326767
326767
faktaside
2017-10-23T10:13:00.000Z
no

Fakta om

Likestilling

Innhold på siden

Gjennomsnittlig bruttoinntekt. 2019

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder.

Arbeidsliv

Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1972 78.1 44.7
1973 77.4 45.0
1974 77.4 44.4
1975 77.5 47.0
1976 78.5 50.4
1977 78.8 51.4
1978 78.8 52.9
1979 78.2 54.2
1980 79.3 55.1
1981 79.3 56.4
1982 79.4 56.5
1983 78.5 57.6
1984 78.4 58.1
1985 78.1 59.5
1986 78.4 62.3
1987 78.7 63.7
1988 78.3 63.7
1989 77.2 62.3
1990 76.0 62.4
1991 74.6 62.3
1992 74.5 62.2
1993 74.1 62.3
1994 74.3 62.8
1995 75.2 64.0
1996 76.6 65.8
1997 77.7 67.2
1998 78.4 68.2
1999 78.0 68.6
2000 77.9 68.8
2001 77.8 69.1
2002 77.4 69.6
2003 76.7 69.1
2004 76.3 68.8
2005 76.2 68.7
2006 75.3 68.2
2007 75.9 69.2
2008 76.7 70.1
2009 75.3 69.5
2010 74.7 68.7
2011 74.2 68.7
2012 74.2 68.4
2013 74.0 68.3
2014 73.6 67.7
2015 73.8 68.0
2016 73.1 67.6
2017 72.2 67.0
2018 73.0 67.2
2019 73.4 67.5
2020 73.3 67.4
Andel menn og kvinner (15 - 74 år) i arbeidsstyrken
Menn Kvinner
1972 78.1 44.7
1973 77.4 45.0
1974 77.4 44.4
1975 77.5 47.0
1976 78.5 50.4
1977 78.8 51.4
1978 78.8 52.9
1979 78.2 54.2
1980 79.3 55.1
1981 79.3 56.4
1982 79.4 56.5
1983 78.5 57.6
1984 78.4 58.1
1985 78.1 59.5
1986 78.4 62.3
1987 78.7 63.7
1988 78.3 63.7
1989 77.2 62.3
1990 76.0 62.4
1991 74.6 62.3
1992 74.5 62.2
1993 74.1 62.3
1994 74.3 62.8
1995 75.2 64.0
1996 76.6 65.8
1997 77.7 67.2
1998 78.4 68.2
1999 78.0 68.6
2000 77.9 68.8
2001 77.8 69.1
2002 77.4 69.6
2003 76.7 69.1
2004 76.3 68.8
2005 76.2 68.7
2006 75.3 68.2
2007 75.9 69.2
2008 76.7 70.1
2009 75.3 69.5
2010 74.7 68.7
2011 74.2 68.7
2012 74.2 68.4
2013 74.0 68.3
2014 73.6 67.7
2015 73.8 68.0
2016 73.1 67.6
2017 72.2 67.0
2018 73.0 67.2
2019 73.4 67.5
2020 73.3 67.4

Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2020

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Elektrisitet, vann og renovasjon 23000 7000
Bergverksdrift og utvinning 50000 11000
Jordbruk, skogbruk og fiske 44000 13000
Bygge- og anleggsvirksomhet 204000 21000
Finansiering og forsikring 29000 21000
Transport og lagring 103000 24000
Informasjon og kommunikasjon 76000 34000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 37000 49000
Industri 156000 50000
Personlig tjenesteyting 57000 67000
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 112000 77000
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86000 87000
Undervisning 77000 152000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 193000 156000
Helse- og sosialtjenester 113000 451000
Antall menn og kvinner (15 - 74 år) i de ulike næringene. 2020
Menn Kvinner
Elektrisitet, vann og renovasjon 23000 7000
Bergverksdrift og utvinning 50000 11000
Jordbruk, skogbruk og fiske 44000 13000
Bygge- og anleggsvirksomhet 204000 21000
Finansiering og forsikring 29000 21000
Transport og lagring 103000 24000
Informasjon og kommunikasjon 76000 34000
Overnattings- og serveringsvirksomhet 37000 49000
Industri 156000 50000
Personlig tjenesteyting 57000 67000
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 112000 77000
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86000 87000
Undervisning 77000 152000
Varehandel, reparasjon av motorvogner 193000 156000
Helse- og sosialtjenester 113000 451000

Det er nesten like mange kvinner og menn i arbeidsstyrken i Norge. Det norske arbeidsmarkedet er imidlertid kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har. Det er en overvekt av kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet.

Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid. 2019

Heltid Deltid
Heltid Deltid
Menn 84.4 15.3
Kvinner 64.7 34.9
Andel sysselsatte (15 - 74 år) som jobber heltid og deltid. 2019
Heltid Deltid
Menn 84.4 15.3
Kvinner 64.7 34.9

Også på arbeidstid er det kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor

29.7  %

[ 2019 ]

0.4 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel kvinner i offentlig sektor

70.3  %

[ 2019 ]

0.4 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel menn i privat sektor

63.3  %

[ 2019 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

Andel kvinner i privat sektor

36.7  %

[ 2019 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra ti år før

 

Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2019

2019
2019
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 63.2
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 36.8
Kjønnsfordeling blant ledere (20 - 66 år). 2019
2019
Andel menn blant ledere (20-66 år) (prosent) 63.2
Andel kvinner blant ledere (20-66 år) (prosent) 36.8

Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning.  Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der det andelen mannlige ledere er størst.

Lønn

Nøkkeltall

Heltidsansatte menn

Heltidsansatte menn

52940  kroner i måneden

[ 2020 ]

2.4 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Heltidsansatte kvinner

Heltidsansatte kvinner

47270  kroner i måneden

[ 2020 ]

2.3 %

Endring fra året før

Heltidsansatte kvinners andel av heltidsansatte menns lønn

I staten

88.4 %

[ 2020 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra året før

I kommunene

94.0 %

[ 2020 ]

0.2 prosentpoeng

Endring fra året før

I privat sektor og offentlige eide foretak

89.6 %

[ 2020 ]

0.6 prosentpoeng

Endring fra året før

I alle sektorer

89.3 %

[ 2020 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra året før

Menn tjener i snitt mer enn kvinner. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner. Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner. 

Utdanning

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9

Lang utdanning er definert som alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning på mer enn 4 år. 60 prosent av de i høyere utdanning er kvinner, men utdanningsvalgene er fremdeles tradisjonelle. Flest menn utdanner seg innenfor naturvitenskap, teknikk- og håndverksfag, og flest kvinner innenfor omsorg og undervisning.

Valg

Nøkkeltall

35.4 %

kvinnelige ordførere

Nøkkeltall

40 %

kvinnelige kommunestyrerepresentanter

Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
2019 5557 3779
Antall menn og kvinner blant kommunestyrerepresentanter
Menn Kvinner
1983 10518 3288
1987 9388 4260
1991 9344 3729
1995 8520 4143
1999 8079 4174
2003 7184 3954
2007 6842 4110
2011 6670 4115
2015 6476 4145
2019 5557 3779

Antall menn og kvinner blant ordførere

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
2019 230 126
Antall menn og kvinner blant ordførere
Menn Kvinner
1999 370 65
2003 361 73
2007 333 97
2011 334 95
2015 307 121
2019 230 126

Blant kommunestyrerepresentanter og ordførere er det størst andel menn. Blant kommunestyrerepresentanter har kjønnsfordelingen vært omtrent 60 prosent menn og 40 prosent kvinner siden 2007.

Næringsliv

Nøkkeltall

16.8 %

kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap

Nøkkeltall

19.3 %

kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap

Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 400250 85838
2014 416311 90481
2015 433030 95213
2016 448115 99432
2017 464624 104863
2018 483722 110665
2019 499578 116076
2020 515395 121223
2021 532385 127650
Styrerepresentanter i aksjeselskap (AS)
Menn Kvinner
2013 400250 85838
2014 416311 90481
2015 433030 95213
2016 448115 99432
2017 464624 104863
2018 483722 110665
2019 499578 116076
2020 515395 121223
2021 532385 127650

Daglige ledere i aksjeselskap (AS)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 161227 28656
2014 169837 30846
2015 177197 33043
2016 184324 35018
2017 189737 36674
2018 195564 38157
2019 200604 39489
2020 205107 40848
2021 210824 42451
Daglige ledere i aksjeselskap (AS)
Menn Kvinner
2013 161227 28656
2014 169837 30846
2015 177197 33043
2016 184324 35018
2017 189737 36674
2018 195564 38157
2019 200604 39489
2020 205107 40848
2021 210824 42451

Nøkkeltall

8.1 %

kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap

Nøkkeltall

42.5 %

kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap

Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 915 623
2014 830 570
2015 776 540
2016 746 531
2017 713 518
2018 719 521
2019 709 525
2020 731 526
2021 728 537
Styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn Kvinner
2013 915 623
2014 830 570
2015 776 540
2016 746 531
2017 713 518
2018 719 521
2019 709 525
2020 731 526
2021 728 537

Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)

Menn Kvinner
Menn Kvinner
2013 258 16
2014 235 16
2015 223 13
2016 206 16
2017 198 15
2018 198 15
2019 197 14
2020 193 16
2021 194 17
Daglige ledere i allmenne aksjeselskap (ASA)
Menn Kvinner
2013 258 16
2014 235 16
2015 223 13
2016 206 16
2017 198 15
2018 198 15
2019 197 14
2020 193 16
2021 194 17

Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Familie

Nøkkeltall

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass

92.7  %

[ 2020 ]

0.7 prosentpoeng

endring fra året før

Nøkkeltall

Andel fedre som tar hele fedrekvoten

Andel fedre som tar hele fedrekvoten

62.2  %

[ 2019 ]

8.5 prosentpoeng

Endring fra året før

Mors gjennomsnittlige fødealder første barn

Mors fødealder første barn
Mors fødealder første barn
1965 23.6
1966 23.4
1967 23.3
1968 23.3
1969 23.3
1970 23.2
1971 23.3
1972 23.3
1973 23.4
1974 23.5
1975 23.5
1976 23.6
1977 23.8
1978 24.1
1979 24.1
1980 24.3
1981 24.4
1982 24.5
1983 24.7
1984 24.9
1985 25.0
1986 25.1
1987 25.1
1988 25.2
1989 25.3
1990 25.5
1991 25.7
1992 25.9
1993 26.0
1994 26.3
1995 26.5
1996 26.7
1997 27.0
1998 27.2
1999 27.2
2000 27.3
2001 27.5
2002 27.7
2003 27.9
2004 28.0
2005 28.1
2006 28.1
2007 28.1
2008 28.1
2009 28.1
2010 28.1
2011 28.3
2012 28.5
2013 28.6
2014 28.7
2015 28.9
2016 29.0
2017 29.3
2018 29.5
2019 29.8
2020 29.9
Mors gjennomsnittlige fødealder første barn
Mors fødealder første barn
1965 23.6
1966 23.4
1967 23.3
1968 23.3
1969 23.3
1970 23.2
1971 23.3
1972 23.3
1973 23.4
1974 23.5
1975 23.5
1976 23.6
1977 23.8
1978 24.1
1979 24.1
1980 24.3
1981 24.4
1982 24.5
1983 24.7
1984 24.9
1985 25.0
1986 25.1
1987 25.1
1988 25.2
1989 25.3
1990 25.5
1991 25.7
1992 25.9
1993 26.0
1994 26.3
1995 26.5
1996 26.7
1997 27.0
1998 27.2
1999 27.2
2000 27.3
2001 27.5
2002 27.7
2003 27.9
2004 28.0
2005 28.1
2006 28.1
2007 28.1
2008 28.1
2009 28.1
2010 28.1
2011 28.3
2012 28.5
2013 28.6
2014 28.7
2015 28.9
2016 29.0
2017 29.3
2018 29.5
2019 29.8
2020 29.9

Omtrent 9 av 10 barn i alderen 1-5 år går i barnehage, og andelen er økende. Andel fedre som tar full fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden har hatt en jevn økning siden 2008. Menns tid til husholdsarbeid har økt de siste årene, mens kvinners tid brukt på husholdsarbeid ser ut til å flate ut. Les mer om menn og kvinners tidsbruk i tidsbruksundersøkelsen.

Gjennomsnittsalderen på kvinner når de får sitt første barn nærmer seg 30 år. I Norge er fødealderen på kvinner økende og færre får mange barn. SSB har tall for gjennomsnittsalder på både mor og far.

Helse

Forventet levealder

Menn

81.48  år

[ 2020 ]

0.29 år

Endring fra året før

Kvinner

84.89  år

[ 2020 ]

0.21 år

Endring fra året før

Forventet levealder ved fødselen

Menn Kvinner
Menn Kvinner
1831-1840 41.80 45.60
1841-1850 44.50 47.90
1846-1850 45.48 48.64
1851-1855 48.02 51.19
1856-1860 48.93 51.73
1861-1865 45.96 48.44
1866-1870 47.31 50.65
1871-1875 47.41 50.45
1876-1880 49.33 52.10
1881-1885 48.62 51.07
1886-1890 48.98 51.54
1891-1895 49.10 52.61
1896-1900 51.47 55.19
1901-1905 53.99 56.88
1906-1910 55.64 58.40
1911-1915 56.32 59.63
1916-1920 54.50 57.67
1921-1925 60.41 62.95
1926-1930 61.74 64.58
1931-1935 63.77 66.62
1936-1940 64.55 68.32
1941-1945 63.74 69.01
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.70
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.70 83.74
2016-2020 81.05 84.50
Forventet levealder ved fødselen
Menn Kvinner
1831-1840 41.80 45.60
1841-1850 44.50 47.90
1846-1850 45.48 48.64
1851-1855 48.02 51.19
1856-1860 48.93 51.73
1861-1865 45.96 48.44
1866-1870 47.31 50.65
1871-1875 47.41 50.45
1876-1880 49.33 52.10
1881-1885 48.62 51.07
1886-1890 48.98 51.54
1891-1895 49.10 52.61
1896-1900 51.47 55.19
1901-1905 53.99 56.88
1906-1910 55.64 58.40
1911-1915 56.32 59.63
1916-1920 54.50 57.67
1921-1925 60.41 62.95
1926-1930 61.74 64.58
1931-1935 63.77 66.62
1936-1940 64.55 68.32
1941-1945 63.74 69.01
1946-1950 69.25 72.65
1951-1955 71.11 74.70
1956-1960 71.32 75.57
1961-1965 71.03 75.97
1966-1970 71.09 76.83
1971-1975 71.41 77.68
1976-1980 72.19 78.66
1981-1985 72.69 79.44
1986-1990 73.09 79.73
1991-1995 74.38 80.39
1996-2000 75.54 81.11
2001-2005 76.94 81.91
2006-2010 78.43 82.89
2011-2015 79.70 83.74
2016-2020 81.05 84.50

Det er noen forskjeller i helse og dødelighet mellom kvinner og menn. Kvinner lever lenger enn menn. Kjønnsforskjellene når det gjelder forventet levealder har imidlertid avtatt de senere årene. 

Andel dagligrøykere

Menn

9  %

[ 2020 ]

0 prosentpoeng

Endring fra året før

Kvinner

9  %

[ 2020 ]

1 prosentpoeng

Endring fra året før

Andel med god eller meget god helse

Menn

81  %

[ 2019 ]

Kvinner

78  %

[ 2019 ]

Flere kvinner enn menn oppgir at de lever med sykdom som skaper begrensninger i å utføre alminnelige hverdagsaktiviteter. 

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB