Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

08518: Arbeidsledige, etter kjønn og alder 1972K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1972K1 , 1972K2 , 1972K3 ,

Valgt 1 av totalt 199

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel . Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021. Med omleggingen er det foretatt endringer i utvalget som inngår i undersøkelsen, samt at spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer er modernisert og tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode. Se Om statistikken for mer informasjon om endringene som er foretatt.