Banner med bilde og tittel

Likestilling

Fakta om likestilling

Ingress

Er menn og kvinner likestilt i Norge? Her ser du hvilket av kjønnene som tjener mest penger, oftest jobber deltid, har høyest utdanning, og mye mer.

Lønn

Menn,Kvinner

Gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte

Menn
2023
61 090
kroner i måneden
5,6 % fra året før
Kvinner
2023
55 120
kroner i måneden
6,5 % fra året før
Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte

¹Inkluderer offentlig eide foretak
Artikkel / 4. mars 2022
Slik kan lønnsforskjellen mellom kvinner og menn forklares

Kvinners lønn utgjorde i gjennomsnitt 87,9 prosent av menns lønn i 2021. Det kan i stor grad forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

Arbeidslivet

Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene

Artikkel / 8. mars 2023
Hvor likestilt er vi?

Er det forskjeller mellom menn og kvinner i dagens samfunn? Kvinner tjener mindre enn menn, er sjeldnere sjef, men gjør det bedre på skolen.

Andel menn i offentlig sektor,Andel kvinner i offentlig sektor,Andel menn i privat sektor,Andel kvinner i privat sektor

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor
2022
30,0
%
0,5 prosentpoeng fra ti år før
Andel kvinner i offentlig sektor
2022
70,0
%
-0,5 prosentpoeng fra ti år før
Andel menn i privat sektor
2022
63,4
%
-0,1 prosentpoeng fra ti år før
Andel kvinner i privat sektor
2022
36,6
%
0,1 prosentpoeng fra ti år før
Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken¹

¹ Arbeidsstyrken består av alle som tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Den beregnes som summen av de sysselsatte og de arbeidsledige i aldersgruppen 15-74 år.
Artikkel / 3. mars 2021
Stadig flere kvinner blant ledere

Kjønnsfordelingen blant ledere utjevnes gradvis. I 2019 var 37 prosent av alle ledere kvinner. I 2008 var dette tallet 32 prosent.

Styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS),Daglige ledere i aksjeselskaper (AS),Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskaper (ASA),Daglige ledere i allmenne aksjeselskaper (ASA)

Andel som er kvinner av...

Styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS)
2024
20,3
%
2,5 prosentpoeng fra ti år før
Daglige ledere i aksjeselskaper (AS)
2024
17,5
%
2,2 prosentpoeng fra ti år før
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskaper (ASA)
2024
43,9
%
3,2 prosentpoeng fra ti år før
Daglige ledere i allmenne aksjeselskaper (ASA)
2024
10,8
%
4,4 prosentpoeng fra ti år før

Allmenne aksjeselskaper (ASA) er børsnoterte selskaper og har høy markedsverdi. Aksejeselskaper (AS) er normalt mindre selskaper med lavere krav til egenkapital. For ASA er det lovpålagt krav om minst 40 % av hvert kjønn i styret.

Utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Lavere nivå¹,Høyere nivå,Doktorgrad,Alle utdanninger

Kvinners andel av fullførte utdanninger fra universiteter og høyskoler

Lavere nivå¹
2022-2023
61,0
%
-2,1 prosentpoeng fra ti år før
Høyere nivå
2022-2023
58,7
%
0,9 prosentpoeng fra ti år før
Doktorgrad
2022-2023
53,0
%
5,2 prosentpoeng fra ti år før
Alle utdanninger
2022-2023
59,9
%
-1,1 prosentpoeng fra ti år før

¹Fire år eller kortere

Fullføring¹ i videregående utdanning

¹ I løpet av fem år for studieforberedende utdanning, i løpet av seks år for yrkesfaglig utdanning
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng¹ ²

¹Grunnskolepoeng er en elevs gjennomsnittskarakter etter tiende klasse ganget med 10 ²Høyere poengsnitt fra 2020 skyldes at eksamen er blitt avlyst på grunn av pandemi

Valg

Kvinnelige ordførere
Ikon av dame
Kvinnelige ordførere
2023
36,7
%
8,4 prosentpoeng fra åtte år før
Artikkel / 11. januar 2024
Flere kvinnelige ordførere

Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene.

Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter

Kvinner,Menn

Valgdeltakelse ved kommunevalget

Kvinner
2023
64,6
%
Menn
2023
60,3
%

Relaterte faktasider