Notater 2008/29

Statistikksystemet eksemplifisert med 2006-årgangen

Dokumentasjon av statistikk over straffereaksjoner

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av statistikk over straffereaksjoner. Statistikksystemet eksemplifisert med 2006-årgangen

Ansvarlige

Lotte Rustad Thorsen, Ulla Haslund

Serie og -nummer

Notater 2008/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

98

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt