Banner med bilde og tittel

Fakta om

Likestilling

Skrå bakgrunn med infografikk

Ingress

Lurer du på hvor store lønnsforskjeller det er mellom kvinner og menn, hvor mange fedre som tar ut pappapermisjon eller om er det flere kvinner enn menn som jobber deltid? Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn innenfor arbeidsliv, utdanning, næringsliv og andre områder.

Arbeidsliv
Andel menn i offentlig sektor,Andel kvinner i offentlig sektor,Andel menn i privat sektor,Andel kvinner i privat sektor

Andel sysselsatte menn og kvinner (20 - 66 år) i privat og offentlig sektor

Andel menn i offentlig sektor
2019
29,7
%
0,4 prosentpoeng Endring fra ti år før

Andel kvinner i offentlig sektor
2019
70,3
%
-0,4 prosentpoeng Endring fra ti år før

Andel menn i privat sektor
2019
63,3
%
0,2 prosentpoeng Endring fra ti år før

Andel kvinner i privat sektor
2019
36,7
%
-0,2 prosentpoeng Endring fra ti år førLønn

Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte menn
Ikon av mann
Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte menn
2020
52 940
kroner i måneden
2,4 % Endring fra året før

Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte kvinner
Ikon av dame
Gjennomsnittlig lønn heltidsansatte kvinner
2020
47 270
kroner i måneden
2,3 % Endring fra året før

I staten,I kommunene,I privat sektor og offentlige eide foretak,I alle sektorer

Heltidsansatte kvinners andel av heltidsansatte menns lønn

I staten
2020
88,4
%
0,2 prosentpoeng Endring fra året før

I kommunene
2020
94,0
%
0,2 prosentpoeng Endring fra året før

I privat sektor og offentlige eide foretak
2020
89,6
%
0,6 prosentpoeng Endring fra året før

I alle sektorer
2020
89,3
%
-0,1 prosentpoeng Endring fra året før

Næringsliv

Aksjeselskap (AS)

Andel kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap
Andel kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap
2021
16,8
%

Andel kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap
Andel kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskap
2021
19,3
%

Allmenne aksjeselskap (ASA)

Andel kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap
Andel kvinnelige daglige ledere i allmenne aksjeselskap
2021
8,1
%

Andel kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap
Andel kvinnelige styrerepresentanter i allmenne aksjeselskap
2021
42,5
%

Blant styrerepresentanter i aksjeselskap (AS) er om lag 8 av 10 menn, mens i allmennaksjeselskap (ASA) er 6 av 10 menn. I ASA er det imidlertid krav om minst 40 prosent representasjon av begge kjønn. Bare allmennaksjeselskap kan være børsnotert og ta opp aksjekapital fra allmennheten.

Også blant daglige ledere er det størst andel menn.

Se mer i statistikken Styre og leiing i aksjeselskap

Familie

Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass
Ikon av lekestativ
Andel barn (1 - 5 år) med barnehageplass
2020
92,7
%
0,7 prosentpoeng endring fra året før

Andel fedre som tar hele fedrekvoten
Ikon for voksen med barn
Andel fedre som tar hele fedrekvoten
2019
62,2
%
-8,5 prosentpoeng Endring fra året før

Helse

Menn,Kvinner

Forventet levealder

Menn
2020
81,48
år
0,29 år Endring fra året før

Kvinner
2020
84,89
år
0,21 år Endring fra året før


Menn,Kvinner

Andel dagligrøykere

Menn
2020
9
%
Ingen endring Endring fra året før

Kvinner
2020
9
%
1 prosentpoeng Endring fra året før

Menn,Kvinner

Andel med god eller meget god helse

Menn
2019
81
%

Kvinner
2019
78
%

Relaterte faktasider