Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07096: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998M01 - 2024M02

Robert Skotvold, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 44
08.04.2024 08:00
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Omsetning. Ujustert (2021=100):
indeks
Omsetning. Sesongjustert (2021=100):
indeks
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2021=100):
indeks
Omsetning. Kalenderjustert (2021=100):
indeks
Omsetning. Glattet sesongjustert (2021=100):
indeks
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert (2021=100):
Utgangen av måneden
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2021=100):
Utgangen av måneden
Omsetning. Ujustert (2021=100):
2021=100
Omsetning. Sesongjustert (2021=100):
2021=100
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2021=100):
2021=100
Omsetning. Kalenderjustert (2021=100):
2021=100
Omsetning. Glattet sesongjustert (2021=100):
2021=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 314

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning, bergverk, industri og kraft , Utvinning og utvinningstjenester , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2007.

statistikkvariabel

Omsetning. Ujustert (mill. kr)

Omsetning i Kraftforsyning er ikke representativ for verdien av salg til strømkunder. Næringen dekker produksjon, distribusjon og handel med elektrisitet samt fjernvarme. Elektrisitet selges gjennom flere ledd og omsetningsverdien blåses dermed opp innad i næringen.

Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2021=100)

Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.