Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13760: Arbeidsstyrken, sysselsatte, arbeidsledige og utførte ukeverk, etter kjønn, alder og type justering. Bruddjusterte tall 2006M01 - 2024M02

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
21.03.2024 08:00
Arbeidsstyrken (1000 personer):
1000 personer
Sysselsatte (1000 personer):
1000 personer
Utførte ukeverk (1000 ukeverk) à 37,5 timer:
1000 ukeverk
Arbeidsledige (1000 personer):
1000 personer
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen:
prosent
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
prosent
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
prosent
Befolkningen (1000 personer):
1000 personer
Arbeidsstyrken (1000 personer):
Måneden
Sysselsatte (1000 personer):
Måneden
Utførte ukeverk (1000 ukeverk) à 37,5 timer:
Måneden
Arbeidsledige (1000 personer):
Måneden
Arbeidsstyrken i prosent av befolkningen:
Måneden
Sysselsatte i prosent av befolkningen:
Måneden
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken:
Måneden
Befolkningen (1000 personer):
Måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valgt 1 av totalt 218

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er bruddjustert grunnet et brudd mellom 2020 og 2021. Tallene før 2021 er justert til nivået etter bruddet. Utførte ukeverk er ikke bruddjustert grunnet problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisen fra eventuell effekt av omleggingen av AKU. Tabellen inneholder ikke befolkningstall for årene 2006-2008, og følgelig heller ikke tall for sysselsatte eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen for de årene. Se Om statistikken for mer informasjon.

Tabellen inneholder fire typer serier: ujusterte (det vil si ikke sesongjusterte) månedstall, sesongjusterte månedstall, tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte månedstallene og trendtall. De tremåneders glidende gjennomsnittene av de sesongjusterte månedstallene er navngitt etter den midterste måneden i tremånedersperioden, for eksempel er tallet for februar et gjennomsnitt av perioden fra januar til mars. Trendtallene representerer den langsiktige tendensen og er glattere enn den sesongjusterte serien, som har nokså høy volatilitet. Ettersom det er høy volatilitet i både månedstallene som er sesongjustert og ikke, er det trendtallene og de tremåneders glidende gjennomsnittene av sesongjusterte månedstall vi anbefaler å bruke. De to andre seriene offentliggjør vi hovedsakelig av hensyn til ekspertbrukere av statistikken.