Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Oppdatert: 6. mai 2021

Neste oppdatering: 7. juni 2021

Endring i industriomsetningen
Omsetning. Prosentvis endring og millioner kroner

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Om statistikken

Målet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivået og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.

Kontakt

Anne Karin Linderud Haugen

ake@ssb.no

40 90 25 30