374267
374267
faktaside
2020-08-24T10:00:00.000Z
no

Fakta om

Kriminalitet

Innhold på siden

Hvilke lovbrudd er de vanligste i Norge? Hvor mange utsettes for dem, og hva kjennetegner lovbryterne? Her får du svar på disse og mange andre spørsmål om kriminalitet i Norge.

Tyveri

Nøkkeltall

17.8

tyverier anmeldt per 1000 innbyggere

Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tyverier per 1000 innbyggere 39.6 36.5 34.9 33.3 32.0 33.5 31.3 30.3 31.3 29.1 26.0 22.4 20.2 18.0 17.5 17.8
Tyverier anmeldt per 1000 innbyggere
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tyverier per 1000 innbyggere 39.6 36.5 34.9 33.3 32.0 33.5 31.3 30.3 31.3 29.1 26.0 22.4 20.2 18.0 17.5 17.8

Nøkkeltall

30.6 %

av alle anmeldte lovbrudd er tyverier

Tyverier som andel av alle anmeldte lovbrudd

Andel tyverier
Andel tyverier
2004 44.5
2005 42.6
2006 40.4
2007 39.1
2008 39.3
2009 40.5
2010 38.6
2011 39.2
2012 39.7
2013 37.8
2014 35.7
2015 32.9
2016 31.3
2017 29.8
2018 29.2
2019 30.6
Tyverier som andel av alle anmeldte lovbrudd
Andel tyverier
2004 44.5
2005 42.6
2006 40.4
2007 39.1
2008 39.3
2009 40.5
2010 38.6
2011 39.2
2012 39.7
2013 37.8
2014 35.7
2015 32.9
2016 31.3
2017 29.8
2018 29.2
2019 30.6

Hvor blir folk bestjålet? Tyveri fra person etter gjerningssted.

2019
2019
I butikk 7523
På kollektivtransport 5578
På gate eller i park 4143
Idrettsanlegg, kulturhus ol. 2220
Andre steder 6633
Hvor blir folk bestjålet? Tyveri fra person etter gjerningssted.
2019
I butikk 7523
På kollektivtransport 5578
På gate eller i park 4143
Idrettsanlegg, kulturhus ol. 2220
Andre steder 6633

Utvalgte anmeldte tyverier

Butikktyveri

18881 anmeldte tyverier

[ 2019 ]

8.5 %

Endring fra året før

Sykkeltyveri

15974  anmeldte tyverier

[ 2019 ]

12.2 %

Endring fra året før

Tyveri fra bolig/hytte

13286 anmeldte tyverier

[ 2019 ]

1.7 %

Endring fra året før

Tyveri av bil og andre motorkjøretøy

3861  anmeldte tyverier

[ 2019 ]

4.9 %

Endring fra året før

Nøkkeltall

Bedragerier

Bedragerier

21032  anmeldte bedragerier

[ 2019 ]

6.7 %

Endring fra året før

Rusmiddellovbrudd

Anmeldte narkotikalovbrudd

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bruk av narkotika 12040 13819 13101 14035 15336 14407 13356 11803 10336 9968 8806
Besittelse av små mengder narkotika 7100 8242 8185 8510 8832 8850 8370 7883 7158 7092 6616
Narkotikaovertredelse etter straffeloven 17556 20642 18879 20319 21947 20865 18760 15439 15123 13679 12464
Grov narkotikaovertredelse etter straffeloven 1060 1312 1106 1284 1171 1246 1112 1059 968 894 907
Anmeldte narkotikalovbrudd
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bruk av narkotika 12040 13819 13101 14035 15336 14407 13356 11803 10336 9968 8806
Besittelse av små mengder narkotika 7100 8242 8185 8510 8832 8850 8370 7883 7158 7092 6616
Narkotikaovertredelse etter straffeloven 17556 20642 18879 20319 21947 20865 18760 15439 15123 13679 12464
Grov narkotikaovertredelse etter straffeloven 1060 1312 1106 1284 1171 1246 1112 1059 968 894 907

Andel av alle fengslete per 1. januar som har narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd¹

Andel som er fengslet for narkotikalovbrudd
Andel som er fengslet for narkotikalovbrudd
2009 29.1
2010 29.3
2011 29.1
2012 28.3
2013 26.4
2014 24.8
2015 26.4
2016 24.7
2017 25.7
2018 24.8
2019 24.3
Andel av alle fengslete per 1. januar som har narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd¹
Andel som er fengslet for narkotikalovbrudd
2009 29.1
2010 29.3
2011 29.1
2012 28.3
2013 26.4
2014 24.8
2015 26.4
2016 24.7
2017 25.7
2018 24.8
2019 24.3

Andre rusmiddellovbrudd

Promillekjøring¹

10062  anmeldte lovbrudd

[ 2019 ]

1.3 %

Endring fra året før

Doping

1061  anmeldte lovbrudd

[ 2019 ]

23.2 %

Endring fra året før

Overtredelse av alkoholloven

476  anmeldte lovbrudd

[ 2019 ]

0.8 %

Endring fra året før

Annet/uspesifisert

1481  anmeldte lovbrudd

[ 2019 ]

35.2 %

Endring fra året før

¹Promillekjøring inkluderer brudd på vegtrafikklovens og småbåtlovens bestemmelser om ruspåvirket kjøring, og gjelder alle typer rusmidler

kilde: Anmeldte lovbrudd og ofre, Statistisk sentralbyrå

Vold

Ofre for vold og mishandling per 1000 innbyggere

2009 2019
2009 2019
0 år 1.2 6.3
1 år 0.9 2.7
2 år 0.8 2.9
3 år 0.9 4.7
4 år 1.4 4.8
5 år 1.3 5.7
6 år 1.7 5.9
7 år 1.6 5.4
8 år 1.8 4.7
9 år 2.3 4.5
10 år 2.2 5.0
11 år 2.4 4.7
12 år 3.3 6.2
13 år 5.4 8.5
14 år 7.2 9.5
15 år 8.6 10.1
16 år 10.4 9.6
17 år 12.3 9.8
18 år 15.5 11.0
19 år 15.4 11.3
20 år 17.0 11.6
21 år 15.2 11.4
22 år 14.5 11.2
23 år 13.7 11.0
24 år 12.3 10.2
25 år 12.2 9.7
26 år 11.1 9.8
27 år 10.4 9.2
28 år 10.5 8.7
29 år 9.9 9.1
30 år 9.4 8.6
31 år 9.2 8.7
32 år 8.4 8.0
33 år 8.2 8.2
34 år 7.8 8.0
35 år 8.1 8.0
36 år 7.4 7.6
37 år 6.8 7.7
38 år 7.9 6.7
39 år 6.8 7.0
40 år 6.7 7.2
41 år 6.3 6.6
42 år 6.3 6.7
43 år 6.3 6.5
44 år 6.2 6.5
45 år 5.5 6.3
46 år 5.5 5.7
47 år 5.6 5.7
48 år 5.0 5.3
49 år 5.0 5.9
50 år 4.6 5.2
Ofre for vold og mishandling per 1000 innbyggere
2009 2019
0 år 1.2 6.3
1 år 0.9 2.7
2 år 0.8 2.9
3 år 0.9 4.7
4 år 1.4 4.8
5 år 1.3 5.7
6 år 1.7 5.9
7 år 1.6 5.4
8 år 1.8 4.7
9 år 2.3 4.5
10 år 2.2 5.0
11 år 2.4 4.7
12 år 3.3 6.2
13 år 5.4 8.5
14 år 7.2 9.5
15 år 8.6 10.1
16 år 10.4 9.6
17 år 12.3 9.8
18 år 15.5 11.0
19 år 15.4 11.3
20 år 17.0 11.6
21 år 15.2 11.4
22 år 14.5 11.2
23 år 13.7 11.0
24 år 12.3 10.2
25 år 12.2 9.7
26 år 11.1 9.8
27 år 10.4 9.2
28 år 10.5 8.7
29 år 9.9 9.1
30 år 9.4 8.6
31 år 9.2 8.7
32 år 8.4 8.0
33 år 8.2 8.2
34 år 7.8 8.0
35 år 8.1 8.0
36 år 7.4 7.6
37 år 6.8 7.7
38 år 7.9 6.7
39 år 6.8 7.0
40 år 6.7 7.2
41 år 6.3 6.6
42 år 6.3 6.7
43 år 6.3 6.5
44 år 6.2 6.5
45 år 5.5 6.3
46 år 5.5 5.7
47 år 5.6 5.7
48 år 5.0 5.3
49 år 5.0 5.9
50 år 4.6 5.2

Grov vold

Drap

28  ofre

[ 2019 ]

Drapsforsøk

67  ofre

[ 2019 ]

Grov mishandling i nære relasjoner

83  ofre

[ 2019 ]

Grov kroppsskade

324  ofre

[ 2019 ]

Nøkkeltall

4.7  %

ble utsatt for vold eller trusler

Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder

1983 1987 1991 1995 1997 2001 2004 2007 2012 2015 2018
1983 1987 1991 1995 1997 2001 2004 2007 2012 2015 2018
Vold og/eller trussel om vold 3.8 5.2 5.1 5.4 5.5 5.0 5.1 5.5 4.3 3.5 4.7
Vold 2.3 3.0 2.7 3.2 3.1 2.5 2.6 3.1 2.3 1.9 2.2
Trussel om vold 2.4 3.3 3.3 3.1 3.5 3.7 3.6 3.5 2.8 2.3 3.2
Utsatt for vold eller trusler om vold siste tolv måneder
1983 1987 1991 1995 1997 2001 2004 2007 2012 2015 2018
Vold og/eller trussel om vold 3.8 5.2 5.1 5.4 5.5 5.0 5.1 5.5 4.3 3.5 4.7
Vold 2.3 3.0 2.7 3.2 3.1 2.5 2.6 3.1 2.3 1.9 2.2
Trussel om vold 2.4 3.3 3.3 3.1 3.5 3.7 3.6 3.5 2.8 2.3 3.2

Nøkkeltall

15  %

av vold/trusler ble politianmeldt

Vold og trusler etter type kontakt med politiet

1997 2001 2004 2007 2012 2015 2018
1997 2001 2004 2007 2012 2015 2018
Ble anmeldt 13 16 15 22 22 24 15
Politiet ble kjent med forholdet på annen måte 7 15 15 11 13 17 15
Ingen kjent kontakt med politiet 80 69 70 67 65 59 70
Vold og trusler etter type kontakt med politiet
1997 2001 2004 2007 2012 2015 2018
Ble anmeldt 13 16 15 22 22 24 15
Politiet ble kjent med forholdet på annen måte 7 15 15 11 13 17 15
Ingen kjent kontakt med politiet 80 69 70 67 65 59 70

Seksuallovbrudd

Ofre for seksuallovbrudd per 1000 innbyggere

2009 2019
2009 2019
0-9 år 1.1 1.6
10-19 år 2.5 3.8
20-29 år 0.9 1.3
30-39 år 0.3 0.4
40-49 år 0.2 0.2
50-59 år 0.1 0.1
Ofre for seksuallovbrudd per 1000 innbyggere
2009 2019
0-9 år 1.1 1.6
10-19 år 2.5 3.8
20-29 år 0.9 1.3
30-39 år 0.3 0.4
40-49 år 0.2 0.2
50-59 år 0.1 0.1

Nøkkeltall

482

Ofre for annen seksuell omgang

Ofre for annen anmeldt seksuell omgang

2019
2019
Seksuell omgang med barn 14-15 år 292
Seksuell omgang mellom nærstående¹ 88
Seksuell omgang i overmaktsforhold² 102
Ofre for annen anmeldt seksuell omgang
2019
Seksuell omgang med barn 14-15 år 292
Seksuell omgang mellom nærstående¹ 88
Seksuell omgang i overmaktsforhold² 102

Nøkkeltall

2101

Ofre for voldtekt¹

Ofre for anmeldte voldtekter

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Voldtekt 1423 1369 1536 1519 1547 1569 1843 2154 2185 2396 2101
Ofre for anmeldte voldtekter
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Voldtekt 1423 1369 1536 1519 1547 1569 1843 2154 2185 2396 2101

Ofre for andre seksuallovbrudd

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Seksuelt krenkende atferd 572 616 640 652 743 739 777 1111 1165 1091 1071
Seksuell handling uten samtykke 555 632 616 573 603 714 861 1096 1132 1006 761
Annet / uspesifisert seksuallovbrudd 203 232 264 265 290 235 250 481 638 789 526
Ofre for andre seksuallovbrudd
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Seksuelt krenkende atferd 572 616 640 652 743 739 777 1111 1165 1091 1071
Seksuell handling uten samtykke 555 632 616 573 603 714 861 1096 1132 1006 761
Annet / uspesifisert seksuallovbrudd 203 232 264 265 290 235 250 481 638 789 526

Trafikklovbrudd

Straff for trafikklovbrudd

Andre straffereaksjoner Forenklet forelegg
Andre straffereaksjoner Forenklet forelegg
2009 26902 218778
2010 25990 235521
2011 23402 218840
2012 22741 221155
2013 22982 211247
2014 22103 207694
2015 23068 197307
2016 23348 198555
2017 22158 189914
2018 21635 187707
2019 21154 196989
Straff for trafikklovbrudd
Andre straffereaksjoner Forenklet forelegg
2009 26902 218778
2010 25990 235521
2011 23402 218840
2012 22741 221155
2013 22982 211247
2014 22103 207694
2015 23068 197307
2016 23348 198555
2017 22158 189914
2018 21635 187707
2019 21154 196989

Nøkkeltall

Anmeldte trafikklovbrudd

Anmeldte trafikklovbrudd

43188  anmeldte lovbrudd

[ 2019 ]

15.5 %

Endring fra fem år tidligere

Forenklete forelegg resulterer normalt ikke i politianmeldelse. Antall anmeldte trafikklovbrudd er derfor langt lavere enn antall utmålte straffer i samme kategori.

kilde: Anmeldte lovbrudd og ofre, Statistisk sentralbyrå

Typer anmeldte trafikklovbrudd¹

2019
2019
Uten gyldig førerkort 10454
Ulovlig hastighet 11051
Personskade 3358
Annet / uspesifisert 18325
Typer anmeldte trafikklovbrudd¹
2019
Uten gyldig førerkort 10454
Ulovlig hastighet 11051
Personskade 3358
Annet / uspesifisert 18325

Hvem begår lovbruddene?

Siktede personer per 1000 innbyggere

2009 2019
2009 2019
15-17 år 33.50 23.89
18-20 år 55.92 36.32
21-24 år 45.42 29.41
25-29 år 34.89 23.88
30-39 år 25.02 19.44
40-49 år 18.60 15.40
50-59 år 10.14 10.66
60 år og over 3.76 4.00
Siktede personer per 1000 innbyggere
2009 2019
15-17 år 33.50 23.89
18-20 år 55.92 36.32
21-24 år 45.42 29.41
25-29 år 34.89 23.88
30-39 år 25.02 19.44
40-49 år 18.60 15.40
50-59 år 10.14 10.66
60 år og over 3.76 4.00

Siktede personer per 1000 innbyggere etter kjønn

Menn

22.71  personer per 1000

[ 2019 ]

25.1 %

Endring fra ti år før

Kvinner

4.47  personer per 1000

[ 2019 ]

27 %

Endring fra ti år før

Oppklaringsprosent

Nøkkeltall

Andel oppklarte saker

Andel oppklarte saker

49  %

[ 2019 ]

Oppklaringsprosent etter lovbruddstype

2019
2019
Rusmiddellovbrudd 80
Trafikkovertredelse 81
Ordens- og integritetskrenkelse 69
Seksuallovbrudd 56
Vold 49
Andre vinningslovbrudd 39
Eiendomsskade 21
Tyveri 19
Oppklaringsprosent etter lovbruddstype
2019
Rusmiddellovbrudd 80
Trafikkovertredelse 81
Ordens- og integritetskrenkelse 69
Seksuallovbrudd 56
Vold 49
Andre vinningslovbrudd 39
Eiendomsskade 21
Tyveri 19

Bøter og fengsel

Nøkkeltall

Totalt antall straffereaksjoner

Totalt antall straffereaksjoner

278620  straffereaksjoner

[ 2019 ]

17.1 %

Endring fra ti år før

Bøter

Nøkkeltall

40654

Forelegg

Forelegg

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forelegg 55393 56257 55525 54606 55385 52868 53922 50586 46199 43382 40654
Forelegg
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forelegg 55393 56257 55525 54606 55385 52868 53922 50586 46199 43382 40654

Nøkkeltall

216950

Forenklete forelegg

Forenklete forelegg

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forenklet forelegg 234032 253755 237586 240239 228823 224884 213989 217197 209609 206036 216950
Forenklete forelegg
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forenklet forelegg 234032 253755 237586 240239 228823 224884 213989 217197 209609 206036 216950

Hvilke lovbrudd fører til forenklet forelegg?

2019
2019
Ulovlig hastighet 169411
Annen/uspesifisert veitrafikkovertredelse 26232
Smugling 19961
Hvilke lovbrudd fører til forenklet forelegg?
2019
Ulovlig hastighet 169411
Annen/uspesifisert veitrafikkovertredelse 26232
Smugling 19961

Hvilke lovbrudd fører til forelegg?

2019
2019
Trafikkovertredelse 18355
Narkotikalovbrudd 6099
Offentlig ordenskrenkelse 3692
Tyveri 3150
Myndighetskrenkelse¹ 2324
Vold 1065
Annet 5969
Hvilke lovbrudd fører til forelegg?
2019
Trafikkovertredelse 18355
Narkotikalovbrudd 6099
Offentlig ordenskrenkelse 3692
Tyveri 3150
Myndighetskrenkelse¹ 2324
Vold 1065
Annet 5969

Forelegg er en straffereaksjon som brukes ved mindre alvorlige lovbrudd. Hvis forelegget vedtas av den siktede, har det samme virkning som en dom. Forelegg blir registrert i Reaksjons- eller bøteregisteret.

Forenklet forelegg er en bot ilagt på stedet av tjenesteperson i politi eller tollvesen, eller ved automatisk trafikkontroll. Det kan bare gis for mindre alvorlige trafikk- eller tollovertredelser. Hvis et forenklet forelegg blir vedtatt, slipper gjerningspersonen politianmeldelse og registrering i Reaksjonsregisteret.

Nøkkeltall

Bot ved dom¹

Bot ved dom¹

1581  bøter

[ 2019 ]

29.3 %

Endring fra ti år før

¹Tallet inkluderer bare bøter gitt som eneste straffereaksjon, og ikke bøter i kombinasjon med fengselsstraff

kilde: Straffereaksjoner, Statistisk sentralbyrå

Fengsel

Nøkkeltall

4599

Betingete fengselsstraffer

Betingete fengselsstraffer

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Betinget fengsel 6536 7051 6161 5731 6074 5334 5735 5474 4832 4590 4599
Betingete fengselsstraffer
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Betinget fengsel 6536 7051 6161 5731 6074 5334 5735 5474 4832 4590 4599

Nøkkeltall

8628

Ubetingete fengselsstraffer

Ubetingete fengselsstraffer

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ubetinget fengsel 9471 11334 10341 9993 11676 10555 10868 10556 9216 8885 8628
Ubetingete fengselsstraffer
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ubetinget fengsel 9471 11334 10341 9993 11676 10555 10868 10556 9216 8885 8628

Nøkkeltall

Innsatte i fengsel per 1. januar¹

Innsatte i fengsel per 1. januar¹

3356 personer

[ 2019 ]

1.1 %

Endring fra ti år før

¹inkluderer ikke de som soner straff med elektronisk fotlenke

kilde: Fengslinger, Statistisk sentralbyrå

Hvilken type soning blir innsatte løslatt fra?

Bøtesoning Varetekt Elektronisk kontroll Fengselsdom og forvaring/sikring
Bøtesoning Varetekt Elektronisk kontroll Fengselsdom og forvaring/sikring
2005 1605 1984 0 8413
2006 1287 1972 0 8966
2007 1241 1888 0 9644
2008 1601 1881 70 9147
2009 1435 2205 689 7861
2010 1082 2409 917 7727
2011 970 2203 960 7208
2012 1002 2184 1385 6972
2013 822 2146 1727 6632
2014 916 1909 2479 5756
2015 881 1824 2967 5823
2016 1049 1692 3113 6257
2017 912 1566 3178 5768
2018 763 1598 2981 5162
2019 283 1558 3023 4439
Hvilken type soning blir innsatte løslatt fra?
Bøtesoning Varetekt Elektronisk kontroll Fengselsdom og forvaring/sikring
2005 1605 1984 0 8413
2006 1287 1972 0 8966
2007 1241 1888 0 9644
2008 1601 1881 70 9147
2009 1435 2205 689 7861
2010 1082 2409 917 7727
2011 970 2203 960 7208
2012 1002 2184 1385 6972
2013 822 2146 1727 6632
2014 916 1909 2479 5756
2015 881 1824 2967 5823
2016 1049 1692 3113 6257
2017 912 1566 3178 5768
2018 763 1598 2981 5162
2019 283 1558 3023 4439

Andre straffereaksjoner

Betinget påtaleunnlatelse

4188  straffereaksjoner

[ 2019 ]

Samfunnsstraff

1882  straffereaksjoner

[ 2019 ]

Forvaring

13  straffereaksjoner

[ 2019 ]

Tvunget psykisk helsevern

45  straffereaksjoner

[ 2019 ]

Betinget påtaleunnlatelse innebærer at påtalemyndigheten velger å avstå fra vanlig straffeforfølgelse selv om straffeskyld anses bevist, men på gitte betingelser. Et grunnvilkår er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, fra seks måneder til to år.

Samfunnsstraff er et alternativ til en fengselsstraff som ikke er lenger enn ett år. Det innebærer at man gjør opp for seg ved ubetalt, samfunnsnyttig arbeid i stedet, og gis hovedsakelig til førstegangslovbrytere og unge lovbrytere.

Forvaring er frihetsberøvelse under Kriminalomsorgen uten begrensning i tid. Forvaring kan bare gis tilregnelige lovbrytere, og gis til lovbrytere som regnes som en fare for samfunnet eller der det er stor fare for gjentatte lovbrudd.

Tvungent psykisk helsevern er frihetsberøvelse under det regionale helsevesenet. Det kan bare ilegges utilregnelige lovbrytere, som etter loven ikke kan dømmes til fengselsstraff.

kilde: Straffereaksjoner, Statistisk sentralbyrå

Innvandring og statsborgerskap

Nøkkeltall

Andel av siktede personer som ikke er norske statsborgere

Andel av siktede personer som ikke er norske statsborgere

22.8 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

Endring fra året før

Siktede personer uten norsk statsborgerskap. Utvalgte land.

2019
2019
Polen 2894
Litauen 1879
Sverige 1389
Romania 902
Danmark 572
Tyskland 415
Somalia 472
Afghanistan 343
Eritrea 416
Siktede personer uten norsk statsborgerskap. Utvalgte land.
2019
Polen 2894
Litauen 1879
Sverige 1389
Romania 902
Danmark 572
Tyskland 415
Somalia 472
Afghanistan 343
Eritrea 416

Hva slags lovbrudd blir norske statsborgere siktet for?

Prosentandel norske statsborgere
Prosentandel norske statsborgere
Trafikkovertredelse 31.2
Rusmiddellovbrudd 21.5
Ordens- og integritetskrenkelse 12.8
Vold 12.8
Tyveri 9.2
Andre vinningslovbrudd 5.1
Seksuallovbrudd 2.9
Eiendomsskade 2.5
Annet 2.0
Hva slags lovbrudd blir norske statsborgere siktet for?
Prosentandel norske statsborgere
Trafikkovertredelse 31.2
Rusmiddellovbrudd 21.5
Ordens- og integritetskrenkelse 12.8
Vold 12.8
Tyveri 9.2
Andre vinningslovbrudd 5.1
Seksuallovbrudd 2.9
Eiendomsskade 2.5
Annet 2.0

Hva slags lovbrudd blir ikke-norske statsborgere siktet for?

Prosentandel ikke-norske statsborgere
Prosentandel ikke-norske statsborgere
Trafikkovertredelse 35.5
Rusmiddellovbrudd 19.8
Ordens- og integritetskrenkelse 12.1
Vold 9.4
Tyveri 11.3
Andre vinningslovbrudd 7.5
Seksuallovbrudd 1.2
Eiendomsskade 1.4
Annet 1.7
Hva slags lovbrudd blir ikke-norske statsborgere siktet for?
Prosentandel ikke-norske statsborgere
Trafikkovertredelse 35.5
Rusmiddellovbrudd 19.8
Ordens- og integritetskrenkelse 12.1
Vold 9.4
Tyveri 11.3
Andre vinningslovbrudd 7.5
Seksuallovbrudd 1.2
Eiendomsskade 1.4
Annet 1.7

Nøkkeltall

Andel av innsatte i fengsel som ikke har norsk statsborgerskap

Andel av innsatte i fengsel som ikke har norsk statsborgerskap

30.2 %

[ 2019 ]

Andel innsatte per 1. januar uten norsk statsborgerskap

2015 2016 2017 2018 2019
2015 2016 2017 2018 2019
Innsatte uten norsk statsborgerskap 34.1 32.2 32.4 32.1 30.2
Andel innsatte per 1. januar uten norsk statsborgerskap
2015 2016 2017 2018 2019
Innsatte uten norsk statsborgerskap 34.1 32.2 32.4 32.1 30.2

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB