Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07096: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998M01 - 2022M04

Robert Skotvold, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 44
08.06.2022 08:00
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Omsetning. Ujustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
indeks
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Kalenderjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Glattet sesongjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
Utgangen av måneden
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
Utgangen av måneden
Omsetning. Ujustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
2005=100
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Kalenderjustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Glattet sesongjustert (2005=100):
2005=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998M01 , 1998M02 , 1998M03 ,

Valgt 1 av totalt 292

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utvinning, bergverk, industri og kraft , Utvinning og utvinningstjenester , Industri og bergverksdrift ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2007.

statistikkvariabel

Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100)

Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.