Statistiske analyser 110

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Innhold

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til de kvantitative kunnskapsdata vi i dag har i Norge om kriminalitet og rettsvesen. Med hovedvekt på kriminalstatistikker og analyser publisert av SSB beskrives kriminalitetsutviklingen og dagens kriminalitetsbilde.

Det gis en presentasjon av strafferettssystemet, straffeprosessen og sentrale forhold som ligger bak tallene i kriminalstatistikkene. Utgangspunktet for de empiriske fremstillingene er at handlinger blir begått og definert som lovbrudd. Videre følges straffesaksgangen - fra anmeldelsene og ofrene, via identifiseringen av gjerningspersoner, og til en eventuell straff er gjennomført. Vi har sett nærmere på tema som alder, kjønn, sosial bakgrunn, regionale fordelinger, tilbakefall og trender i andre land.

Kontakt