Industri og bergverksdrift

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 56 av 56
Høyere anslag for oljeinvesteringene i 2023

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 149,7 milliarder kroner for 2023. Det er 14,4 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en nedgang fra 2022. Oljeselskapenes anslag for 2022 er nå 175,3 milliarder kroner.

Høye industriinvesteringer i 2022 demper samlet nedgang

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2022. Det er oljeinvesteringene og kraftforsyning som trekker tallene ned, mens industrien melder om høye investeringer. Veksten for industrien fortsetter i 2023

Omsetningen i industrien fortsatte oppgangen i 3. kvartal

Industriomsetningen økte med 2,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2022 var det en oppgang på 2,6 prosent. Etter en periode med høy prisvekst på industriprodukter ser det nå ut til at prisene avtar.

Moderat oppgang i industriproduksjonen i 3. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,4 prosent i 3. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til auke i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

Industrien venter svakt 4. kvartal

Norske industriledere melder om økt produksjon og sysselsetting i industrien i 3. kvartal, men veksten er lavere enn i det foregående kvartalet. Ordretilgangen er redusert og den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2022 er negativ blant majoriteten av virksomhetene. Samtidig meldes det om fortsatt fallende lønnsomhet og høy prisvekst på innsatsfaktorer.

Omsetningen i industrien flater ut

Veksttakten i industriomsetningen reduseres. Økningen var på 1,3 prosent i perioden juni – august 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2022 var omsetningen uendret.

Moderat fall i industriproduksjonen i august

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,0 prosent frå juli til august 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden juni-august 2022 var aktiviteten om lag uendra, samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Prisvekst gir økt industriomsetning

Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden mai – juli 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Mye av oppgangen kan tilskrives økte priser i næringsmiddelindustrien. Fra juni til juli 2022 var det en oppgang i omsetningen på 1,6 prosent.

Auke i industriproduksjonen i juli

Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,4 prosent frå juni til juli 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden mai-juli 2022 var det eit fall på 0,5 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Økt anslag på oljeinvesteringene indikerer lavere fall i 2022

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå oppgitt til 172,8 milliarder kroner. Anslaget er 3,3 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2021 ventes det nå et fall på 4,8 prosent.

Kraftig investeringsoppgang i industrien i 2022

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2022. Det er oljeinvesteringene og kraftforsyning som trekker tallene ned, mens industrien melder om klart høyere investeringer.

Omsetningsvekst i industrien i 2. kvartal

Industriomsetningen økte med 2,5 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med foregående kvartal, viser sesongjusterte tall. Oppgangen kan ses i lys av økte priser på industriprodukter. Fra mai til juni 2022 var det en nedgang i omsetningen på 0,7 prosent.

Moderat nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,5 prosent i 2. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan særleg knytast til fall i kjemiske råvarer.

Industriledere melder om videre vekst i produkt- og innsatsprisene

Norske industriledere melder om økt produksjon, vekst i priser og vekst i samlet ordrebeholdning i årets 2. kvartal. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2022 er fortsatt positiv blant majoriteten av virksomhetene, men andelen positive er mindre enn den var i forrige undersøkelse. Samtidig meldes det fortsatt om problemer knyttet til ressursknapphet og tydelig prisvekst på innsatsfaktorer.

Prisvekst og høy omsetning gir økt industriomsetning

Industriomsetningen økte med 6,4 prosent i perioden mars – mai 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Mye av veksten skyldes også nå økte priser på industriprodukter. Fra april til mai 2022 var det en omsetningsvekst på 1,4 prosent.

Fall i industriproduksjonen i mai

Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 2,2 prosent frå april til mai 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden mars-mai 2022 var det ein auke på 0,6 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Vekst i industriproduksjonen i april

Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 1,0 prosent frå mars til april 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden februar-april 2022 var det ein auke på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Høy prisvekst løfter omsetningen i industrien

Industriomsetningen økte med hele 8,1 prosent i perioden februar – april 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Mye av veksten skyldes økte priser på industriprodukter. Fra mars til april 2022 var det en moderat nedgang på 0,4 prosent.

Anslaget for oljeinvesteringene i 2022 justeres videre opp

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 167,2 milliarder kroner for 2022. Dette er 4,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige måling.

Kraftig investeringsoppgang i industrien i 2022 og 2023

Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en nedgang i 2022. Tidlige anslag tyder på at nedgangen fortsetter i 2023. Selv om samlede investeringer er ventet å falle ligger det an til kraftig vekst i industriinvesteringene for begge årene.

Sterk omsetningsvekst i industrien i 1.kvartal

Industriomsetningen økte med hele 8,4 prosent i 1.kvartal 2022, sammenlignet med siste kvartal i 2021, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2022 var det en moderat oppgang på 0,4 prosent. Mye av veksten kan tilskrives økte priser på industriprodukter.

Moderat vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,0 prosent i 1. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til vekst i trelast- og trevareindustri.

Fortsatt ressursknapphet og høy prisvekst i industrien

Norske industriledere melder om økt produksjon, vekst i priser og vekst i samlet ordrebeholdning i årets 1. kvartal. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om problemer knyttet til knapphet og prisvekst på innsatsfaktorer.

Industriproduksjonen fall i februar etter auke i januar

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 2,1 prosent frå januar til februar 2022. Fallet kjem etter ein auke på 3,3 prosent i januar. For perioden desember 2021-februar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Prisdrevet omsetningsvekst i industrien

Industriomsetningen økte med 4,0 prosent i perioden desember 2021 – februar 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2022 var det en oppgang på hele 4,8 prosent. Mye av veksten skyldes økte priser på industriprodukter.

Kraftig auke i industriproduksjonen i januar

Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 3,3 prosent frå desember 2021 til januar 2022. Oppgangen kjem etter eit fall på 1,6 prosent i desember. For perioden november 2021-januar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Omsetningen i industrien øker videre

Industriomsetningen økte med 3,0 prosent i perioden november 2021 – januar 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2021 til januar 2022 var det en oppgang på hele 4,4 prosent.

Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2022

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 159,5 milliarder kroner i 2022. Dette er 3,3 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Investeringer i kraftforsyning falt kraftig i 2021

Endelige tall for 2021 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning falt med 3,7 prosent sammenliknet med 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere investeringer i kraftforsyning. De nyeste anslagene for 2022 antyder et samlet fall på 4,5 prosent.

Sterk produksjonsauke i industrien i 2021

Produksjonen i norsk industri hadde ein sterk oppgang på 3,2 prosent frå 2020 til 2021. På kvartalsbasis vart det derimot ein nedgang på 1 prosent i 4. kvartal samanlikna med 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal.

Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal

Industriomsetningen økte med 1,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember 2021 var det imidlertid en nedgang på 1,6 prosent.

Ressursknapphet og prisvekst i industrien

Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i priser og samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2021. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om utfordring med knapphet på innsatsfaktorer.

Omsetningen i industrien øker

Industriomsetningen økte med 4,2 prosent i perioden september-november 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2021 var det en oppgang på 3,9 prosent.

Uendra utvikling i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon var uendra frå oktober til november 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2021 var det ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

Industriproduksjonen fall i oktober

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,9 prosent frå september til oktober 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden august-oktober 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadersperiode.

Omsetningen i industrien øker i siste tremånedersperiode

Industriomsetningen økte med 3,7 prosent i perioden august-oktober 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Men fra svært sterke omsetningstall i september, var det i oktober en nedgang på 4,5 prosent for industrien samlet sett.

Investeringer i kraftforsyning faller kraftig i 2021

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en nedgang i 2021 – hovedsakelig på grunn av lavere investering i kraftforsyning. Samlede investeringer er anslått å falle ytterligere i 2022.

Oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2022

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 154,4 milliarder kroner for 2022. Det er 8,7 prosent høyere enn i forrige måling, men indikerer fortsatt et klart fall mot med tilsvarende tall for 2021. Oljeselskapenes anslag for 2021 oppgis nå til 182,3 milliarder kroner.

Rekordhøy industriomsetning i 3. kvartal

Industriomsetningen økte med 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra august til september var det en oppgang på 5,2 prosent for industrien samlet sett.

Utviklinga i industrien har flata ut

Produksjonen i norsk industri har flata ut, og var uendra i 3.kvartal samanlikna med 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein auke på 0,6 prosent.

Optimisme i industrien

Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 3. kvartal. En historisk høy andel av dem melder samtidig om at mangel på råstoff begrenser produksjonen. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2021 er fremdeles positiv blant flertallet av industrilederne.

Prisvekst og høy eksport gir økt industriomsetning

Industriomsetningen økte med 3,2 prosent i perioden juni-august 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august var det en moderat nedgang for industrien samlet sett.

Flat utvikling i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon var uendra frå juli til august, viser sesongjusterte tal. For perioden juni - august 2021 var det ein moderat nedgang på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

Næringsmiddelindustri løfter omsetningen i industrien

Industriomsetningen økte med 2,7 prosent i perioden mai-juli 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli var det en oppgang på 2,4 prosent for industrien samlet sett. Omsetningsvekst i næringsmiddelindustrien er en viktig bidragsyter til oppgangen.

Moderat nedgang i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,6 prosent frå juni til juli 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden mai- juli 2021 var det òg eit fall på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

Marginal nedgang i oljeinvesteringene i 2021

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 181,5 milliarder kroner. Dette er om lag på samme nivå som anslaget gitt i forrige måling. Sammenlignet med 2020 indikeres det nå en liten nedgang på 1,6 prosent.

Kraftig nedgang i kraftinvesteringene

Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2021. For 2022 antydes det også et fall i de samlede investeringene. Kraftig fall i kraftforsyning bidrar mest til nedgangen for begge årene.

Omsetningen i industrien økte i 2. kvartal

Industriomsetningen gikk opp med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en oppgang på 1,8 prosent for industrien samlet sett.

Fall i industriproduksjonen i 2. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,4 prosent i 2. kvartal samanlikna med 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Det var særleg låg produksjon innanfor petroleumsretta leverandørindustri.

Produksjonsvekst i industrien

Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 2. kvartal. Det er også vekst i ordretilgang og samlet ordrebeholdning. Den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2021 er klart positiv blant flertallet av industrilederne.

Uendra industriproduksjon

Norsk industriproduksjon hadde ein marginal nedgang på 0,1 prosent frå april til mai 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden mars-mai 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadarsperiode.

Omsetningen i industrien øker

Industriomsetningen gikk opp med 1,1 prosent fra april til mai 2021, viser sesongjusterte tall. I tremånedersperioden mars-mai 2021 var det en oppgang på 4,5 prosent, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Omsetning i industrien litt ned i april

Industriomsetningen holdt seg på et høyt nivå, men gikk ned med 0,7 prosent fra mars til april 2021, viser sesongjusterte tall. I tremånedersperioden februar-april 2021 var det en oppgang på 5,9 prosent, sammenlignet med den foregående tremånedersperioden.

Industriproduksjonen ned i april

Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,9 prosent frå mars til april 2021, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kjem etter høg aktivitet i mars. For perioden februar-april 2021 samanlikna med førre tremånadersperiode var det ei auke på 1 prosent.

Omsetning i industrien betydelig opp i 1. kvartal

Industriomsetningen gikk opp med sterke 6,7 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med siste kvartal i 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2021 var det en oppgang på 1,1 prosent.

Kraftig vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal

Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 2,9 prosent i 1.kvartal 2021 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til sterk vekst i næringsmiddelindustrien.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet industri og bergverksdrift.

faktasider

Faktasider