Det viser lovgrunnlaget for undersøkelsen, hele produksjonsløpet fra trekking til publisering, og er også en håndbok for hvordan man skal bruke AKU-data hvis man skal gjøre sine egne analyser. Notatet gir også en oversikt over alle tidsseriebruddene fra 1972 til 2021.