Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13332: Sysselsetting, arbeidsledighet, arbeidsstyrken og utførte ukeverk, etter kjønn og alder. Brudd- og sesongjustert, 3-måneders glidende gjennomsnitt 2006M02 - 2022M05

Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
28.07.2022 08:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Personer (1 000 personer), ikke sesongjustert:
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Personer (1 000 personer), ikke sesongjustert:
Utgangen av måneden
Sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 196

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sesongjusteringen under koronakrisen blir gjennomført slik at tall fra krisen (fra mars 2020) ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Tallene er bruddjustert grunnet et brudd mellom 2020 og 2021, se Om statistikken for mer informasjon. Tallene etter 2020 er justert til nivået etter bruddet. Utførte ukeverk er ikke bruddjustert grunnet problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisen fra eventuell effekt av omleggingen av AKU.