Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

08297: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) 1990 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring/varetype

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Nils-Arne Krøtø Rye, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4828
nrk@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks:
indeks
Årsendring (prosent):
prosent
Vekter:
promille
Referansetid
Produksjonsindeks:
Gjelder for kalenderåret
Årsendring (prosent):
Gjelder for kalenderåret
Basisperiode
Produksjonsindeks:
2005
Årsendring (prosent):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Produksjonsindeks
Årsindeksen er beregnet som det aritmetiske gjennomsnittet av virkedagskorrigerte månedstall. På grunn av virkedagskorrigeringens justering for skuddår vil ikke indeksen for basisåret 2005 være nøyaktig lik 100,0. De ujusterte månedstallene, som er grunnlaget for beregningen, er 100,0 i basisåret. Tall for årsendringer vil ikke påvirkes av dette.

Brukerveiledning for statistikkbanken