Banner med bilde og tittel

Likestilling

Fakta om likestilling

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder.

Arbeidsliv

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken

Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2021

Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid. 2020

Andel menn i offentlig sektor,Andel kvinner i offentlig sektor,Andel menn i privat sektor,Andel kvinner i privat sektor

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor
2020
29,9
%
0,5 prosentpoeng Endring fra ti år før
Andel kvinner i offentlig sektor
2020
70,1
%
-0,5 prosentpoeng Endring fra ti år før
Andel menn i privat sektor
2020
63,8
%
0,6 prosentpoeng Endring fra ti år før
Andel kvinner i privat sektor
2020
36,2
%
-0,6 prosentpoeng Endring fra ti år før
Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2019

Lønn

Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte menn
Ikon av mann
Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte menn
2021
55 210
kroner i måneden
4,3 % Endring fra året før
Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte kvinner
Ikon av dame
Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte kvinner
2021
49 490
kroner i måneden
4,7 % Endring fra året før
I staten,I kommunene,I privat sektor og offentlige eide foretak,I alle sektorer

Heltidsansatte kvinners andel av heltidsansatte menns lønn

I staten
2021
88,8
%
0,5 prosentpoeng Endring fra året før
I kommunene
2021
94,5
%
0,5 prosentpoeng Endring fra året før
I privat sektor og offentlige eide foretak
2021
89,9
%
0,3 prosentpoeng Endring fra året før
I alle sektorer
2021
89,6
%
0,3 prosentpoeng Endring fra året før

Utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Valg

Kvinnelige ordførere
Kvinnelige ordførere
2019
35,4
%
Antall menn og kvinner blant ordførere

Kvinnelige kommunestyrerepresentanter
Kvinnelige kommunestyrerepresentanter
2019
40,5
%
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter

Næringsliv

Aksjeselskap (AS)

Andel kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap
Andel kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap
2022
17,0
%
Daglige ledere i aksjeselskap (AS)

Andel kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap
Andel kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap
2022
19,6
%
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)

Allmenne aksjeselskap (ASA)

Andel kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap
Andel kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap
2022
9,3
%
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)

Andel kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap
Andel kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap
2022
42,6
%
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)

Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Se mer i statistikken Styre og leiing i aksjeselskap

Familie

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass
Ikon av lekestativ
Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass
2020
92,7
%
0,7 prosentpoeng endring fra året før
Andel fedre som tar hele fedrekvoten
Ikon for voksen med barn
Andel fedre som tar hele fedrekvoten
2020
60,1
%
-2,1 prosentpoeng Endring fra året før
Mors gjennomsnittlige fødealder første barn

Helse

Menn,Kvinner

Forventet levealder

Menn
2021
81,59
år
0,11 år Endring fra året før
Kvinner
2021
84,73
år
-0,16 år Endring fra året før
Forventet levealder ved fødselen

Menn,Kvinner

Andel dagligrøykere

Menn
2021
6
%
-3 prosentpoeng Endring fra året før
Kvinner
2021
9
%
-1 prosentpoeng Endring fra året før
Menn,Kvinner

Andel med god eller meget god helse

Menn
2019
81
%
Kvinner
2019
78
%

Relaterte faktasider