Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Til toppen
07096: Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, etter marked, næring (SN2007) og varetype 1998M01 - 2020M08
Sist endret
07.10.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mhs@ssb.no

Måleenhet
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
mill. kr
Omsetning. Ujustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
indeks
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Kalenderjustert (2005=100):
indeks
Omsetning. Glattet sesongjustert (2005=100):
indeks
Referansetid
Omsetning. Ujustert (mill. kr):
Utgangen av måneden
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
Utgangen av måneden
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
Utgangen av måneden
Basisperiode
Omsetning. Ujustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Sesongjustert (2005=100):
2005=100
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Kalenderjustert (2005=100):
2005=100
Omsetning. Glattet sesongjustert (2005=100):
2005=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
marked
næring/varetype
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 272 Valgte 1

marked

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
næring/varetype

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aggregeringsnivåene refererer til næringsstandard SN2007.
statistikkvariabel
Tremåneders glidende gjennomsnitt, sesongjustert (2005=100)
Indeksverdi for periode m er gjennomsnitt av periode m, m-1 og m-2.

Brukerveiledning for statistikkbanken