Notater 2004/66

Del II Levekår

Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere i Norge – Hvem er de, og hvordan går det med dem?. Del II Levekår

Ansvarlig

Lars Østby

Serie og -nummer

Notater 2004/66

Emner

Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet

Antall sider

153

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt