Det viser lovgrunnlaget for undersøkelsen, hele produksjonsløpet fra trekking til publisering, og er også en håndbok for hvordan man skal bruke AKU-data hvis man skal gjøre sine egne analyser. Notatet gir også en oversikt over alle tidsseriebruddene fra 1972 til 2021.

På denne siden er det mer detaljert teknisk informasjon om de viktigste variablene i Arbeidskraftundersøkelsen. Siden vil oppdateres minst en gang i året, med nye og oppdaterte variabler og kodelister.