Publikasjon

Notater 2007/43

Ny metode for påskekorrigering for norske data

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt