Statistikken er en verdiindeks hvor hovedformålet er å kartlegge nivå og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvikling, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.

Statistikken ble publisert første gang i 1996.

Disposisjonen i dette dokumentasjonsnotatet er bygget rundt SSB sin prosessmodell. Vi benytter prosessmodellen da den er et felles referansegrunnlag for den statistikkfaglige produksjonsprosessen og som medvirker til å sikre en standardisert og effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet.