Industri og bergverksdrift

Statistikk

Avfall fra industrien
Nasjonal statistikk over avfall og gjenvinning i industrien
Energibruk i industrien
Statistikken viser energibruken innenfor norsk industri og bergverk.
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Statistikken gir nivå- og endringstall for investeringer i olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Kjøtproduksjon
Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.
Konjunkturbarometer for industri og bergverk
Gir et bilde av situasjonen i industri og bergverk ved å kartlegge bedriftsledernes vurdering
Miljøvernutgifter
Statistikk over tiltak for å førebygge, redusere eller handsame forureining på miljøet.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Kartlegger omsetningen innen olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning.
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Statistikken måler verdiskapinga i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning
Produsentprisindeksen
Statistikken måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport
Utenlandske datterselskap i Norge
Statistikken gir oversikt over utenlandskontrollerte foretaks aktivitet i Norge
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift
Statistikken viser en detaljert fordeling av solgte varer i industrien
Ordreindeks for industri
Ordrestatistikken for industri beskriver utviklingen i ordre i norsk industri.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Vareprisindeks for industrinæringene
Måler prisutviklingen i produsent- og importleddet av økonomien.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 100 av 108
 1. Økt industriomsetning i 1.kvartal

  Industriomsetningen økte med 0,9 prosent i 1.kvartal 2024 sammenlignet med siste kvartal i 2023, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2024 var det en oppgang på 0,5 prosent.

 2. Oppgang i industriproduksjonen i 1. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,3 prosent i 1. kvartal 2024 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Frå februar til mars 2024 var det ein auke på heile 5,4 prosent.

 3. Industriproduksjonen noe ned i 1. kvartal, men positive forventninger for 2. kvartal

  Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i årets 1. kvartal. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet falt, mens den økte fra eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal er positiv for produsenter av investeringsvarer og konsumvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer forventer at utviklingen skal være uendret

 4. Økt omsetning i industrien i februar

  Industriomsetningen økte med 0,6 prosent fra januar til februar 2024, dette viser sesongjusterte tall. For tremånedersperioden desember 2023 - februar 2024 var industriomsetningen på samme nivå sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 5. Fall i industriproduksjon i februar

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 1,1 prosent frå januar til februar 2024, viser sesongjusterte tal. For perioden desember 2023 – februar 2024 fall aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 6. Økt omsetning i industrien i januar

  Industriomsetningen økte med 1,1 prosent fra desember 2023 til januar 2024, ifølge sesongjusterte tall. For perioden november 2023 - januar 2024 var det en liten nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 7. Uendra industriproduksjon i januar

  Norsk industriproduksjon var uendra frå desember 2023 til januar 2024, viser sesongjusterte tal. For perioden november 2023 - januar 2024 fall aktiviteten med 0,1 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 8. Kraftig økning i investeringene i 2023

  Endelige tall for 2023 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning økte kraftig sammenlignet med 2022.

 9. Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2024

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 244 milliarder kroner i 2024. Dette er 5 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 10. Uendret industriomsetning i 4.kvartal

  Industriomsetningen gikk marginalt ned med 0,1 prosent fra 3. til 4.kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember var det også en nedgang, her på 0,3 prosent.

 11. Marginalt fall i industriproduksjonen i 2023

  Produksjonen i norsk industri hadde samla sett ein svak nedgang på 0,3 prosent frå 2022 til 2023. Samtidig er det store bransjevise skilnader i dei ulike næringane.

 12. Pessimistiske forventninger til 1. kvartal i industrien

  Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i 4. kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal er moderat positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventer en negativ utvikling.

 13. Marginalt fall i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,3 prosent frå oktober til november 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2023 fall produksjonen med 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 14. Redusert industriomsetning

  Industriomsetningen falt med 0,5 prosent i perioden september-november 2023 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november falt også omsetningen med 0,5 prosent.

 15. Industriomsetningen ned i oktober

  Industriomsetningen falt med 0,4 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Vekst i omsetningen i august og september bidro til at tremånedersperioden august-oktober viste oppgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 16. Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,6 prosent frå september til oktober 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden august-oktober 2023 var produksjonen uendra samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 17. Høye industriinvesteringer i 2023

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en kraftig oppgang for 2023. Selv om det er veksten i oljeinvesteringene som betyr mest for den samlede økningen, er investeringene i industrien på et rekordhøyt nivå.

 18. Kraftig oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2024

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 232 milliarder kroner for 2024. Det er 25,3 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering. Oljeselskapenes anslag for 2023 er nå 216 milliarder kroner.

 19. Industriomsetningen økte moderat i 3.kvartal

  Industriomsetningen hadde en liten økning på 0,3 prosent fra 2. til 3.kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Fra august til september økte omsetningen med 0,8 prosent.

 20. Industriproduksjonen fall i september

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,3 prosent frå august til september 2023, viser sesongjusterte tal. For 3. kvartal 2023 fall aktiviteten svakt med 0,2 prosent samanlikna med 2. kvartal.

 21. Bransjevise forskjeller i industrien

  Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i 3. kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal er klart positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer forventer en negativ utvikling.

 22. Auke i industriproduksjonen i august

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,5 prosent frå juli til august 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden juni-august 2023 auka aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 23. Industriomsetningen noe opp

  Industriomsetningen økte med 1,6 prosent i perioden juni-august 2023 sammenlignet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august økte omsetningen med 1 prosent.

 24. Prisfall gir lavere industriomsetning

  Industriomsetningen falt med 1,1 prosent i perioden mai – juli 2023 sammenlignet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli falt omsetningen med 5,2 prosent.

 25. Industriproduksjonen ned i juli

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 1,2 prosent frå juni til juli 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden mai - juli 2023 auka aktiviteten med 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 26. Høye investeringer i 2023

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer høye investeringer i 2023. Det er oljeinvesteringene som bidrar mest til oppgangen. Industriinvesteringer bidrar også positiv til oppgangen.

 27. Økte anslag for oljeinvesteringer for både 2023 og 2024

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 213 milliarder kroner i 2023. Dette er 7,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 28. Moderat fall i industriproduksjonen i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 0,3 prosent i 2. kvartal 2023 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Frå mai til juni 2023 var produksjonen uendra.

 29. Nedgang i industriomsetningen i 2.kvartal

  Industriomsetningen falt med 1,6 prosent i 2.kvartal sammenlignet med foregående kvartal, viser sesongjusterte tall.

 30. Moderat aktivitetsnedgang i industrien

  Norske industriledere melder om fall i samlet produksjon i industrien i 2. kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2023 er klart positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventer en negativ utvikling.

 31. Redusert omsetning i industrien

  Industriomsetningen falt med 0,6 prosent i perioden mars – mai 2023, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra april til mai 2023 var det en nedgang på 2,2 prosent.

 32. Vekst i industriproduksjonen i mai

  Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 1,4 prosent frå april til mai 2023, viser sesongjusterte tal. I perioden mars-mai 2023 viste industriproduksjonen ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 33. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

  Formålet med dette notatet er å beskrive og dokumentere hvordan statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning lages.

 34. Moderat nedgang i industriproduksjonen i april

  Norsk industriproduksjon gjekk ned 0,4 prosent frå mars til april 2023, viser sesongjusterte tal. I perioden februar-april 2023 viste industriproduksjonen ein nedgang på 0,1 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 35. Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2023

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 197,8 milliarder kroner i 2023. Dette er 5,3 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 36. Kraftig investeringsoppgang både for 2023 og 2024

  Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en kraftig oppgang i 2023. Det forventes at oppgangen vil også fortsette i 2024. Det er olje og gass som bidrar mest til veksten både i 2023 og 2024.

 37. Liten oppgang i industriproduksjonen i 1. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,2 prosent i 1. kvartal 2023 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Frå februar til mars 2023 var det eit fall på 0,4 prosent.

 38. Omsetningen i industrien fortsetter å øke i 1. kvartal

  Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i 1. kvartal 2023 sammenlignet med siste kvartal i 2022, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2023 var det en oppgang på 1,1 prosent.

 39. Bransjevise forskjeller i industrien

  Norske industriledere melder at samlet produksjon i industrien i 1. kvartal var uendret. Ordretilgangen falt for hjemmemarkedet, mens den var uendret for eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2023 er positiv for produsenter av investeringsvarer, mens det for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventes en negativ utvikling.

 40. Industriproduksjonen uendra i februar

  Norsk industriproduksjon var uendra frå januar til februar 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden desember 2022 til februar 2023 fall aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 41. Økt industriomsetning

  Industriomsetningen økte med 0,7 prosent i perioden desember 2022 til februar 2023 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2023 var det en oppgang på 2,1 prosent.

 42. Omsetningen i industrien ned i januar

  Industriomsetningen falt med 0,8 prosent fra desember 2022 til januar 2023, viser sesongjusterte tall. Høy omsetning i november og desember 2022 gjorde likevel av tremånedersendringen november 2022 - januar 2023 viste oppgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 43. Auke i industriproduksjonen i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,9 prosent frå desember 2022 til januar 2023, viser sesongjusterte tal. For perioden november 2022 - januar 2023 fall aktiviteten med 0,3 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 44. Investeringer i industrien økte kraftig i 2022

  Endelige tall for 2022 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var nesten uendret sammenlignet med 2021. Mens investeringene i industrien økte kraftig, var det et betydelig fall i kraftforsyning. De nyeste anslagene for 2023 antyder en kraftig økning i samlede investeringer.

 45. Markant økning i anslaget for oljeinvesteringene i 2023

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 187,8 milliarder kroner i 2023. Dette er hele 26 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 46. Marginal nedgang i industriproduksjonen i 2022

  Produksjonen i norsk industri hadde samla sett ein moderat nedgang på 0,3 prosent frå 2021 til 2022. Samtidig er det relativt store endringar på nokon av næringane.

 47. Ny rekordomsetning i industrien

  Industriomsetningen økte med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember 2022 var det en oppgang på 0,9 prosent.

 48. Uendret produksjon og negative utsikter for industrien som helhet

  Norske industriledere melder at samlet produksjon i industrien i 4. kvartal var uendret. Ordretilgangen falt og den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2023 er negativ blant majoriteten av virksomhetene. Gjennomgående er det produsenter av innsatsvarer som melder om svakest utvikling, mens produsenter av investeringsvarer derimot melder om en positiv utvikling.

 49. Moderat nedgang i industriproduksjonen i november

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,5 prosent frå oktober til november 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2022 auka aktiviteten med 0,7 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 50. Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 2,3 prosent i perioden september-november 2022 sammenlignet med forrige tremånedresperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2022 var det en oppgang på 0,6 prosent.

 51. Marginal auke i industriproduksjonen i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,3 prosent frå september til oktober 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden august-oktober 2022 auka aktiviteten med 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 52. Omsetningen i industrien ned i oktober

  Industriomsetningen falt med 1,8 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. Høy omsetning i august og september gjorde likevel at tremånedersperioden august-oktober viste oppgang sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

 53. Høyere anslag for oljeinvesteringene i 2023

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 149,7 milliarder kroner for 2023. Det er 14,4 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en nedgang fra 2022. Oljeselskapenes anslag for 2022 er nå 175,3 milliarder kroner.

 54. Høye industriinvesteringer i 2022 demper samlet nedgang

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2022. Det er oljeinvesteringene og kraftforsyning som trekker tallene ned, mens industrien melder om høye investeringer. Veksten for industrien fortsetter i 2023

 55. Omsetningen i industrien fortsatte oppgangen i 3. kvartal

  Industriomsetningen økte med 2,8 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Fra august til september 2022 var det en oppgang på 2,6 prosent. Etter en periode med høy prisvekst på industriprodukter ser det nå ut til at prisene avtar.

 56. Moderat oppgang i industriproduksjonen i 3. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 0,4 prosent i 3. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til auke i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri.

 57. Industrien venter svakt 4. kvartal

  Norske industriledere melder om økt produksjon og sysselsetting i industrien i 3. kvartal, men veksten er lavere enn i det foregående kvartalet. Ordretilgangen er redusert og den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2022 er negativ blant majoriteten av virksomhetene. Samtidig meldes det om fortsatt fallende lønnsomhet og høy prisvekst på innsatsfaktorer.

 58. Omsetningen i industrien flater ut

  Veksttakten i industriomsetningen reduseres. Økningen var på 1,3 prosent i perioden juni – august 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2022 var omsetningen uendret.

 59. Moderat fall i industriproduksjonen i august

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 1,0 prosent frå juli til august 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden juni-august 2022 var aktiviteten om lag uendra, samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 60. Prisvekst gir økt industriomsetning

  Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden mai – juli 2022 sammenliknet med forrige tremåneders periode, viser sesongjusterte tall. Mye av oppgangen kan tilskrives økte priser i næringsmiddelindustrien. Fra juni til juli 2022 var det en oppgang i omsetningen på 1,6 prosent.

 61. Auke i industriproduksjonen i juli

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,4 prosent frå juni til juli 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden mai-juli 2022 var det eit fall på 0,5 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 62. Økt anslag på oljeinvesteringene indikerer lavere fall i 2022

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå oppgitt til 172,8 milliarder kroner. Anslaget er 3,3 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2021 ventes det nå et fall på 4,8 prosent.

 63. Kraftig investeringsoppgang i industrien i 2022

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2022. Det er oljeinvesteringene og kraftforsyning som trekker tallene ned, mens industrien melder om klart høyere investeringer.

 64. Omsetningsvekst i industrien i 2. kvartal

  Industriomsetningen økte med 2,5 prosent i 2. kvartal 2022 sammenlignet med foregående kvartal, viser sesongjusterte tall. Oppgangen kan ses i lys av økte priser på industriprodukter. Fra mai til juni 2022 var det en nedgang i omsetningen på 0,7 prosent.

 65. Moderat nedgang i industriproduksjonen i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,5 prosent i 2. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan særleg knytast til fall i kjemiske råvarer.

 66. Industriledere melder om videre vekst i produkt- og innsatsprisene

  Norske industriledere melder om økt produksjon, vekst i priser og vekst i samlet ordrebeholdning i årets 2. kvartal. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2022 er fortsatt positiv blant majoriteten av virksomhetene, men andelen positive er mindre enn den var i forrige undersøkelse. Samtidig meldes det fortsatt om problemer knyttet til ressursknapphet og tydelig prisvekst på innsatsfaktorer.

 67. Prisvekst og høy omsetning gir økt industriomsetning

  Industriomsetningen økte med 6,4 prosent i perioden mars – mai 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Mye av veksten skyldes også nå økte priser på industriprodukter. Fra april til mai 2022 var det en omsetningsvekst på 1,4 prosent.

 68. Fall i industriproduksjonen i mai

  Norsk industriproduksjon hadde eit fall på 2,2 prosent frå april til mai 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden mars-mai 2022 var det ein auke på 0,6 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 69. Vekst i industriproduksjonen i april

  Norsk industriproduksjon hadde ein vekst på 1,0 prosent frå mars til april 2022, viser sesongjusterte tal. For perioden februar-april 2022 var det ein auke på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 70. Høy prisvekst løfter omsetningen i industrien

  Industriomsetningen økte med hele 8,1 prosent i perioden februar – april 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Mye av veksten skyldes økte priser på industriprodukter. Fra mars til april 2022 var det en moderat nedgang på 0,4 prosent.

 71. Anslaget for oljeinvesteringene i 2022 justeres videre opp

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 167,2 milliarder kroner for 2022. Dette er 4,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige måling.

 72. Kraftig investeringsoppgang i industrien i 2022 og 2023

  Virksomhetens anslag for samlede investering i olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning gir indikasjoner på en nedgang i 2022. Tidlige anslag tyder på at nedgangen fortsetter i 2023. Selv om samlede investeringer er ventet å falle ligger det an til kraftig vekst i industriinvesteringene for begge årene.

 73. Sterk omsetningsvekst i industrien i 1.kvartal

  Industriomsetningen økte med hele 8,4 prosent i 1.kvartal 2022, sammenlignet med siste kvartal i 2021, ifølge sesongjusterte tall. Fra februar til mars 2022 var det en moderat oppgang på 0,4 prosent. Mye av veksten kan tilskrives økte priser på industriprodukter.

 74. Moderat vekst i industriproduksjonen i 1. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein oppgang på 1,0 prosent i 1. kvartal 2022 samanlikna med kvartalet før, viser sesongjusterte tal. Oppgangen kan særleg knytast til vekst i trelast- og trevareindustri.

 75. Fortsatt ressursknapphet og høy prisvekst i industrien

  Norske industriledere melder om økt produksjon, vekst i priser og vekst i samlet ordrebeholdning i årets 1. kvartal. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om problemer knyttet til knapphet og prisvekst på innsatsfaktorer.

 76. Industriproduksjonen fall i februar etter auke i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 2,1 prosent frå januar til februar 2022. Fallet kjem etter ein auke på 3,3 prosent i januar. For perioden desember 2021-februar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 77. Prisdrevet omsetningsvekst i industrien

  Industriomsetningen økte med 4,0 prosent i perioden desember 2021 – februar 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra januar til februar 2022 var det en oppgang på hele 4,8 prosent. Mye av veksten skyldes økte priser på industriprodukter.

 78. Omsetningen i industrien øker videre

  Industriomsetningen økte med 3,0 prosent i perioden november 2021 – januar 2022, sammenlignet med forrige tremåneders periode, ifølge sesongjusterte tall. Fra desember 2021 til januar 2022 var det en oppgang på hele 4,4 prosent.

 79. Kraftig auke i industriproduksjonen i januar

  Norsk industriproduksjon hadde ein kraftig oppgang på 3,3 prosent frå desember 2021 til januar 2022. Oppgangen kjem etter eit fall på 1,6 prosent i desember. For perioden november 2021-januar 2022 var det eit fall på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadarsperiode.

 80. Investeringer i kraftforsyning falt kraftig i 2021

  Endelige tall for 2021 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning falt med 3,7 prosent sammenliknet med 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere investeringer i kraftforsyning. De nyeste anslagene for 2022 antyder et samlet fall på 4,5 prosent.

 81. Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2022

  Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 159,5 milliarder kroner i 2022. Dette er 3,3 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

 82. Sterk produksjonsauke i industrien i 2021

  Produksjonen i norsk industri hadde ein sterk oppgang på 3,2 prosent frå 2020 til 2021. På kvartalsbasis vart det derimot ein nedgang på 1 prosent i 4. kvartal samanlikna med 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal.

 83. Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal

  Industriomsetningen økte med 1,0 prosent fra 3. til 4. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra november til desember 2021 var det imidlertid en nedgang på 1,6 prosent.

 84. Ressursknapphet og prisvekst i industrien

  Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i priser og samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2021. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om utfordring med knapphet på innsatsfaktorer.

 85. Uendra utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon var uendra frå oktober til november 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden september-november 2021 var det ein nedgang på 0,2 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 86. Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 4,2 prosent i perioden september-november 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2021 var det en oppgang på 3,9 prosent.

 87. Industriproduksjonen fall i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde ein nedgang på 0,9 prosent frå september til oktober 2021, viser sesongjusterte tal. Perioden august-oktober 2021 var uendra samanlikna med førre tremånadersperiode.

 88. Omsetningen i industrien øker i siste tremånedersperiode

  Industriomsetningen økte med 3,7 prosent i perioden august-oktober 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Men fra svært sterke omsetningstall i september, var det i oktober en nedgang på 4,5 prosent for industrien samlet sett.

 89. Investeringer i kraftforsyning faller kraftig i 2021

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en nedgang i 2021 – hovedsakelig på grunn av lavere investering i kraftforsyning. Samlede investeringer er anslått å falle ytterligere i 2022.

 90. Oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2022

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 154,4 milliarder kroner for 2022. Det er 8,7 prosent høyere enn i forrige måling, men indikerer fortsatt et klart fall mot med tilsvarende tall for 2021. Oljeselskapenes anslag for 2021 oppgis nå til 182,3 milliarder kroner.

 91. Rekordhøy industriomsetning i 3. kvartal

  Industriomsetningen økte med 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra august til september var det en oppgang på 5,2 prosent for industrien samlet sett.

 92. Utviklinga i industrien har flata ut

  Produksjonen i norsk industri har flata ut, og var uendra i 3.kvartal samanlikna med 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein auke på 0,6 prosent.

 93. Optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 3. kvartal. En historisk høy andel av dem melder samtidig om at mangel på råstoff begrenser produksjonen. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2021 er fremdeles positiv blant flertallet av industrilederne.

 94. Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon var uendra frå juli til august, viser sesongjusterte tal. For perioden juni - august 2021 var det ein moderat nedgang på 0,4 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 95. Prisvekst og høy eksport gir økt industriomsetning

  Industriomsetningen økte med 3,2 prosent i perioden juni-august 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august var det en moderat nedgang for industrien samlet sett.

 96. Moderat nedgang i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein moderat nedgang på 0,6 prosent frå juni til juli 2021, viser sesongjusterte tal. For perioden mai- juli 2021 var det òg eit fall på 0,8 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode.

 97. Næringsmiddelindustri løfter omsetningen i industrien

  Industriomsetningen økte med 2,7 prosent i perioden mai-juli 2021 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juni til juli var det en oppgang på 2,4 prosent for industrien samlet sett. Omsetningsvekst i næringsmiddelindustrien er en viktig bidragsyter til oppgangen.

 98. Marginal nedgang i oljeinvesteringene i 2021

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 181,5 milliarder kroner. Dette er om lag på samme nivå som anslaget gitt i forrige måling. Sammenlignet med 2020 indikeres det nå en liten nedgang på 1,6 prosent.

 99. Kraftig nedgang i kraftinvesteringene

  Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning indikerer en nedgang i 2021. For 2022 antydes det også et fall i de samlede investeringene. Kraftig fall i kraftforsyning bidrar mest til nedgangen for begge årene.

 100. Omsetningen i industrien økte i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk opp med 2,2 prosent fra 1. til 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni var det en oppgang på 1,8 prosent for industrien samlet sett.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet industri og bergverksdrift.

Faktasider