Artikler om straffereaksjoner

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Mindre ubetinget fengselsstraff Artikkel 1. desember

  Domstolene idømte til sammen 15 600 straffereaksjoner i 2022, hvorav nærmere halvparten var en ubetinget fengselsdom. Det er 33 prosent færre ubetingede dommer enn i 2015.

2022

 1. Færre rusrelaterte straffereaksjoner Artikkel 29. september

  For de fleste typer lovbrudd er det en nedgang i straffereaksjoner i 2021. Reaksjoner for bruk av narkotika og ordensforstyrrelser i rus er omtrent halvert fra året før. Men bøter for smittevernlovbrudd øker.

2021

 1. Når betingelsene er straffen Artikkel 20. desember

  Det mest utbredte alternativet til både bot og fengsel som straff er helt å slippe noen form for oppfølging eller kontroll. De fleste alternative reaksjoner erstatter milde straffer. Nyere alternativer som ungdomsstraff og narkotikaprogram erstatter i stedet relativt lange fengselsdommer.

 2. Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020 Artikkel 23. juni

  Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.