Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Kommende publisering er utsatt fra 2. til 28. mars 2017. Satellittregnskap for turisme, 2014-2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Transport og reiseliv
Kommende publisering er utsatt fra 17. til 28. mars 2017. Overnattingar, januar 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kvadratmeterpriser for eneboliger, 2016 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Registrerte kjøretøy, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Kollektivtransport, 4. kvartal 2016, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 12 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Helse- og sosialpersonell, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Kommende publisering er framskyndet fra 3. april til 29. mars 2017. Studieforbundenes opplæringsvirksomhet, 2016 Publisering
 • Utdanning
Artikkel: Utviklingen i kommunenes investeringsutgifter i perioden 2003-2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, februar 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, februar 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikatoren K3, januar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, februar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, februar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 13. mars til 3. april 2017. Statsregnskapets inntekter og utgifter, 4. kvartal 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, februar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sysselsatte på korttidsopphold, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Sal av petroleumsprodukt, 2016, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Skattestatistikk for personer, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Svalbard
Registrerte jegere, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kjøtproduksjon, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Elektrisitet, februar 2017 Publisering
 • Energi og industri
Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Eksport av laks, uke 13 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Artikkel: Bredbåndsutviklingen i Norge de siste årene Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Renter i banker og kredittforetak, februar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 6. termin 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Omsetning i varehandel, 6. termin 2016 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kjørelengder, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Pasienter på somatiske sykehus, 2016 Publisering
 • Helse
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Husdyrhald, 1. januar 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mars 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, februar 2017 Publisering
 • Energi og industri
Overnattingar, februar 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mars 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, mars 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, mars 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for engroshandel, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 14 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Stortingsvalet, personar med røysterett, 11. september 2017 Publisering
 • Valg
 • Innvandring og innvandrere
Skipsanløp i norske og utenlandske havner, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Boligprisindeksen, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Skatterekneskap, mars 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Omsetning i bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 2016 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, mars 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Norsk mediebarometer, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Teknologi og innovasjon
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Opna konkursar, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mars 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, mars 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, mars 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Flyttinger, 2016 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Skogavvirkning for salg, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, mars 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eigenbetaling i barnehagar, nivåtal, 2017 Publisering
 • Utdanning
 • Priser og prisindekser
Skogsveier, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 16 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fagskoler, 1. oktober 2016 Publisering
 • Utdanning
Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, februar 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogkultur, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Varekonsumindeksen, mars 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kredittindikatoren K2, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, mars 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, februar 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Arbeid og lønn
Boforhold, registerbasert, 1. januar 2016 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Studiepoeng og fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler, 2015/2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Eiendomsomsetning, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Den norske kirke, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Fritidsbyggområder, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Elektrisitet, mars 2017 Publisering
 • Energi og industri
Hagebruksavlingar, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fjernvarme, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Ordreindeks for industri, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kommende publisering er utsatt fra 31. mars til 5. mai 2017. Drosjetransport, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Føretak, 1. januar 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggeareal, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2017 Publisering
 • Energi og industri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mars 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Bruk av IKT i staten, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Offentlig sektor
Arbeidskonfliktar, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
Godstransport med norske lastebiler, 3. kvartal 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Føretak, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Harmonisert konsumprisindeks, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Kommende publisering er utsatt fra 5. til 10. mai 2017. Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 18 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2015 Publisering
 • Energi og industri
Prisindekser for næringslivstjenester, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Energibruk i industrien, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2015, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for bustader, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindekser for transport og lagring, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Lufttransport, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Overnattingar, mars 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Veitrafikkulykker med personskade, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, 2016, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Statsgjelden, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Årlig nasjonalregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 19 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skatterekneskap, april 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Utslipp av klimagasser, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Natur og miljø
Sal av petroleumsprodukt, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
Godstransport med lastebil over grensen, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, april 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Verdipapirfond, kvartalstall, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Museum og samlingar, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overgang til norsk statsborgerskap, 2016 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Boliger, 1. januar 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Byggeareal, april 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk, 2015, endelige tall Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mars 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 20 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Transport og lagring, strukturstatistikk, 2015, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kollektivtransport, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Lønnsindeks, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Overnattings- og serveringsvirksomhet, strukturstatistikk, 2015, endelige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Akvakultur, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, april 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, april 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Veitrafikkulykker med personskade, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Norsk kulturbarometer, 2013 Publisering
 • Kultur og fritid
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 21 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Kredittindikatoren K2, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, mars 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Elektrisitetspriser, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Adopsjoner, 2016 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Varehandel, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Gjennomstrømning i videregående opplæring, 2011-2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Strukturstatistikk for vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet, 2015, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Renter i banker og kredittforetak, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Bygge- og anleggsvirksomhet, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift, 2015, endelige tall Publisering
 • Energi og industri
Jernbanetransport, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftkostnadsindeks, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Investeringsindeks for detaljhandel, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Næringslivstjenester, strukturstatistikk, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, april 2017 Publisering
 • Energi og industri
Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Driftsundersøkelse for sjøfart, 2015 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 22 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Grensehandel, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Banker og kredittforetak, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konsumprisindeksen, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Allmennlegetjenesten, 2016 Publisering
 • Helse
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Fag- og forskingsbibliotek, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Innovasjon i næringslivet, 2014-2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kontante overføringer til barnefamilier, 2016 Publisering
 • Inntekt og forbruk
 • Befolkning
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Veitrafikkulykker med personskade, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Internett-målinga, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Vernede områder, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Vassforsyning, avløps- og renovasjonsverksemd, omsetning, 1. termin 2017 Publisering
 • Natur og miljø
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, april 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, 2015 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Eksport av laks, uke 23 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Kommuneregnskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2016, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med norske lastebiler, 4. kvartal 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 1. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Utenrikshandel med varer, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Reiseundersøkelsen, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Skatterekneskap, mai 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Eiendomsskatt, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Prisnivå på varer og tjenester, 2016 Publisering
 • Priser og prisindekser
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Innvandrere etter innvandringsgrunn, 1. januar 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Tannhelsetenesta, 2016 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Sal av petroleumsprodukt, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Kommunale gebyrer, 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Personer med flyktningbakgrunn, 1. januar 2017 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Landbrukseiendommer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, 2016 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 24 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Registrert avgang av store rovdyr, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Spesialisthelsetjenesten, 2016 Publisering
 • Helse
Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Sykefravær, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge, 2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggeareal, mai 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Livslang læring, 2017 Publisering
 • Utdanning
Kommunehelsetenesta, 2016 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Kommunalt avløp, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Kommunale boliger, 2016 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Pleie- og omsorgstenester, 2016 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2016-2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Gjennomstrømning i høyere utdanning, 2015/2016 Publisering
 • Utdanning
Nærmiljøinnsats i kommuner og fylkeskommuner, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Artikkel: Utenrikshandel med varer etter foretakskarakteristika - 2015 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kommunal vannforsyning, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Fysisk planlegging i kommuner og fylkeskommuner, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Kulturtilbod, 2016 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 25 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Stortingsvalget, listekandidater, 15. juni 2017 Publisering
 • Valg
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Brann- og ulukkesvern, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Bygg, bolig og eiendom
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Næringer på Svalbard, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Detaljomsetningsindeksen, mai 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, mai 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Aksjer og kapitalutdelinger, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2016 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, april 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeaktivitet i strandsonen, 2015/2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Barnevern, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 26 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2017 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Avfall frå hushalda, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, etter produktgruppe, 2014 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Overnattingar, mai 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2017 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 27 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juni 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juni 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Boligprisindeksen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 28 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, juni 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Pensjonskasser, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 29 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, juni 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Opna konkursar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 30 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2017 Publisering
 • Energi og industri
Pengemengde, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Aktive jegere, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikatoren K2, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, mai 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Småvilt- og rådyrjakt, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Ordreindeks for industri, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenrikshandel med varer, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Veitrafikkulykker med personskade, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, juli 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 32 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lufttransport, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, juli 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juni 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport med lastebil over grensen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirer, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 33 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Prisindekser for næringslivstjenester, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindekser for transport og lagring, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Årlig nasjonalregnskap, 2015-2016 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Omsetning i varehandel, 2. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Patenter, design og varemerker, 2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Tjenestepensjoner, 2016 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Lønnsindeks, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 34 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, juli 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2016/2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Landsskogtakseringen, 2012-2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Innovasjon i næringslivet, 2014-2016 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikatoren K3, juni 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internett-målinga, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Godstransport med norske lastebiler, 1. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i næringslivet, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansiering av politiske partier, 2016 Publisering
 • Valg
 • Kultur og fritid
Banker og kredittforetak, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Renter i banker og kredittforetak, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Ledige stillingar, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Årlig inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 35 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, juli 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Harmonisert konsumprisindeks, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Konsumprisindeksen, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Bruk av IKT i husholdningene, 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 36 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Utenrikshandel med varer, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Veitrafikkulykker med personskade, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, august 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Føretak, 2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Sal av petroleumsprodukt, august 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 37 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skogavvirkning for salg, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Strukturen i skogbruket, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Miljøøkonomiske virkemidler, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Arbeidsulykker, 2016 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Varekonsumindeksen, august 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, august 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Kredittindikatoren K3, juli 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Valgkampbidrag, 2017 Publisering
 • Valg
Overnattingar, august 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 Publisering
 • Energi og industri
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2016, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Eksport av laks, uke 40 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2010-2015 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, september 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i varehandel, 3. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med utenlandske lastebiler, 2016 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 41 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, september 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2015 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Opna konkursar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Barnevernsinstitusjoner, 2016 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Offentlig sektor på Svalbard, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Akvakultur, 2016, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Føretak, 1. januar 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Varekonsumindeksen, september 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, september 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Pengemengde, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K2, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, august 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 43 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2016 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Ordreindeks for industri, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lufttransport, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Banker og kredittforetak, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 44 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Ledige stillingar, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Overnattingar, september 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Kvartalsvis nasjonalregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindekser for transport og lagring, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Prisindeksar for informasjon og kommunikasjon, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Teknologi og innovasjon
Prisindekser for næringslivstjenester, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 45 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for lastebiltransport, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Renter i banker og kredittforetak, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Veitrafikkulykker med personskade, oktober 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Godstransport med lastebil over grensen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Internett-målinga, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 46 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Eksport av laks, uke 47 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Lønnsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Pengemengde, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikatoren K3, september 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Kredittindikatoren K2, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Varekonsumindeksen, oktober 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2017 Publisering
 • Bank og finansmarked
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Avfall fra tjenesteytende næringer, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Kvartalsvis inntekts- og kapitalregnskap, nasjonalregnskap, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld overfor utlandet, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 48 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
Grensehandel, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Overnattingar, oktober 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Nøkkeltall for børsnoterte selskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Konsumprisindeksen, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
Materialstrømsregnskap, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Farlig avfall, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 49 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Villreinjakt, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv, 1990-2016 Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1991-2016 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp av klimagasser, 1990-2016, endelige tall Publisering
 • Natur og miljø
Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for lastebiltransport, november 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Veitrafikkulykker med personskade, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, 2016 Publisering
 • Energi og industri
Omsetning i varehandel, 4. termin 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Sykefravær, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Sal av petroleumsprodukt, november 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Utslipp og rensing av kommunalt avløp, 2016 Publisering
 • Natur og miljø
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2016 Publisering
 • Offentlig sektor
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2016 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 50 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2017, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Detaljomsetningsindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, november 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 51 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 1 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Veitrafikkulykker med personskade, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
Utenrikshandel med varer, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, desember 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 2 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, desember 2017, foreløpige tall Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Strukturen i jordbruket, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Skogavvirkning for salg, 2017, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 3 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Varekonsumindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, desember 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 4 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 5 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2017 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Føretak, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Gårdbrukernes inntekt og formue, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Prisindekser for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Prisindekser for transport og lagring, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 6 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ledige stillingar, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Skogeiernes inntekt, 2016 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, januar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Internett-målinga, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 7 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lønnsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 8 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Investeringsindeks for detaljhandel, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2017, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 9 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 10 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, februar 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2017 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 11 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 12 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 13 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 14 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 15 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Opna konkursar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 16 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 17 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 18 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ledige stillingar, 1. kvartal 2018 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 19 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 20 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 21 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 22 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 23 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Fylkeskommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2017 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mai 2018 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 24 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 25 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2017 Publisering
 • Energi og industri
Eksport av laks, uke 26 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 27 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 28 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 29 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 30 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 31 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 33 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 34 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 35 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 36 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 37 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 38 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 39 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 40 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 41 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 42 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 43 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 44 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 45 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 46 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 47 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 48 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 49 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 50 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 51 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 52 2018 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 1 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Gårdbrukernes inntekt og formue, 2017 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Inntekt og forbruk
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2018 Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen