33509_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/arkiv
33509
Færre straffereaksjoner i fjor
statistikk
2003-09-12T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false

Straffereaksjoner2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre straffereaksjoner i fjor

I løpet av 2002 ble det registrert 206 000 straffereaksjoner her i landet, når forenklede forelegg for trafikk- og tollovforseelser blir regnet med. Dette var det laveste antall reaksjoner siden 1996 og en nedgang på 14 prosent fra 2001 - da tallet var rekordhøyt, 239 000. De store endringene de to siste årene kan ha sammenheng med et varierende registreringstempo.

Nedgangen i 2002 gjaldt praktisk talt alle reaksjonsformer, men var størst for betinget fengsel, der det ble registrert 28 prosent færre dommer i 2002 enn i 2001. For ubetinget fengsel var nedgangen 15 prosent, for forelegg 17 prosent og for forenklede forelegg 12 prosent.

Registrerte reaksjoner

I statistikken telles registrerte reaksjoner, ikke avsagte. Grunnen er at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet blir hentet fra. Den store nedgangen i 2002, og den store økningen året før, har derfor ikke bare sammenheng med endringer i antall avsagte straffereaksjoner, men også med et varierende tempo i registreringen av sakene. Riktignok ble det i 2001 avsagt betydelig flere reaksjoner enn året før, som følge av flere tiltak for å korte ned behandlingstiden i straffesaker. Samtidig ble registreringen av rettskraftige straffereaksjoner intensivert. Forsinkelser ble innhentet, og restansen av uregistrerte saker ved utgangen av 2001 var lavere enn vanlig. Resultatet var en uvanlig stor økning av registrerte reaksjoner i 2001, med en etterfølgende stor nedgang i 2002.

Straffereaksjoner i 1998-2002, etter type reaksjon.
Absolutte tall og per 1 000 innbyggere 15 år og over
(Revidert 14.12.2005)
 
Type reaksjonReaksjoner i alt
19981999200020012002
 
 Absolutte tall
I alt 218 138 215 070 206 367 239 240 205 988
Betinget påtaleunnlatelse 319 233 219 219 159
Forenklet forelegg 158 105 153 338 142 420 158 637 139 587
Forelegg40 65641 28445 48556 63946 942
Dom19 05820 21518 24323 74519 300
 Per 1 000 innbyggere
I alt61,2260,0157,3166,1356,56
Betinget påtaleunnlatelse0,090,070,060,060,04
Forenklet forelegg44,3842,7839,5543,8538,33
Forelegg11,4111,5212,6315,6612,89
Dom5,355,645,076,565,30
 

140 000 forenklede forelegg

Forenklede forelegg utgjorde 140 000 av reaksjonene i 2002, det vil si to tredeler av alle reaksjoner. 93 prosent av de forenklede foreleggene gjaldt trafikkforseelser.

Av de øvrige 66 400 reaksjonene var 47 000 forelegg, 16 400 fengselsdommer, 2 100 idømte bøter, 750 dommer på samfunnstjeneste eller samfunnsstraff. De resterende 160 reaksjonene var gitt i form av betinget påtaleunnlatelse.

Trafikkriminalitet dominerer

Trafikkriminalitet var årsak til tre av fire straffereaksjoner i 2002. Deretter fulgte vinningskriminalitet med 10 prosent av reaksjonene og narkotikakriminalitet med 6 prosent. Selv når forenklede forelegg blir holdt utenfor, er det forseelser i veitrafikken som utløser langt flest reaksjoner. Trafikkriminalitet utgjør 36 prosent og vinningskriminalitet og narkotikakriminalitet - står begge for 18 prosent.

Straffereaksjoner, etter lovbruddsgruppe. Absolutte tall og prosent. 2002
(Revidert 14.12.2005)
 
LovbruddsgruppeI altForenklet foreleggForeleggDomI altForenklet foreleggForeleggDom
 
 Absolutte tallProsent
Alle typer lovbrudd1  205 988 139 58746 94219 300 100,0 100,0 100,0 100,0
økonomisk kriminalitet1 503- 4951 0020,7-1,15,2
Vinningskriminalitet20 7768 9126 9194 89310,16,414,725,3
Voldskriminalitet4 193-1 4302 7442,0-3,014,2
Seksualkriminalitet 429- 115 3120,2-0,21,6
Narkotikakriminalitet11 894-8 6763 1905,8-18,516,5
Skadeverk 988- 748 2320,5-1,61,2
Miljøkriminalitet 713- 639740,3-1,40,4
Arbeidsmiljøkriminalitet98-9420,0-0,20,0
Trafikkriminalitet 154 458 130 67518 1165 65675,093,638,629,3
Annen kriminalitet10 936-9 7101 1955,3-20,76,2
 
1  Omfatter 159 tilfeller av påtaleunnlatelse.

Flere saker avgjøres med forelegg

Sett i et litt videre tidsperspektiv utgjør forelegg en økende andel av straffereaksjonene. I løpet av femårsperioden 1998-2002 gikk antall forelegg opp 15 prosent, mens tallet på dommer var praktisk talt det samme i 2002 som fem år tidligere. Riktignok var det 7 prosent flere ubetingede fengselsdommer i 2002 enn i 1998 og 16 prosent flere dommer på samfunnstjeneste/samfunnsstraff, - noe som ble oppveid av nedgangen i betingede fengselsdommer og dommer på bot.

Større forelegg

Samtidig med at forelegg økte mest som reaksjonsform den siste femårsperioden, har størrelsen på foreleggene økt med 11 prosent (omregnet i 2002-kroner). For forenklede forelegg var økningen 12 prosent, mens det for idømte bøter var en svak nedgang. Forenklede forelegg utgjorde i snitt 1 742 kroner i 2002, mens forelegg og idømte bøter utgjorde henholdsvis 3 742 og 6 679 kroner. Forelegg og bøter gitt til bedrifter er holdt utenfor beregningen. I 2002 lød 16 prosent av foreleggene og halvdelen av bøtene ilagt bedrifter på 100 000 kroner eller mer, mens personer ytterst sjelden får økonomiske straffer i en slik størrelsesorden. Bøter, forelegg og forenklede forelegg registrert i 2002 utgjorde til sammen 551 millioner kroner.

Tabeller

Tabeller til publiseringen