375156
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
375156
statistikk
2019-04-09T08:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
true

Straffereaksjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

67 566

straffereaksjoner (unntatt forenklet forelegg) registrert i 2017

Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. Antall
2017
Straffereaksjoner i alt277 175
Betinget påtaleunnlatelse3 675
Forenklet forelegg209 609
Forelegg46 199
Bot ved dom alene1 649
Samfunnsstraff1 873
Betinget fengsel4 832
Ubetinget fengsel9 216
Særreaksjon eller annen type reaksjon122
Straffede personer i alt248 982

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2017
 
Alle typer reaksjoner277 1755 96023 9037545 46292117 6449 007212 0721 452
Betinget påtaleunnlatelse3 675940145113528501 02942636183
Forenklet forelegg209 609019 69500000189 9140
Forelegg46 1993 7462 0865041 8003239 2967 38719 7901 267
Bot ved dom1 649636131981126838567458
Samfunnsstraff1 8731623451641323607482572
¬ Samfunnsstraff alene1 7001413381540022488422522
¬ Samfunnsstraff og annen1732171131119650
Betinget fengsel4 83226939329518592 77513463025
¬ Betinget fengsel alene1 439168242213943645065558
¬ Betinget fengsel og bot3 3931011518124232 3256957517
Ubetinget fengsel9 2167731 172522 0404303 66462344517
¬ Ubetinget fengsel alene5 525532937341 6283261 15849540213
¬ Ubetinget og betinget fengsel1 11714718615291983007172
¬ Ubetinget fengsel og annen2 5749449312162 20657362
Særreaksjon eller annen type reaksjon12276965255410
¬ Forvaring220041080000
¬ Tvunget psykisk helsevern312042500000
¬ Tvungen omsorg2000200000
¬ Annen type reaksjon6756128175410

Tabell 2 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2017
Alle lovbruddstyper277 1753 675209 60946 1991 6491 8734 8329 216122
 
