10651: Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon og straffeutmåling. Absolutte tall og gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff 2002 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

hovedlovbruddstype

Totalt 217 Valgte

Søk

reaksjonstype

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2019
Kontakt
Maria Engvik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 411
meg@ssb.no

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Sigmund Book Mohn, Statistisk sentralbyrå
+47 40902920
sbm@ssb.no

Måleenhet
Straffereaksjoner i alt:
straffereaksjoner
Straffereaksjoner med bøtestraff:
straffereaksjoner
Straffereaksjoner med betinget fengselsstraff:
straffereaksjoner
Straffereaksjoner med ubetinget fengselsstraff:
straffereaksjoner
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr):
kr
Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraff:
dager
Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraff:
dager
Referansetid
Straffereaksjoner i alt:
31.12.
Straffereaksjoner med bøtestraff:
31.12.
Straffereaksjoner med betinget fengselsstraff:
31.12.
Straffereaksjoner med ubetinget fengselsstraff:
31.12.
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr):
31.12.
Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraff:
31.12.
Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraff:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken inkluderer straffereaksjoner både mot personer og foretak. Reaksjonstypene som normalt gis foretak er forelegg, bot ved dom eller betinget påtaleunnlatelse. Omfanget av foretak kan fra og med årgang 2011 identifiseres i kategorien uoppgitt alder og kjønn i statistikken for disse type reaksjoner. Se i tabell 10623.
statistikkvariabel: Gjennomsnittlig bøtestraff (kr) , år: 2012
Tall for gjennomsnittlig bøtestraff for årgang 2012 ble rettet 4. september 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken