Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

07096: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998M01 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

marked

Totalt 3 Valgte

Søk

næring/varetype

Totalt 9 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 270 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Måleenhet
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Omsetning. Ujustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
indeks
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Kalenderjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Glattet sesongjustert (2005=100):
indeks
Referansetid
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
Utgangen av måneden
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
Utgangen av måneden
Basisperiode
Omsetning. Ujustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
2005=100
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Kalenderjustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Glattet sesongjustert (2005=100):
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2007.
Tall ble rettet, 7. september 2017 kl. 11.30
statistikkvariabel
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100)
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken