Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen

08297: Produksjonsindeks for industrien, etter næring (SN2007) og varetype (2005=100) 1990 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 32

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning, bergverk, industri og kraft , Utvinning og utvinningstjenester , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Produksjonsindeks

Årsindeksen er beregnet som det aritmetiske gjennomsnittet av virkedagskorrigerte månedstall. På grunn av virkedagskorrigeringens justering for skuddår vil ikke indeksen for basisåret 2005 være nøyaktig lik 100,0. De ujusterte månedstallene, som er grunnlaget for beregningen, er 100,0 i basisåret. Tall for årsendringer vil ikke påvirkes av dette.