¬ Eiendomstyveri5 96094003 746631622697737
¬¬ Tyveri, i alt5 93993803 730611622697727
¬¬¬ Mindre tyveri3 02772802 261340310
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 87570502 141260210
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri15223012080100
¬¬¬ Tyveri2 08718001 40125731602462
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 2371110935132860882
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet29432015751533520
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig139806931024250
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig8260442613110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig900402210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig482021129130
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11050511416330
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel928057049140
¬¬¬¬ Tyveri fra person175140117369260
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale684048113110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1010600120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1000700120
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1330701020
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)74604924490
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri40201506980
¬¬¬ Grovt tyveri65612043272704525
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1303022089862
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet112501001617622
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig294306136382100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig205203127221500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig660030711450
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig23100025150
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy38103122290
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person63000041571
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)12000011100
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)13000000130
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted38000030341
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1900206380
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy1691802501736730
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1031101301127410
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped32206027150
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy34506042170
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel21201620010
¬ Annet vinningslovbrudd23 90314519 6952 086613453931 1726
¬¬ Heleri og hvitvasking4811902271924381531
¬¬¬ Heleri, i alt4311902091823371241
¬¬¬¬ Heleri386180206182135871
¬¬¬¬ Grovt heleri45103022370
¬¬¬ Hvitvasking, i alt440016110260
¬¬¬¬ Hvitvasking24001610070
¬¬¬¬ Grov hvitvasking20000010190
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking600200130
¬¬ Bedrageri, i alt1 43652021782422196953
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1055071181730
¬¬¬ Bedrageri1 10846014562121835160
¬¬¬ Grovt bedrageri223101122191763
¬¬ Underslag, i alt2591808512646821
¬¬¬ Underslag1701808411439140
¬¬¬ Grovt underslag890010127681
¬¬ Økonomisk utroskap32001044230
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1000000190
¬¬ Regnskapsovertredelse51334034183445501
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd800202130
¬¬ Skatt og avgift32760190111031790
¬¬¬ Skattesvik10310461811360
¬¬¬ Grovt skattesvik14003001100
¬¬¬ Annet, skatt og avgift2105014110219330
¬¬ Tolloven20 7841319 6959771337760
¬¬¬ Smugling20 467219 6956911124620
¬¬¬ Annet, tolloven317110286213140
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd53304610120
¬ Eiendomsskade7541130504311629529
¬¬ Skadeverk, i alt7281090502311624433
¬¬¬ Mindre skadeverk1343509411300
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning611504600000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)19101710000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk541903101300
¬¬¬ Skadeverk54973040730515190
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning279400205162790
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel186190144101660
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk841405842240
¬¬¬ Grovt skadeverk451010106243
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning37001066213
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel510002020
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk300002010
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade2640200596
¬ Vold og mishandling5 46252801 800984135182 04065
¬¬ Voldslovbrudd3 81130601 238642943311 52652
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 15328201 22863911733106
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 00527801 22662671562142
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse14840212417964
¬¬¬ Kroppsskade, i alt6366050652452313
¬¬¬¬ Kroppsskade480505061233815
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1561000411428
¬¬¬ Drap31000000229
¬¬¬ Drap, forsøk19000000811
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død582001119350
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade382000115200
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død20000104150
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt273701026122252
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner232701026121860
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner41000000392
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann59870001019838111
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd432040105220
¬¬ Trusler, i alt7819001568771333125
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)35973013252942771
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1310001290
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann231503030341581
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1781102131755683
¬¬ Ran og utpressing173300025161227
¬¬¬ Ran1342000218985
¬¬¬ Grovt ran25000022192
¬¬¬ Utpressing810001240
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing600001410
¬¬ Tvang1100100460
¬¬ Frihetsberøvelse19400020130
¬¬ Omsorgs- og familieforhold620000130
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6531230405261533501
¬¬ Menneskehandel400000040
¬¬ Terror og terrorrelatert handling400000040
¬¬ Annen vold og mishandling000000000
¬ Seksuallovbrudd92150032311235943025
¬¬ Voldtekt, i alt21220006218319
¬¬¬ Voldtekt20020006217416
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år12520005210214
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder75000010722
¬¬¬ Grov voldtekt1200000093
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)200000011
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1000000082
¬¬ Voldtekt, forsøk300000030
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold18000001152
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år102300043911
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående420000110
¬¬ Seksuell handling9430301411432
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år54200049372
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke40103010260
¬¬ Seksuelt krenkende atferd20022015931870
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)681304810420
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1329011121450
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd2881801347833871
¬ Rusmiddellovbrudd17 6441 02909 2962686072 7753 6645
¬¬ Narkotikalovbrudd11 96796407 6132045339571 6942
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 44970504 6271030581
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 24952102 664570241
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 20018401 963460340
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 51825902 9861015339521 6861
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 81825802 9861014249031 1460
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven7001000109495401
¬¬ Doping48119039081427203
¬¬¬ Doping, legemiddelloven1107010210000
¬¬¬ Doping, straffeloven37112028871427203
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 68512083647581 7821 9500
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 51012072645571 7401 9300
¬¬¬ Promillekjøring, annet175001102142200
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt35318032182400
¬¬¬ Alkohollovovertredelse35318032182400
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd15816013610500
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 00742607 387385481346234
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 64721704 1431651632731
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 8628002 684951020
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 040701 02580000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 031280964380010
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse791450695491010
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 78513701 459701532711
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted54736041331915421
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd56135044432615290
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning67766060270200
¬¬ Myndighetskrenkelse3 52512202 76319811413873
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 87110302 4411953141123
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann533230467380032
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann371190329210011
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann16240138170021
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 3388001 9741573141091
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet228290184150000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud189190118905380
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 6102501 4571280000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring26960213513410
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning42102026301
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage11180171526540
¬¬¬¬ Uriktig forklaring643061115380
¬¬¬¬ Uriktig anklage4750110411160
¬¬¬ Utlendingslovgivning460602340312160
¬¬¬¬ Innreiseforbud1951000001940
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1000002170
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning25550234010150
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet500410000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse78506710050
¬¬ Integritetskrenkelse8358704812221611630
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse561420332712431250
¬¬¬¬ Dokumentfalsk48328029367351140
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk38722022457251040
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet9660691010100
¬¬¬¬ Pengefalsk1000300340
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)541302914340
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)1650910100
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)38802004240
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1410701230
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2143601165715350
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1993101095615330
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1550701020
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1040420000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering25001172320
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse25501810010
¬ Trafikkovertredelse212 072361189 91419 7906742576304451
¬¬ Veitrafikkovertredelse211 740354189 91419 4856542576304451
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 75311004 30678181121290
¬¬¬ Ulovlig hastighet170 02411162 1036 6593072334442670
¬¬¬ Personskade9752708832713331
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse35 98820627 8117 637242541460
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning33270305200000
¬ Annet lovbrudd1 4528301 26758225170
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2828001 12052216120
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd100000010
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd418360366120400
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd86344075440212110
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning100109230400
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning70205530550

Tabell 3 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2017
Alle typer reaksjoner
I alt277 175276 5843 67715 73021 84628 64156 33362 13247 83640 389591
Begge kjønn266 612266 6123 66815 49821 19827 47054 06559 74545 81839 1500
Menn203 322203 3223 03112 26916 77921 55541 27743 69034 37430 3470
Kvinner63 29063 2906373 2294 4195 91512 78816 05511 4448 8030
Uoppgitt kjønn10 5639 97292326481 1712 2682 3872 0181 239591
Betinget påtaleunnlatelse
I alt3 6753 6711 6874042161913813712092124
Begge kjønn3 6713 6711 6874042161913813712092120
Menn2 7522 7521 2803061671372882751581410
Kvinner919919407984954939651710
Uoppgitt kjønn40000000004
Forenklet forelegg
I alt209 609209 5455508 22812 97419 26041 79450 24440 65835 83764
Begge kjønn199 573199 5735417 99612 32618 08939 52647 85738 64034 5980
Menn146 799146 7994775 8749 14013 45928 91433 84028 37526 7200
Kvinner52 77452 774642 1223 1864 63010 61214 01710 2657 8780
Uoppgitt kjønn10 0369 97292326481 1712 2682 3872 0181 23964
Forelegg
I alt46 19945 6871 0795 4956 2786 3199 7267 9985 1913 601512
Begge kjønn45 68745 6871 0795 4956 2786 3199 7267 9985 1913 6010
Menn38 49038 4909574 6625 4035 4248 2286 6374 3382 8410
Kvinner7 1977 1971228338758951 4981 3618537600
Uoppgitt kjønn512000000000512
Bot ved dom
I alt1 6491 6382214019924634934421512311
Begge kjønn1 6381 638221401992463493442151230
Menn1 4431 443191141672243122982001090
Kvinner1951953263222374615140
Uoppgitt kjønn1100000000011
Samfunnsstraff
I alt1 8731 87391292295313441301119210
Begge kjønn1 8731 87391292295313441301119210
Menn1 5311 5318226523524935623491190
Kvinner342342927606485672820
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt4 8324 8321744966476901 0849245222950
Begge kjønn4 8324 8321744966476901 0849245222950
Menn3 9963 9961494285305859107214252480
Kvinner836836256811710517420397470
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt9 2169 216226711 2281 6072 5401 9329163000
Begge kjønn9 2169 216226711 2281 6072 5401 9329163000
Menn8 1998 199196171 1301 4642 2511 6687812690
Kvinner1 0171 01735498143289264135310
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt1221225249151818600
Begge kjønn1221225249151818600
Menn1121124837131817600
Kvinner1010412201000
Uoppgitt kjønn00000000000

Tabell 4 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2017
Alle lovbruddsgrupper
I alt277 1753 675209 60946 1991 6491 8734 8329 216122
Alle aldre 15 år og over276 5843 671209 54545 6871 6381 8734 8329 216122
15-17 år3 6771 6875501 07922911742252
18-20 år15 7304048 2285 4951402924966714
21-24 år21 84621612 9746 2781992956471 2289
25-29 år28 64119119 2606 3192463136901 60715
30-39 år56 33338141 7949 7263494411 0842 54018
40-49 år62 13237150 2447 9983443019241 93218
50-59 år47 83620940 6585 1912151195229166
60 år og over40 38921235 8373 601123212953000
Uoppgitt alder591464512110000
¬ Eiendomstyveri
I alt5 96094003 746631622697737
Alle aldre 15 år og over5 96094003 746631622697737
15-17 år6715340106281713
18-20 år48766030022626661
21-24 år54331035752040900
25-29 år733380475927351490
30-39 år1 3297908632035672632
40-49 år1 1098307581635661501
50-59 år6343305256815470
60 år og over45476036233370
Uoppgitt alder000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt23 90314519 6952 086613453931 1726
Alle aldre 15 år og over23 84914519 6582 070603453931 1726
15-17 år10023501433502
18-20 år754959410431010240
21-24 år1 475141 14115533739851
25-29 år2 435101 873258962641581
30-39 år5 338434 1775499971113520
40-49 år5 515264 4185111990913582
50-59 år4 487153 879335941511570
60 år og over3 74553 5261445522380
Uoppgitt alder540371610000
¬ Eiendomsskade
I alt7541130504311629529
Alle aldre 15 år og over7541130504311629529
15-17 år896002200331
18-20 år1302209414630
21-24 år115309092290
25-29 år115408976270
30-39 år14580106415183
40-49 år96706642674
50-59 år47702740351
60 år og over17201021200
Uoppgitt alder000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 46252801 800984135182 04065
Alle aldre 15 år og over5 46152801 800974135182 04065
15-17 år450188087254821225
18-20 år638350228696662043
21-24 år815230258782653764
25-29 år79738023613525339114
30-39 år1 21377042226701025079
40-49 år9459903262140883656
50-59 år4554401831616411514
60 år og over148240606321340
Uoppgitt alder100010000
¬ Seksuallovbrudd
I alt92150032311235943025
Alle aldre 15 år og over92150032311235943025
15-17 år1033302431210417
18-20 år11560320611600
21-24 år990026219610
25-29 år903033116460
30-39 år16510520141043
40-49 år1875072428924
50-59 år911052104321
60 år og over711032007310
Uoppgitt alder000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt17 6441 02909 2962686072 7753 6645
Alle aldre 15 år og over17 6431 02909 2952686072 7753 6645
15-17 år85056502255114301
18-20 år2 45818301 72227652532080
21-24 år2 9697401 896491123724633
25-29 år2 9495301 639411214406550
30-39 år3 9076902 017551716269681
40-49 år2 5795301 08255875277750
50-59 år1 36526052726353234280
60 år og over566601871051911670
Uoppgitt alder100100000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt9 00742607 387385481346234
Alle aldre 15 år og over8 92042507 303383481346234
15-17 år316171012443923
18-20 år1 12744098552139240
21-24 år1 5754501 37164618710
25-29 år1 4732701 242628171170
30-39 år1 9584401 5589111302240
40-49 år1 3493401 107574281181
50-59 år75531060739317580
60 år og over367290309140690
Uoppgitt alder87108420000
¬ Trafikkovertredelse
I alt212 072361189 91419 7906742576304451
Alle aldre 15 år og over211 753361189 88719 5006722576304451
15-17 år1 08210750046730500
18-20 år9 978367 6341 9914972114820
21-24 år14 1592011 8332 041593498731
25-29 år19 9321617 3872 244983668830
30-39 år42 0494337 6173 96713555134980
40-49 år50 0634445 8263 83115440104640
50-59 år39 7224136 7792 6821031666350
60 år og over34 7685432 3112 27771441100
Uoppgitt alder31902729020000
¬ Annet lovbrudd
I alt1 4528301 26758225170
Alle aldre 15 år og over1 3238001 14653225170
15-17 år16601000000
18-20 år43303900100
21-24 år96608411400
25-29 år1172010360510
30-39 år22917019290560
40-49 år289200245141630
50-59 år280110253110230
60 år og over253150220120240
Uoppgitt alder1293012150000

Tabell 5 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2017
Alle lovbruddstyper277 175276 5843 67715 73021 84628 64156 33362 13247 83640 389591266 612203 32263 29010 563
 
¬ Eiendomstyveri5 9605 9606714875437331 3291 10963445405 9603 9651 9950
¬¬ Tyveri, i alt5 9395 9396694865407301 3251 10363245405 9393 9471 9920
¬¬¬ Mindre tyveri3 0273 02749419121026457053539836503 0271 7531 2740
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8752 87548217819824853450637735202 8751 6471 2280
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri15215212131216362921130152106460
¬¬¬ Tyveri2 0872 0871391942253045264231918502 0871 4566310
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 2371 237861121141763052511296401 2377494880
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2942941734413974572390294252420
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig139139111112263935500139110290
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig828210581719203008262200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig990111150009720
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig484815381910200484170
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy1101102141715322262011010460
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel929283101827196109281110
¬¬¬¬ Tyveri fra person1751751118192741331880175126490
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale68683841216146506847210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)101020012140010910
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1010012122110101000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1313411212200131210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)747428121120145207448260
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri40404212386410403460
¬¬¬ Grovt tyveri656656975931341861203540656590660
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted13013051418303621510130109210
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1121120141616342732011210390
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig294294332446585461810294275190
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig20520512331505832910205192130
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig6666288111812700666240
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig2323015492200232120
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy383803410118200383710
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person6363198817146006348150
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)1212021133200121020
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)131300244120013850
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted383817531010200383080
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1919033534100191810
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy169169272612284325800169148210
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1031031717912301530010386170
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped3232641928200323110
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy34344527112300343130
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel2121213346200211830
¬ Annet vinningslovbrudd23 90323 8491007541 4752 4355 3385 5154 4873 7455420 28715 6674 6203 616
¬¬ Heleri og hvitvasking4814811633597914710037100481404770
¬¬¬ Heleri, i alt43143116295472130893560431363680
¬¬¬¬ Heleri38638616265063110813460386323630
¬¬¬¬ Grovt heleri45450349208100454050
¬¬¬ Hvitvasking, i alt44440446169140443770
¬¬¬¬ Hvitvasking2424021397110242220
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2020023372030201550
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking660011121006420
¬¬ Bedrageri, i alt1 4361 43625641482414103631533201 4369774590
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1051053918122421126010573320
¬¬¬ Bedrageri1 1081 10819461131993102771212301 1087323760
¬¬¬ Grovt bedrageri22322339173076652030223172510
¬¬ Underslag, i alt259259322372958693290259164950
¬¬¬ Underslag170170322292536401140170108620
¬¬¬ Grovt underslag89890084222921508956330
¬¬ Økonomisk utroskap323200111210440322930
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1010002004220101000
¬¬ Regnskapsovertredelse513512001340142156114471512427851
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd880000251008710
¬¬ Skatt og avgift3273240010237611277263324296283
¬¬¬ Skattesvik1031020046233725711029481
¬¬¬ Grovt skattesvik1413000037211131301
¬¬¬ Annet, skatt og avgift21020900617506850181209189201
¬¬ Tolloven20 78420 742556321 2032 0204 4784 6844 0583 6124217 18013 3093 8713 604
¬¬¬ Smugling20 46720 428536131 1821 9734 3914 6134 0153 5883916 86613 0423 8243 601
¬¬¬ Annet, tolloven3173142192147877143243314267473
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd534513221312938454418
¬ Eiendomsskade754754891301151151459647170754680740
¬¬ Skadeverk, i alt728728881291111111399144150728657710
¬¬¬ Mindre skadeverk134134262921151711780134121130
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning61611212116103430615650
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1919063135010191720
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk545414117843340544860
¬¬¬ Skadeverk54954957918588111753570549498510
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning2792793042495264291030279248310
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1861861729242235381920186174120
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk848410201214128620847680
¬¬¬ Grovt skadeverk45455958115200453870
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3737564695200373070
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel550211100005500
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk330101100003300
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade2626114465320262330
¬ Vold og mishandling5 4625 4614506388157971 21394545514815 4614 7187431
