Straffereaksjoner etter hovedtype reaksjon, siden 1997.
Straffereaksjoner etter hovedtype reaksjon, siden 1997.
Straffereaksjoner i alt (fra 2019)Straffereaksjoner, utvalgte1 Avgjort i konfliktrådPåtaleunnlatelse uten vilkårBetinget påtaleunnlatelse2 Forenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraff3 Betinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon4 5
1997..215 165....429159 60236 0902 0687357 4998 642100
1998..218 138....319158 10540 6562 3476467 5558 44169
1999..215 070....233153 33841 2842 3086697 8679 28586
2000..206 367....219142 42045 4851 5946496 8809 06258
2001..239 240....219158 63756 6392 07176610 20310 62679
20023 5 ..205 988....159139 58746 9422 1447507 2969 04169
2003..257 046....164181 96052 5871 9831 6478 29210 31994
2004..302 041....559225 70455 3761 7452 1916 6449 75864
2005..316 189....951233 19056 4572 3142 6239 28911 29273
2006..346 882....772263 65958 6032 5082 8047 75110 71174
20072 ..357 149....1 426269 39862 9172 7302 7227 44210 44569
2008..338 356....1 706256 35058 0532 2092 8816 74810 35356
2009..312 281....1 959234 03255 3932 2352 6036 5369 47152
2010..336 033....2 615253 75556 2572 0692 8967 05111 33456
2011..316 901....2 716237 58655 5251 9852 5216 16110 34166
2012..317 022....2 349240 23954 6061 6992 3495 7319 99356
2013..309 336....3 208228 82355 3851 6982 4276 07411 67645
20144 ..300 711....3 303224 88452 8681 5452 1555 33410 55567
2015..291 850....3 477213 98953 9221 7342 0325 73510 86893
2016..290 923....3 261217 19750 5861 7961 9445 47410 556109
2017..277 175....3 675209 60946 1991 6491 8734 8329 216122
2018..270 337....3 992206 03643 3821 4951 8304 5908 885127
2019282 539277 2651 4742 4464 188216 95040 6531 5811 8824 5998 624142
20201 299 019292 6361 3234 1217 366232 32737 3471 7851 9454 1068 548151
2021271 087264 3531 3033 9976 243208 75434 7491 9511 9033 7548 216217
1Kolonnen for "Straffereaksjoner, utvalgte" inkluderer alle reaksjoner unntatt "Avgjort i konfliktråd", "Påtaleunnlatelse uten vilkår" samt straffutmålingsfrafall (i "Annen type reaksjon") og forenklet forelegg for sjøfartsforhold, som først ble inkludert i statistikken fom. 2019.
2Tallene for betingede påtaleunnlatelser er preget av mangelfull registrering i eldre årganger, særlig i perioden før 2007. Til sammenligning se tall for siktede i statistikken over etterforskede lovbrudd tilbake til 2002, statistikkbanktabell 09420.
3Den eldre reaksjonstypen samfunnstjeneste ble erstattet med samfunnsstraff i 2002. Kategorien samfunnsstraff inkluderer også samfunnstjeneste.
4Ungdomsstraff ble innført som ny straffart i juni 2014 og inkludert i kategorien "Annen type reaksjon".
5Den eldre særreaksjonstypen sikring ble erstattet med forvaring, tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg i 2002. Sikring i kombinasjon med ubetinget fengselsdom er plassert i kategorien ubetinget fengsel, mens sikring alene er plassert i kategorien annen type reaksjon.
Standardtegn i tabeller