Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
07095: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) 1990M01 - 2020M07
Sist endret
07.09.2020
Kontakt
Nils-Arne Krøtø Rye, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4828
nrk@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Ujustert:
indeks
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
indeks
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
indeks
Vekter:
promille
Referansetid
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Ujustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
Gjelder hele måneden
Basisperiode
Produksjonsindeks. Sesongjustert:
2005
Produksjonsindeks. Kalenderjustert:
2005
Produksjonsindeks. Ujustert:
2005
Produksjonsindeks. Glattet sesongjustert:
2005
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
næring/varetype
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 367 Valgte 1

næring/varetype

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Vektgrunnlaget er bearbeidingsverdi til faktorpris. Aggregeringsnivåene referer seg til næringsstandard SN2007.
statistikkvariabel
Produksjonsindeks. Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken