Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07095: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2021=100) 1990M01 - 2024M04

Lars Jacob Balchen Dale, Statistisk sentralbyrå
+47 93 06 85 65
07.06.2024 08:00
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Ujustert:
indeks
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
indeks
Vekter (promille):
promille
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Ujustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Vekter (promille):
31.12.
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
2021
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
2021
Produksjonsindeks. Ujustert:
2021
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
2021
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
2021
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valgt 1 av totalt 412

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning, bergverk, industri og kraft , Utvinning og utvinningstjenester , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Aggregeringsnivåene referer seg til næringsstandard SN2007. Som følge av beregningsfeil for bergverksverkdrift for samtlige måneder i 2021 har tall for bergverksdrift og overordnede aggregater blitt korrigert 10. februar 2022.
De aggregatene som er påvirket er følgende:
  • Utvinning, bergverk, industri og kraft
  • Industri og bergverksdrift
  • Bergverksdrift
  • Innsatsvarer
  • statistikkvariabel

    Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert

    Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.