 150Antall år man har bodd i Norge
999Har alltid bodd i Norge
blankUkjent

Kapittel 4 Personlige bakgrunnsvariabler
Til toppen


Del III Husholdningsvariabler

Omfatter variabler knyttet til husholdningen, for eksempel husholdningens løpenummer og
relasjoner i husholdningen.


5 Husholdningsvariabler

5.1 HHNUM
5.2 HHSEQNUM
5.3 HHLINK
5.4 HHSPOU
5.5 HHFATH
5.6 HHMOTH
5.7 VEKT_GREG_AARKHHVEKT

 

5.1 HHNUM

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonHusholdningens løpenummer, som er fast gjennom hele undersøkelsesperioden
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelJa
FormålAnalyse av husholdninger.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hhnum
Kodeverdier før 20216 tegn hexadesimal
KodeverdierTittel
8 tegn alfanumeriskHusholdningsidentifikator

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

5.2 HHSEQNUM

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonPersonens løpenummer innad i husholdningen, som er fast gjennom hele undersøkelsesperioden
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålAnalyse av husholdninger
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hhseqnum
Kodeverdier før 202101-99
KodeverdierTittel
01Referanseperson
02-98Tilhørende husholdningsmedlem

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

5.3 HHLINK

OversiktForklaring
TemaHusholdningssammensetning
DefinisjonRelasjon til referansepersonen i husholdningen
HyppighetÅrlig
PopulasjonAlle unntatt husholdningsmedlemmer med direkte avgang og unntatt personer over 89 år
Teknisk filterbolge in (2,6) and { status_utvalg_stat ne ‘240’ or { status_utvalg_stat ne ‘260’ and alder_periode_nr > 89 } }
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelJa
FormålHusholdningsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hhlink. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 20211 - 6, 9
KodeverdierTittel
01Referanseperson
02Referansepersonens partner
03Referansepersonens barn
04Referansepersonens svigerbarn
05Referansepersonens barnebarn
06Referansepersonens forelder
07Referansepersonens svigerforelder
08Referansepersonens besteforelder
09Referansepersonens søsken
10Annen slektning
11Annen ikke-slektning
blankUkjent relasjon
99Utenfor filteret

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

5.4 HHSPOU

OversiktForklaring
TemaHusholdningssammensetning
DefinisjonReferansepersonens partners løpenummer i husholdningen
HyppighetÅrlig
PopulasjonAlle unntatt husholdningsmedlemmer med direkte avgang og unntatt personer over 89 år
Teknisk filterbolge in (2,6) and { status_utvalg_stat ne ‘240’ or { status_utvalg_stat ne ‘260’ and alder_periode_nr > 89 } }
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålHusholdningsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hhspou. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 202101 - 98, 99
KodeverdierTittel
00Referansepersonen er enslig
01-98Referansepersonens partners hhseqnum
99Utenfor filteret

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

5.5 HHFATH

OversiktForklaring
TemaHusholdningssammensetning
DefinisjonReferansepersonens fars løpenummer i husholdningen
HyppighetÅrlig
PopulasjonAlle unntatt husholdningsmedlemmer med direkte avgang og unntatt personer over 89 år
Teknisk filterbolge in (2,6) and { status_utvalg_stat ne ‘240’ or { status_utvalg_stat ne ‘260’ and alder_periode_nr > 89 } }
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålHusholdningsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hhfath. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 202101 - 98, 99
KodeverdierTittel
00Referansepersonens far bor ikke i referansepersonens husholdning
01-98Referansepersonens fars hhseqnum
99Utenfor filteret

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

5.6 HHMOTH

OversiktForklaring
TemaHusholdningssammensetning
DefinisjonReferansepersonens mors løpenummer i husholdningen
HyppighetÅrlig
PopulasjonAlle unntatt husholdningsmedlemmer med direkte avgang og unntatt personer over 89 år
Teknisk filterbolge in (2,6) and { status_utvalg_stat ne ‘240’ or { status_utvalg_stat ne ‘260’ and alder_periode_nr > 89 } }
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelJa
FormålHusholdningsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021hhmoth. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 202101 - 98, 99
KodeverdierTittel
00Referansepersonens mor bor ikke i referansepersonens husholdning
01-98Referansepersonens mors hhseqnum
99Utenfor filteret

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

5.7 VEKT_GREG_AARKHHVEKT

OversiktForklaring
TemaStatistiske vekter for husholdningen
DefinisjonHvor mange husholdninger respondenten teller for i gjeldende år
HyppighetÅrlig
PopulasjonAlle som har svart på undersøkelsen, samt tilhørende husholdningsmedlemmer under 14 år og over 90 år
Teknisk filter(bolge = 2 and status_utvalg_stat = ‘111’ and 15 <= alder_periode_nr <= 89) or (bolge = 2 and status_utvalg_stat = ‘211’ and 15 <= alder_periode_nr <= 89) or (bolge = 2 and status_utvalg_stat = ‘260’ and (0 <= alder_periode_nr <= 14 or 90 <= alder_periode_nr <= 150 )
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelJa
FormålHusholdningsanalyse
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
> 0Antall husholdninger man teller for

Kapittel 5 Husholdningsvariabler
Til toppen

Del IV Utdanningsrelaterte variabler

Omfatter variabler relatert til utdanning, både pågående og fullført Variablene knyttet til
pågående utdanning kan sees i sammenheng med variablene i kapittel 8.
 

6 Utdanning

6.1 HATLEVEL_NASJONAL
6.2 HATFIELD
6.3 HATYEAR
6.4 HATWORK

 

6.1 HATLEVEL_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaFullført utdanning
DefinisjonHøyeste fullførte utdanningsnivå (ISCED-A)
HyppighetKvartal
PopulasjonPersoner 15 - 89 år
Teknisk filter15 <= alder_periode_nr <= 89 and status_utvalg_stat in (111,121,211)
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Norwegian Standard Classification of Education
Ekstern dokumentasjonInternational Standard Classification of Education (www.unesco.org)
Tilsvarende variabel før 2021hatlevel (kun på fil til Eurostat)
Kodeverdier før 2021000-999, blank
KodeverdierTittel
000 - 800Utdanningsnivå
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 6 Utdanning
Til toppen

6.2 HATFIELD

OversiktForklaring
TemaFullført utdanning
DefinisjonFagfelt for høyeste fullførte utdanning (ISCED-F)
HyppighetÅr
PopulasjonReferansepersoner i årsbølge som minimum har fullført videregående skole
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) AND bolge in (2,6) AND 342 <= HATLEVEL <= 800
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelNei
FormålÅ vite hvilket utdanningsfelt referansepersonen har sin høyeste utdanning i
Intern dokumentasjon (Klass)Norwegian Standard Classification of Education
Ekstern dokumentasjonUNESCO, Manual for ISCED fields of education and training 2013 (www.unesco.org)
Tilsvarende variabel før 2021hatfield. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 2021001-109, 999, blank
KodeverdierTittel
001Allmenne fag
002Lesing og regning
003Personlige ferdigheter og utvikling
009Allmenne fag, ukjent retning
011Lærerutdanning
018Tverrfaglig program med lærerutdanning og pedagogikk
021Kunstfag
022Humaniora, unntatt språk
023Språk
028Tverrfaglig program som inkluderer humaniora, språk og kunstfag
029Kunstfag og humaniora, ukjent retning
031Samfunnsfag og atferdsvitenskap
032Journalistikk og informasjon
038Tverrfaglig program som inkluderer samfunnsfag, journalistikk og informasjon
039Samfunnsfag, journalistikk og informasjon, ukjent retning
041Bedriftsøkonomiske og administrative fag
042Juridiske fag
048Tverrfaglig program som inkluderer bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag
049Bedriftsøkonomiske, administrative og juridiske fag, ukjent retning
051Biologi
052Geovitenskap
053Fysiske fag (fysikk, kjemi, meteorologi)
054Matematikk og statistikk
058Tverrfaglig program som inkluderer naturvitenskap, matematikk og statistikk
059Naturvitenskap, matematikk og statistikk, ukjent retning
061Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
068Tverrfaglig program som involverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
071Ingeniørfag
072Fabrikasjon og utvinning
073Arkitektur og byggfag
078Tverrfaglig program som involverer tekniske fag, ingeniørfag, bygg- og anleggsfag
081Landbruk
082Skogbruk
083Fiskeri
084Veterinærfag
088Tverrfaglig program som involverer landbruk, fiskeri, skogbruk og veterinærfag
091Helse
092Sosialfag
098Tverrfaglig program som inkluderer helse- og sosialfag
101Personlig tjenesteyting
102Hygiene og bedriftshelsetjenester
103Sikkerhetsfag
104Transportfag
108Tverrfaglig program som inkluderer transportfag, sikkerhetsfag og personlig tjenesteyting
BlankUoppgitt
999Utenfor filteret

Kapittel 6 Utdanning
Til toppen

6.3 HATYEAR

OversiktForklaring
TemaFullført utdanning
DefinisjonEksamensår for høyeste fullførte utdanning
HyppighetÅr
PopulasjonPersoner med minimum fullført grunnskoleutdanning
Teknisk filter100 <= hatlevel_nasjonal <= 899
FellesvariabelJa
HusholdningsvariabelJa
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021ukode2_aar
Kodeverdier før 2021ÅÅÅÅ, 9998, 9999
KodeverdierTittel
ÅÅÅÅÅrstall
BlankUkjent
9999Utenfor filteret

Kapittel 6 Utdanning
Til toppen

6.4 HATWORK

OversiktForklaring
TemaFullført utdanning
DefinisjonOm man hadde yrkespraksis som del av den høyeste fullførte utdanningen sin
HyppighetÅr
PopulasjonPersoner 20 - 34 år med minimum fullført videregåendeskoleutdanning
Teknisk filter20 <= alder_periode_nr <= 34 and status_utvalg_stat in (111,121) and 342 <= hatlevel_nasjonal <= 899
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålArbeidsmarkedsanalyse.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, 1-6 måneder, betalt
2Ja, 1-6 måneder, ubetalt
3Ja, 7 måneder eller mer, betalt
4Ja, 7 måneder eller mer, ubetalt
5Mindre enn 1 måned eller ingen
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 6 Utdanning
Til toppen

Del V Tekniske variabler

Omfatter blant annet variabler knyttet til intervjutidspunkt, hvilken gang man er intervjuet,
hvilken måte man er intervjuet på og vekter.

 

7 Tekniske variabler

7.1 BOLGE
7.2 STATUS_UTVALG_STAT
7.3 MODE
7.4 REFYEAR
7.5 REFMONTH
7.6 REFWEEK
7.7 INTWEEK
7.8 VEKT_MMK_KVNETTO
7.9 VEKT_MMK_AARNETTO
7.10 VEKT_MMK_AATTEAARNETTO

 

7.1 BOLGE

OversiktForklaring
TemaIntervjuadministrasjon
DefinisjonHvilken gang man er intervjuet
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålFilter for valg av vektvariabel og informasjon om hvilke innholdsvariabler respondenten har blitt stilt
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021gangmed
Kodeverdier før 20211-8
KodeverdierTittel
1Første intervju
2Andre intervju
3Tredje intervju
4Fjerde intervju
5Femte intervju
6Sjette intervju
7Sjuende intervju
8Åttende intervju

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.2 STATUS_UTVALG_STAT

OversiktForklaring
TemaIntervjuadministrasjon
DefinisjonOm man trukket direkte eller gjennom husholdningen sin, og om man har svart på intervjuet eller ikke
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålÅ velge ut hvem man vil analysere, hva slags analyse man vil gjøre, og hvilke vektvariabler man må forholde seg til.
Det aller meste av resultatene fra AKU er basert på referansepersoner som har svart på undersøkelsen, altså 111 og 121. Hvis man imidlertid vil ha nonresponsanalyse kan man se på register-/demografiopplysninger for de som ikke har svart. Husholdningsanalyser må også se på husholdningsmedlemmer i tillegg til referansepersonene.
Vekter og bølger hengertett sammen med denne variabelen.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
110Referanseperson, har ikke svart
111Referanseperson, aktivt utvalg, har svart
121Referanseperson, passivt utvalg (gjenbrukt svar i bølge 3,4,5,6,7,8), har svart
130Referanseperson, permanent frafall, har ikke svart
140Referanseperson, avgang, har ikke svart
210Husholdningsmedlem, 15-89 år, har ikke svart
211Husholdningsmedlem, 15-89 år, har svart (kun i bølge 2)
230Husholdningsmedlem, permanent frafall, har ikke svart
240Husholdningsmedlem, avgang, har ikke svart
250Husholdningsmedlem, avgang som følge av referansepersonens avgang, har ikke svart
260Husholdningsmedlem , parkert (inneholder grunnleggende registerinformasjon og statistisk vekt for personer 0-14 år og 90 år og eldre)

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.3 MODE

OversiktForklaring
TemaIntervjuadministrasjon
DefinisjonPå hvilken måte man har blitt intervjuet
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelJa
FellesvariabelJa
FormålKontroll av moduseffekter
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021mode. Kun tilgjengelig på Eurostat-filer.
Kodeverdier før 20212,5,6
KodeverdierTittel
2Telefonintervju (CATI)
3Selvutfylt web-skjema (CAWI)
5Gjenbruk av tidligere svar

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.4 REFYEAR

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonHvilket år dataene refererer til
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålÅ si hvilket tidspunkt intervjusvarene refererer til. Referanseåret består av de fire referansekvartalene, jf. Kommisjonsforordning 2019/2240 (eur-lex.europa.eu)
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021AAR
Kodeverdier før 20212006 – 2020
KodeverdierTittel
2021 - 9997Årstall

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.5 REFMONTH

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonHvilken måned dataene referer til
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålÅ si hvilket tidspunkt intervjusvarene refererer til. Referansemåneden består av de referanseukene som enten faller helt innenfor kvartalet eller som har minst fire dager innenfor kvartalet, jf. Kommisjonsforordning 2019/2240 (eur-lex.europa.eu)
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
01-12Månedsnummer i året

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.6 REFWEEK

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonHvilken uke dataene referer til
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålÅ si hvilket tidspunkt intervjusvarene refererer til. Ukenummeret er definert ut ifra ISO 8601. Uke 1 er alltid den uka som har den første torsdagen i året. Reglene for behandling av år som har 53 uker er spesifisert i Kommisjonsforordning 2019/2240 (eur-lex.europa.eu)
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021UKE
Kodeverdier før 202101-53
KodeverdierTittel
01-53Ukenummer i året

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.7 INTWEEK

OversiktForklaring
TemaDatabaseadministrasjon
DefinisjonTidspunktet dataene ble samlet inn
HyppighetKvartal
PopulasjonAlle
Teknisk filter0 <= alder_periode_nr <= 150
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålÅ si når dataene ble samlet inn. For personene i passivt utvalg og for de som ikke har svart er INTWEEK definert som REFWEEK + 1.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021INT_DATO
Kodeverdier før 2021ddmmåååå
KodeverdierTittel
01-53Ukenummer i året

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.8 VEKT_MMK_KVNETTO

OversiktForklaring
TemaStatistiske vekter
DefinisjonHvor mange personer respondenten teller for i gjeldende kvartal
HyppighetKvartal
PopulasjonReferansepersoner i aktivt utvalg som har gjennomført intervjuet, referansepersoner i passivt utvalg, tilhørende husholdningsmedlemmer 0-14 år og 90 år og eldre
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111,121) or [status_utvalg_stat = 260 and ( 0 <= alder_periode_nr <= 14 OR 90 <= alder_periode_nr <= 150 ) ]
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelJa
FormålÅ vekte opp kvartalsvariabler fra utvalg til populasjon for et kvartal eller et år. Utregning av årsgjennomsnitt må bruke data fra alle de fire kvartalene og dividere vekten med 4. Variabelen bør kun brukes sammen med kvartalsvariabler.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021MMK_KVNETTO
Kodeverdier før 2021> 0
KodeverdierTittel
> 0Antall personer man teller for

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.9 VEKT_MMK_AARNETTO

OversiktForklaring
TemaStatistiske vekter
DefinisjonHvor mange personer respondenten teller for i gjeldende år
HyppighetÅr
PopulasjonReferansepersoner i bølge 2 og 6 i aktivt utvalg som har gjennomført intervjuet, tilhørende husholdningsmedlemmer i bølge 2 og 6 som er 0-14 år eller 90 år og eldre
Teknisk filter[status_utvalg_stat = 111 and bolge in (2,6)] or [status_utvalg_stat = 260 and bolge in (2,6) and ( 0 <= alder_periode_nr <= 14 OR 90 <= alder_periode_nr <= 150 ) ]
FellesvariabelNei
HusholdningssvariabelJa
FormålÅ vekte opp årsvariabler fra utvalg til populasjon for et år. Variabelen bør kun brukes sammen med års- eller toårsvariabler.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021MMK_AARNETTO
Kodeverdier før 2021> 0
KodeverdierTittel
> 0Antall personer man teller for

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

7.10 VEKT_MMK_AATTEAARNETTO

OversiktForklaring
TemaStatistiske vekter
DefinisjonHvor mange personer respondenten teller for i gjeldende åtteårsmodul
HyppighetÅr
PopulasjonReferansepersoner i bølge 2 og 6 i aktivt utvalg som har gjennomført intervjuet, tilhørende husholdningsmedlemmer i bølge 2 og 6 som er 0-14 år eller 90 år og eldre
Teknisk filter[status_utvalg_stat = 111 and bolge in (2,6) and er i gjeldende åtteårspopulasjon] or [status_utvalg_stat = 260 and bolge in (2,6) and ( 0 <= alder_periode_nr <= 14 OR 90 <= alder_periode_nr <= 150 ) ]
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelJa
FormålÅ vekte opp åtteårsvariabler fra utvalg til populasjon for et gitt år. Variabelen kan kun brukes sammen med åtteårs-variabler.
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021tuvekt
Kodeverdier før 2021> 0
KodeverdierTittel
> 0Antall personer man teller for

Kapittel 7 Tekniske variabler
Til toppen

Del VI Åtteårsmoduler

Omfatter åtteråsmoduler fra og med 2021. Temaene roterer hvert år, slik at det kun er en
av modulene som går på et gitt tidspunkt. Modulene har fast innhold hver gang de er med i
undersøkelsen.


8 Innvandring

8.1 HATCNTR_NASJONAL
8.2 ESTQUAL
8.3 HATPAR
8.4 JOBSATISF
8.5 SKILLEQ
8.6 DISCRIMI
8.7 JOBOBSTA
8.8 DURFIJOB
8.9 PRKNLANG
8.10 LANGHOST
8.11 LANGCOUR

 

8.1 HATCNTR_NASJONAL

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonHvilket land man har sin høyeste fullførte utdanning fra
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om utdanningsland har noen innvirkning på arbeidsmarkedsstatus
Intern dokumentasjon (Klass)Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
to-bokstav kodeLandangivelse
FORUkjent hvilket land, men utenfor Norge
BlankUkjent hvilket land
999Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen

8.2 ESTQUAL

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonOm man har søkt eller fått innvilget søknad om godkjenning av utenlandsk utdanning via Nokut
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år med høyeste utdanning fra utenfor Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and hatcntr_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om godkjenning av utenlandsk utdanning har noen innvirkning på arbeidsmarkedsstatus
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
01Har fått godkjent utdanningen
02Har fått avslag på søknaden
03Har søkt, venter på svar
04Har ikke søkt, fordi det ikke er nødvendig
05Har ikke søkt, fordi man ikke visste at det gikk an
06Har ikke søkt, fordi det er for vanskelig eller for dyrt
07Har ikke søkt, fordi det ikke går an
08Har ikke søkt, av andre grunner
08Har ikke søkt, fordi man ikke har noen fullført utdanning å søke om godkjenning for
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.3 HATPAR

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonForeldrenes høyeste fullførte utdanning. Den høyeste mellom far og mor gjelder.
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om sosio-økonomisk bakgrunn har noen innvirkning på arbeidsmarkedsstatus
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021parhat (kun på fil tu2014)
Kodeverdier før 20211 - 3, blank, 9
KodeverdierTittel
1Lav (ISCED 0 - 2)
2Middels (ISCED 3 - 4)
3Høy (ISCED 5 - 8)
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen

8.3 HATPAR

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonForeldrenes høyeste fullførte utdanning. Den høyeste mellom far og mor gjelder.
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om sosio-økonomisk bakgrunn har noen innvirkning på arbeidsmarkedsstatus
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021parhat (kun på fil tu2014)
Kodeverdier før 20211 - 3, blank, 9
KodeverdierTittel
1Lav (ISCED 0 - 2)
2Middels (ISCED 3 - 4)
3Høy (ISCED 5 - 8)
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.4 JOBSATISF

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonHvor fornøyd man er med nåværende jobb
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonSysselsatte referansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om det er forskjeller i hvor fornøyd man er med jobben sin
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021jbsatisf (kun på fil tu2017)
Kodeverdier før 20211 - 4, blank, 9
KodeverdierTittel
1Svært fornøyd
2Ganske fornøyd
3Noe fornøyd
4Ikke fornøyd
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen

8.5 SKILLEQ

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonOm nåværede jobb har høyere, samme, eller lavere kompetansekrav enn forrige jobb
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonSysselsatte referansepersoner 15 - 74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and EMPSTAT = 1 and countryb_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om det er forskjeller i hva slags jobb man har før og etter immigrasjon til Norge
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Høyere kompetansekrav nå
2Lavere kompetansekrav nå
3Samme kompetansekrav
4Jobbet ikke før man flyttet til Norge
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.6 DISCRIMI

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonOm man har blitt diskriminert mot på jobb
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonSysselsatte referansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om immigranter er mer utsatt for diskriminering på jobb enn andre
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Nei
2Ja, på grunn av alder
3Ja, på grunn av kjønn
4Ja, på grunn av utenlandsk opprinnelse
5Ja, på grunn av nedsatt funksjonsevne
6Ja, av andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen

8.7 JOBOBSTA

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonOm man hadde problemer med å finne en jobb, og i så fall hva hovedproblemet var
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and countryb_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva som forhindrer immigranter i å finne en jobb
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Språkproblemer
2Ikke godkjent utenlandsk utdanning
3Manglende arbeidstillatelse
4Utenlandsk opprinnelse
5Ingen passende jobber tilgjengelig
6Andre grunner
7Ingen problemer
8Har aldri sett etter jobb eller har aldri jobbet
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.8 DURFIJOB

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonHvor lang tid det tok å finne sin første jobb i Norge
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and countryb_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva som forhindrer immigranter i å finne en jobb
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
01Mindre enn tre måneder
023 til 5 måneder
036 til 11 måneder
0412 til 23 måneder
0524 til 35 måneder
0636 til 47 måneder
0748 måneder eller mer
08Fant ikke noen jobb
09Så ikke etter noen jobb
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.9 PRKNLANG

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonKunnskaper i norsk språk før man flyttet til Norge
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and countryb_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle utvikling i norsk språk fra immigrasjonstidspunktet til intervjutidspunktet
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Morsmålsnivå
2Avansert
3Middels
4Nybegynner
5Ingen
6For ung til å snakke noe som helst når man immigrerte
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.10 LANGHOST

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonKunnskaper i norsk språk ved intervjutidspunktet
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and countryb_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle utvikling i
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Morsmålsnivå
2Avansert
3Middels
4Nybegynner
5Ingen
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

8.11 LANGCOUR

OversiktForklaring
TemaInnvandring, åtteårsmodul
DefinisjonDeltakelse på norsk-kurs og i så fall hva slags
HyppighetÅtteår (2021, 2029 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som ikke er født i Norge
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2021, 2029 . . .) and countryb_nasjonal ne ‘NO’
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe i hvilken grad immigranter går på norsk-kurs, og om det skjer gjennom jobb eller ikke
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, generelt kurs
2Ja, jobb-spesifikt kurs
3Nei, fordi det ikke var noen kurs tilgjengelig eller det var for dyrt
4Nei, fordi man snakket godt nok norsk allerede
5Nei, av andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 8 Innvandring
Til toppen 

9 Jobbferdigheter

 

9.1 DIGITAL
9.2 READING
9.3 CALCULATE
9.4 PHYSICAL
9.5 DEXTERITY
9.6 COMMINT
9.7 COMMEXT
9.8 GUIDANCE
9.9 JOBAUTON
9.10 REPETITIVE
9.11 PROCEDURE

 

9.1 DIGITAL

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på digitale verktøy
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på digitale verktøy
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen 

9.2 READING

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes til å lese teknisk dokumentasjon eller annen nødvendig faglitteratur
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på å lese teknisk dokumentasjon eller annen nødvendig faglitteratur
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.3 CALCULATE

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på utregninger ut over pluss og minus
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på utregninger ut over pluss og minus
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.4 PHYSICAL

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på krevende fysisk arbeid
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på krevende fysisk arbeid
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.5 DEXTERITY

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på oppgaver som krever fingerferdighet ut over å skrive på tastatur
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på oppgaver som krever fingerferdighet ut over å skrive på tastatur
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.6 COMMINT

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på verbal jobbrelevant kommunikasjon innad i foretaket
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på verbal jobbrelevant kommunikasjon innad i foretaket
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.7 COMMEXT

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på verbal jobbrelevant kommunikasjon med personer utenfor foretaket
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på verbal jobbrelevant kommunikasjon med personer utenfor foretaket
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.8 GUIDANCE

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye av arbeidstiden i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb som brukes på å lære opp eller veilede andre
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på å lære opp eller veilede andre
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Mesteparten
2Omlag halvparten
3Omtrent en fjerdedel
4Bare litt av arbeidstiden
5Ikke noe av arbeidstiden
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.9 JOBAUTON

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor mye man kan bestemme selv i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor mye av arbeidstiden som brukes på å lære opp eller veilede andre
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
11Stor autonomi både på rekkefølge og innhold av arbeidsoppgaver
12Stor autonomi på rekkefølge av arbeidsoppgaver og en del autonomi på innhold av arbeidsoppgaver
13Stor autonomi på rekkefølge av arbeidsoppgaver og en liten eller ingen autonomi på innhold av arbeidsoppgaver
21En del autonomi på rekkefølge av arbeidsoppgaver og stor autonomi på innhold av arbeidsoppgaver
22En del autonomi både på rekkefølge og innhold av arbeidsoppgaver
23En del autonomi på rekkefølge av arbeidsoppgaver og en liten eller ingen autonomi på innhold av arbeidsoppgaver
31Liten eller ingen autonomi på rekkefølge av arbeidsoppgaver og stor autonomi på innhold av arbeidsoppgaver
32Liten eller ingen autonomi på rekkefølge av arbeidsoppgaver og en del autonomi på innhold av arbeidsoppgaver
33Liten eller ingen autonomi både på rekkefølge og innhold av arbeidsoppgaver
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.10 REPETITIVE

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor i hvor stor grad arbeidsoppgavene i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb er/var gjentakende
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe i hvor stor grad arbeidsoppgavene er gjentakende
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1I veldig stor grad
2I stor grad
3I noen grad
4I liten grad
5I ingen grad
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

9.11 PROCEDURE

OversiktForklaring
TemaJobbferdigheter, åtteårsmodul
DefinisjonHvor i hvor stor grad arbeidsoppgavene i nåværende hovedjobb eller i forrige jobb følger faste prosedyrer
HyppighetÅtte år (2022, 2030 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte eller som sluttet i siste jobb i løpet av de siste 24 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2030 . . .) and (EMPSTAT = 1 or (EXISTPR in (2, 3) and (REFYEAR-YEARPR in (0, 1) or (REFYEAR - YEARPR = 2 and 1 <=MONTHPR<=12 and MONTHPR ≥ REFMONTH))))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe i hvor stor grad arbeidsoppgavene følger faste prosedyrer
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1I veldig stor grad
2I stor grad
3I noen grad
4I liten grad
5I ingen grad
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 9 Jobbferdigheter
Til toppen

10 Pensjon

 

10.1 PENSTYP1
10.2 AGEPENSO
10.3 PENSSITU
10.4 WSTPREAS
10.5 WCONREAS
10.6 LMREENT
10.7 LMENTREAS
10.8 PENSTYP2
10.9 AGEPENSD

 

10.1 PENSTYP1

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonOm man mottar en alderspensjon, og i så fall hvilken type
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags alderspensjon man mottar
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Folketrygdpensjon
2Folketrygdpensjon og tjenestepensjon
3Folketrygdpensjon og pensjon fra individuell pensjonssparing
4Folketrygdpensjon, tjenestepensjon og pensjon fra individuell pensjonssparing
5Tjenestepensjon og pensjon fra individuell pensjonssparing
6Tjenestepensjon
7Pensjon fra individuell pensjonssparing
8Ingen
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.2 AGEPENSO

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonVed hvilken alder man begynte å motta alderspensjon
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar alderspensjon
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and PENSTYP1 in (1:7)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe når man startet å motta alderspensjon
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
000 - 074Alder målt i fullførte år
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.3 PENSSITU

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonJobbsituasjon rett etter første pensjonsutbetaling
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar alderspensjon
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and PENSTYP1 in (1:7)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags innvirkning første pensjonsutbetaling hadde på arbeidsmarkedssituasjonen
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Sluttet å jobbe
2Fortsatte å jobbe som før
3Fortsatte å jobbe, men med endringer
4Jobbet ikke
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.4 WSTPREAS

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonHovedgrunnen til at man sluttet å jobbe når man fikk utbetalt første alderspensjon
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar alderspensjon og som sluttet å jobbe fra og med første alderspensjonsutbetaling
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and PENSSITU = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags innvirkning første pensjonsutbetaling hadde på arbeidsmarkedssituasjonen
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Nådde nedre pensjonsalder
2Nådde øvre pensjonsalder
3Fikk sluttpakke eller annen gunstig økonomisk ordning for å slutte
4Andre jobbrelaterte grunner
5Egen sykdom eller skade
6Omsorgsoppgaver for familie eller slektninger
7Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.5 WCONREAS

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonHovedgrunnen til at man ikke sluttet å jobbe når man fikk utbetalt første alderspensjon
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar alderspensjon og som ikke sluttet å jobbe fra og med første alderspensjonsutbetaling
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and PENSSITU in (2,3)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags innvirkning første pensjonsutbetaling hadde på arbeidsmarkedssituasjonen
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Trengte inntekten
2Ønsket inntekten
3Ektefelle / partner jobbet fortsatt
4Liker å jobbe
5Liker å treffe folk på jobben
6Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.6 LMREENT

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonOm man startet å jobbe igjen etter at man hadde sluttet å jobbe fordi man mottar alderspensjon
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar alderspensjon og som sluttet å jobbe fra og med første alderspensjonsutbetaling eller som ikke jobbet før første alderspensjonsutbetaling
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and PENSSITU in (1,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags innvirkning første pensjonsutbetaling hadde på arbeidsmarkedssituasjonen
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Ja, men bare sporadisk (kortere enn tre måneder)
3Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.7 LMENTREAS

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonHovedgrunnen til at man startet å jobbe igjen etter at man hadde sluttet å jobbe fordi man mottok alderspensjon
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar alderspensjon og som har startet å jobbe igjen etter at de sluttet å jobbe fordi de fikk alderspensjonsutbetaling
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and LMREENT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags innvirkning første pensjonsutbetaling hadde på arbeidsmarkedssituasjonen
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Trengte inntekten
2Ønsket inntekten
3Ektefelle / partner jobbet fortsatt
4Liker å jobbe
5Liker å treffe folk på jobben
6Andre grunner
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.8 PENSTYP2

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonOm man mottar uførepensjon eller uføretrygd
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man mottar uførepensjon eller uføretrygd
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

10.9 AGEPENSD

OversiktForklaring
TemaPensjonering, åtteårsmodul
DefinisjonVed hvilken alder man begynte å motta uførepensjon eller uføretrygd
HyppighetÅtte år (2023, 2031 . . . )
PopulasjonReferansepersoner 50 - 74 år som mottar uførepensjon eller uføretrygd
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 50 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2023, 2031 . . .) and PENSTYP2 = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe når man startet å motta uførepensjon eller uføretrygd
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
000 - 074Alder målt i fullførte år
BlankUkjent
999Utenfor filteret

Kapittel 10 Pensjon
Til toppen

Del VII Piloter

Omfatter en pilot om digitalt plattformarbeid som gikk i 2022.


11 Digitalt plattformarbeid

 

11.1 DPE01A
11.2 DPE01B_RYDDET
11.3 DPE01C
11.4 DPE01C_RYDDET
11.5 DPE01D
11.6 DPE01D_RYDDET
11.7 DPE01E
11.8 DPE01E_RYDDET
11.9 DPE01F
11.10 DPE01F_RYDDET
11.11 DPE01G
11.12 DPE01G_RYDDET
11.13 DPE01H
11.14 DPE01H_RYDDET
11.15 DPE01I
11.16 DPE01I_RYDDET
11.17 DPE01J
11.18 DPE01J_RYDDET
11.19 DPE01K
11.20 DPE01K_RYDDET
11.21 DPE01L
11.22 DPE01L_RYDDET
11.23 DPE01M
11.24 DPE01M_RYDDET
11.25 DPE02
11.26 DPE03
11.27 DPE04
11.28 DPE05
11.29 DPE06
11.30 DPE07
11.31 DPE08
11.32 DPE09
11.33 DPE10
11.34 DPE11
11.35 DPE12

 

11.1 DPE01A

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet som taxisjåfør via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet som taxisjåfør via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.2 DPE01B_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01B, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet som varebud gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01B = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.3 DPE01C

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet med utleie av eiendom via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet med utleie av eiendom via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.4 DPE01C_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01C, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet med utleie av eiendom gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01C = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.5 DPE01D

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet med kommersielt varesalg via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet med kommersielt varesalg via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.6 DPE01D_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01D, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet med kommersielt varesalg gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01D = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.7 DPE01E

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet med rengjøring eller som håndverker via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet med rengjøring eller som håndverker via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.8 DPE01E_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01E, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet med rengjøring eller som håndverker gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01E = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.9 DPE01F

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet med barnepass eller med omsorg for eldre via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet med barnepass eller med omsorg for eldre via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.10 DPE01F_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01F, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet med barnepass eller med omsorg for eldre gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01F = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.11 DPE01G

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet med helsetjenester via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet med helsetjenester via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.12 DPE01G_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01G, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet med helsetjenester gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01G = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.13 DPE01H

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet som lærer via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet som lærer via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.14 DPE01H_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01H, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet som lærer gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01H = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.15 DPE01I

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet som oversetter via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet som oversetter via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.16 DPE01I_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01I, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet som oversetter gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01I = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.17 DPE01J

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet som programmerer eller med annen type IT-input via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet som programmerer eller med annen type IT-input via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.18 DPE01J_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01J, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet som programmerer eller med annen type IT-input gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01J = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.19 DPE01K

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet som nettredaktør eller moderator via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet som nettredaktør eller moderator via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.20 DPE01K_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01K, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet som nettredaktør eller moderator gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01K = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.21 DPE01L

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har publisert egenprodusert tekst eller video mot betaling via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har publisert egenprodusert tekst eller video mot betaling via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.22 DPE01L_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01L, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har publisert egenprodusert tekst eller video mot betaling gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01L = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.23 DPE01M

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man har jobbet med andre typer aktiviteter via en app de siste 12 månedene
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man har jobbet med andre typer aktiviteter via en app de siste 12 månedene
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.24 DPE01M_RYDDET

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonPlausibilitetssjekk av svaret i DPE01M, basert på app-navnet
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har svart at de har jobbet med andre typer aktiviteter gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01M = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålFjerne åpenbart falske positive
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Godkjent
2Ikke godkjent
BlankUtenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.25 DPE02

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonHvor mange timer man jobbet gjennom appen den siste hele kalendermåneden
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom en app de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE01A=1 or DPE01B=1 or DPE01C=1 or DPE01D=1 or DPE01E=1 or DPE01F=1 or DPE01G=1 or DPE01H=1 or DPE01I=1 or DPE01J=1 or DPE01K=1 or DPE01L=1 or DPE01M=1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle hvor mange arbeidstimer app-jobbingen var
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
10Mindre enn 1 time
111 - 9 timer
1210 - 19 timer
1320 - 29 timer
1430 - 49 timer
1550 - 79 timer
1680 - 159 timer
17160 timer eller mer
18Jobbet ikke noe (0 timer)
BlankUkjent
99Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.26 DPE03

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonHvor stor andel av total inntekt siste måned som kom fra den digitale plattformjobben
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE02 in (11:17, blank)

 

Fellesvariabel

Nei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle hvor viktig inntekten fra den digitale plattformjobben er
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
175 prosent eller mer
250 - 74 prosent
325 - 49 prosent
4Mindre enn 25 prosent
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.27 DPE04

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man kvalifiserer for arbeidsledighetsstønad hvis man mister den digitale plattformjobben
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE02 in (11:17, blank)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle hvor økonomisk utsatt man er hvis man mister den digitale plattformjobben
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet gjennom den digitale plattformjobben
2Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet gjennom en annen jobb
1Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet på annen måte
4Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.28 DPE05

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man kvalifiserer for sykepenger hvis man blir syk
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE02 in (11:17, blank)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle hvor økonomisk utsatt man er hvis man blir syk
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet gjennom den digitale plattformjobben
2Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet gjennom en annen jobb
1Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet på annen måte
4Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.29 DPE06

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm man kvalifiserer for sykepenger, erstatning og/eller behandling hvis man blir skadet i en arbeidsulykke
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE02 in (11:17, blank)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle hvor økonomisk utsatt man er hvis man blir skadet på jobben
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet gjennom den digitale plattformjobben
2Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet gjennom en annen jobb
1Ja, på grunnlag av rettigheter opparbeidet på annen måte
4Nei
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.30 DPE07

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonHvilken næringsaktivitet det var i appjobben man jobbet med den siste kalendermåneden
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE02 in (11:17, blank)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålVite type av næringsaktivitet den siste kalendermåneden
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
DPE01A - DPE01MNæringstype tilsvarende de listet opp i DPE01A - DPE01M
BlankUkjent
999999Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.31 DPE08

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonOm appjobben man jobbet med den siste kalendermåneden er hoved- eller bijobben fra kjerne-AKU
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE07 in (DPE01A:DPE01M17)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om man kan bruke variabler fra kjerne-AKU for videre analyse av den digitale plattformjobben. Måle aktivitet i den digitale plattformjobben i referanseuka
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Den digitale plattformjobben var hovedjobben i AKU i referanseuka
2Den digitale plattformjobben var bijobben i AKU i referanseuka
3Den digitale plattformjobben var en annen jobb i referanseuka
4Jobbet ikke i den digitale plattformjobben i referanseuka
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.32 DPE09

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonHvordan arbeidsoppgaver blir tildelt i den digitale plattformjobben
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE07 in (DPE01A:DPE01M17)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags kontroll man har selv over arbeidsorganiseringen i den digitale plattformjobben
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Arbeidsoppgavene tildeles av appen
2Man kan velge fra en liste over ønskede oppdrag fra oppdragsgivere
3Man legger ut sine egne tilbud eller produkter på eget initiativ
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.33 DPE10

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonKonsekvenser av å avslå oppdrag man har blitt tildelt i den digitale plattformjobben
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE07 in (DPE01A:DPE01M17)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags kontroll man har selv over arbeidsorganiseringen i den digitale plattformjobben
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Brukerkontoen på appen blir slettet eller deaktivert
2Mister tilgang på de mest attraktive oppdragene, eller går ned i rating
3Ingen konsekvenser
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.34 DPE11

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonHvordan arbeidstiden organiseres i den digitale plattformjobben
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE07 in (DPE01A:DPE01M17)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags kontroll man har selv over arbeidsorganiseringen i den digitale plattformjobben
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Arbeidstiden styres helt av appen eller oppdragsgiverne
2Kan velge fra flere mulige faste timeplaner på appen
3Kan velge ganske fritt, men har noen rammer for for eksempel prosjektinnleveringer
4Kan velge helt fritt selv
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen

11.35 DPE12

OversiktForklaring
TemaDigitalt plattformarbeid, pilot
DefinisjonHvordan prisen på varene og tjenestene bestemmes i den digitale plattformjobben
HyppighetEngangs, 2022
PopulasjonReferansepersoner 15 - 64 år som har jobbet gjennom minst 1 time gjennom en app den siste kalendermåneden
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 64 and bolge in (2,6) and REFYEAR = 2022 and DPE07 in (DPE01A:DPE01M17)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hva slags kontroll man har selv over prisen i den digitale plattformjobben
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Prisen styres helt av appen eller oppdragsgiverne
2Kan velge fra flere mulige faste priser på appen
3Gjennom forhandlinger med appen eller oppdragsgiveren
4Kan sette prisen helt fritt selv
BlankUkjent
9Utenfor filteret

Kapittel 11 Digitalt plattformarbeid
Til toppen


Del VIII Lærervillkårsmonitoren

Omfatter blant annet variabler knyttet til videre- og etterutdanning. Disse variablene samles
inn på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).
 

12 Lærervillkårsmonitoren

 

12.1 STUDIEAVGIFT_LVM
12.2 UTDANNING_FORM_LVM
12.3 JOBBKURS_FORM_LVM
12.4 FRITIDSKURS_FORM_LVM
12.5 JOBBUTDANNING_ETTERSPORSEL_LVM
12.6 JOBBUTDANNING_TILBUD_LVM
12.7 JOBBKURS_ETTERSPORSEL_LVM
12.8 JOBBKURS_TILBUD_LVM
12.9 JOBB_LARINGSINTENSIV_LVM
12.10 JOBB_LARINGSMILJO_LVM
12.11 UFORMELL_LARING_LVM

 

12.1 STUDIEAVGIFT_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm utdanningen man har deltatt på de siste fire ukene (EDUCFED4) eller de siste 12 månedene (EDUCFED12) hadde studieavgift og hvem som i så fall betalte den
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som har vært under utdanning de siste fire ukene eller de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and (EDUCFED4 = 1 or EDUCFED12 = 1)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om EDUCFED4 og / eller EDUCFED12 hadde studieavgift og hvem som i så fall betalte den
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
01Ingen studieavgift
02Betalte alt selv
03Betalte selv, sammen med arbeidsgiver
04Betalte selv, sammen med NAV
05Betalte selv, sammen med familie eller andre privatpersoner
06Betalte selv, sammen med andre
07Arbeidsgiver betalte
08NAV betalte
09Familie betalte
10Andre betalte
11Ukjent
99Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.2 UTDANNING_FORM_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm utdanningen man har deltatt på de siste fire ukene (EDUCFED4) eller de siste 12 månedene (EDUCFED12) var på nett
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som har vært under utdanning de siste fire ukene eller de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and (EDUCFED4 = 1 or EDUCFED12 = 1)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om EDUCFED4 og / eller EDUCFED12 involverte nettundervising
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Uten nett
2Med nett og med samlinger
3Med nett og uten samlinger
4Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.3 JOBBKURS_FORM_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm jobbkursene man har deltatt på de siste fire ukene (EDUCNFE4) eller de siste 12 månedene (EDUCNFE12) var på nett
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som har vært på kurs i regi av jobben sin de siste fire ukene eller de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and (EDUCNFE12 = 1 or EDUCNFE12 = 1)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om EDUCNFE4 og / eller EDUCNFE12 involverte nettundervising
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Uten nett
2Med nett og med samlinger
3Med nett og uten samlinger
4Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.4 FRITIDSKURS_FORM_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm fritidskursene man har deltatt på de siste fire ukene (EDUCNFE4) eller de siste 12 månedene (EDUCNFE12) var på nett
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som har vært på fritidskurs de siste fire ukene eller de siste 12 månedene
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and (EDUCNFE12 in (1,2) or EDUCNFE12 in (1,2))
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe om EDUCNFE4 og / eller EDUCNFE12 involverte nettundervising
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Uten nett
2Med nett og med samlinger
3Med nett og uten samlinger
4Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.5 JOBBUTDANNING_ETTERSPORSEL_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm man har bedt arbeidsgiveren sin om å få gå på skole eller ta utdanning de siste 12 månedene
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er ansatt eller familiearbeider
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and STAPRO in (3,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle arbeidstakernes etterspørsel etter videre- og etterutdanning
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, studiepoeng-givende
2Ja, ikke studiepoeng-givende
3Nei
4Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.6 JOBBUTDANNING_TILBUD_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm man har fått tilbud fra arbeidsgiveren sin om å gå på skole eller ta utdanning de siste 12 månedene
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er ansatt eller familiearbeider
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and STAPRO in (3,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle arbeidstakernes tilbud for videre- og etterutdanning
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja, studiepoeng-givende
2Ja, ikke studiepoeng-givende
3Nei
4Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.7 JOBBKURS_ETTERSPORSEL_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm man har bedt arbeidsgiveren sin om å få gå på kurs i regi av jobben de siste 12 månedene
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er ansatt eller familiearbeider
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and STAPRO in (3,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle arbeidstakernes etterspørsel etter jobbkurs
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
3Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.8 JOBBKURS_TILBUD_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonOm man har fått tilbud fra arbeidsgiveren sin om å gå på kurs i regi av jobben de siste 12 månedene
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er ansatt eller familiearbeider
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and STAPRO in (3,4)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle arbeidstakernes tilbud for jobbkurs
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Ja
2Nei
3Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.9 JOBB_LARINGSINTENSIV_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonI hvilken grad jobben krever at man lærer nye ting
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatt
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålMåle hvor læringsintensiv jobben er
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1I svært stor grad
2I ganske stor grad
3I verken liten eller stor grad
4I ganske liten grad
5I svært liten grad
6Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.10 JOBB_LARINGSMILJO_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonHvordan læringsmiljøet på jobben er
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år som er sysselsatte
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .) and EMPSTAT = 1
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvordan læringsmiljøet på jobben er
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Svært godt
2Ganske godt
3Verken eller
4Ganske dårlig
5Svært dårlig
6Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen

12.11 UFORMELL_LARING_LVM

OversiktForklaring
TemaLærevillkårsmonitoren
DefinisjonHvor ofte man holder på med uformell egenlæring
HyppighetTo år, partall
PopulasjonReferansepersoner 15 - 74 år
Teknisk filterstatus_utvalg_stat in (111, 121) and 15 <= alder_periode_nr <= 74 and bolge in (2,6) and REFYEAR in (2022, 2024, 2026 . . .)
FellesvariabelNei
HusholdningsvariabelNei
FormålSe hvor ofte man holder på med uformell egenlæring
Intern dokumentasjon (Klass)Ingen
Ekstern dokumentasjonIngen
Tilsvarende variabel før 2021Ingen
Kodeverdier før 2021Ingen
KodeverdierTittel
1Daglig
2Ukentlig
3Månedlig
4Årlig
5Skjeldnere
6Aldri
7Ukjent
9Utenfor filteret

Kapittel 12 Lærervillkårsmonitoren
Til toppen