Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

04552: Arbeidsledige, etter kjønn og søkingens varighet (1 000 personer) 1996K1 - 2021K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996K1 , 1996K2 , 1996K3 ,

Valgt 1 av totalt 108

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det skjedde en større omlegging av AKU fra januar 2006 ved blant annet å senke aldersgrensen fra 16 til 15 år. For bedre å kunne sammenligne tallene for 2006 med årene før, er det for 2006 også lagt inn tall basert på det gamle opplegget. Mer informasjon se egen artikkel. Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel . Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021. Med omleggingen er det foretatt endringer i utvalget som inngår i undersøkelsen, samt at spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer er modernisert og tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode. Se Om statistikken for mer informasjon om endringene som er foretatt.