Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

07096: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998M01 - 2020M09

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
marked
næring/varetype
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 273

marked


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

næring/varetype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning, bergverk, industri og kraft , Utvinning og utvinningstjenester , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2007.
statistikkvariabel
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100)
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken