Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13332: Sysselsetting, arbeidsledighet, arbeidsstyrken og utførte ukeverk, etter kjønn og alder. Brudd- og sesongjustert, 3-måneders glidende gjennomsnitt (avslutta serie) 2006M02 - 2022M08

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
27.10.2022 08:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
prosent
Personer (1 000 personer), ikke sesongjustert:
1 000 personer
Sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, sesongjustert:
prosent
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Sysselsatte (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Utførte ukeverk à 37,5 timer, sesongjustert (1 000):
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige (AKU) (1 000 personer), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken (AKU), sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Personer (1 000 personer), ikke sesongjustert:
Utgangen av måneden
Sysselsatte i prosent av befolkningen, sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen, sesongjustert:
3 måneders glidende gjennomsnitt
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M02 , 2006M03 , 2006M04 ,

Valgt 1 av totalt 199

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000