Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13619: Personer, etter arbeidsstyrkestatus, kjønn og alder. Bruddjusterte tall 2009K1 - 2022K4

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
22.03.2023 08:00
Personer (1000 personer):
1000 personer
Personer (prosent):
prosent
Feilmargin +/- (1000 personer):
1000 personer
Feilmargin +/- (prosent):
prosent
Personer (1000 personer):
Løpende referanseuker
Personer (prosent):
Løpende referanseuker
Feilmargin +/- (1000 personer):
Løpende referanseuker
Feilmargin +/- (prosent):
Løpende referanseuker
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K1 , 2009K2 , 2009K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er bruddjustert grunnet et brudd mellom 2020 og 2021, se Om statistikken for mer informasjon. Tallene før 2021 er justert etter nivået etter bruddet. Feilmarginen uttrykker hvor nøyaktig et estimat er. Et estimat på 100 000 med en feilmargin på +/- 12 000 (på 95% nivå), har et konfidensintervall der øvre grense er 112 000 og nedre grense er 88 000. Det betyr at vi er 95% sikre på at dette intervallet inneholder den virkelige verdien.