¬¬ Voldslovbrudd3 8113 8102804626115978806272728113 8103 2425681
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1532 1531892553153104983661675302 1531 8253280
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 0052 0051662442892784623591545302 0051 6873180
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse148148231126323671300148138100
¬¬¬ Kroppsskade, i alt63663641103132132136672140636607290
¬¬¬¬ Kroppsskade480480348210095103481530480457230
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1561567213237331961015615060
¬¬¬ Drap3131132695410312830
¬¬¬ Drap, forsøk1919113553100191630
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død585715894156915746111
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade38381438311350383080
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død2019015114341191631
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt27327322172498933160273222510
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner23223222142286772450232188440
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner414100321216710413470
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann59859841901271021207338705984681300
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd434343791054104330130
¬¬ Trusler, i alt7817816974989117315595260781714670
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)35935952313631727348160359330290
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1313123213010131120
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann231231831413755342140231213180
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler178178810182145452650178160180
¬¬ Ran og utpressing173173303839272711010173163100
¬¬¬ Ran1341342330272322801013412860
¬¬¬ Grovt ran2525448342000252410
¬¬¬ Utpressing882031110008620
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing661410000006510
¬¬ Tvang1111022312100111010
¬¬ Frihetsberøvelse1919254341000191360
¬¬ Omsorgs- og familieforhold660000510006420
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6536536956597312314787390653564890
¬¬ Menneskehandel440101010104400
¬¬ Terror og terrorrelatert handling440022000004400
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd921921103115999016518791710921900210
¬¬ Voldtekt, i alt2122122229272049391412021220750
¬¬¬ Voldtekt2002002127241848371312020019550
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år12512517161352728811012512140
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder75754111113219510757410
¬¬¬ Grov voldtekt1212123212100121200
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)221000001002200
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1010023212000101000
¬¬ Voldtekt, forsøk330010011003300
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1818210044250181800
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år102102131261121831010210200
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående443000010004400
¬¬ Seksuell handling949488101412199140949310
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år54547465713480545310
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke4040144956560404000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2002002226201629472020020019820
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6868151255913360686800
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder132132714151120341714013213020
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd28828845201529506842190288275130
¬ Rusmiddellovbrudd17 64417 6438502 4582 9692 9493 9072 5791 365566117 64315 1092 5341
¬¬ Narkotikalovbrudd11 96711 9677811 9272 2642 1332 6521 434659117011 96710 3001 6670
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 4495 4495951 2151 1678599504531842605 4494 5688810
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 2493 24951288368049142819059603 2492 6725770
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 2002 200833324873685222631252002 2001 8963040
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 5186 5181867121 0971 2741 7029814759106 5185 7327860
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 8185 8181856881 0121 1471 4628314098405 8185 1027160
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven700700124851272401506670700630700
¬¬ Doping48148143873121158681450481440410
¬¬¬ Doping, legemiddelloven1101103122130311300011010910
¬¬¬ Doping, straffeloven3713711265291127551450371331400
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6854 685533695536431 0081 00163941904 6853 9547310
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 5104 5105336353562497594760540804 5103 7857250
¬¬¬ Promillekjøring, annet17517506181933543411017516960
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt35335291206243383535101352295571
¬¬¬ Alkohollovovertredelse35335291206243383535101352295571
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd15815834179514118150158120380
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 0078 9203161 1271 5751 4731 9581 349755367878 9207 8851 03587
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 6474 629142538817770946707445264184 6294 15147818
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 8622 861554096405575683751936412 8612 6492121
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 0401 0409147252201193146652701 040987530
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 0311 03116138215203225137742301 031948830
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse791790301241731531509254141790714761
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7851 76887129177213378332252200171 7681 50226617
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted54754739697073157834970547499480
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd5615602427577010512785651560528321
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning677661243350701161221181281666147518616
¬¬ Myndighetskrenkelse3 5253 4599948066160680049323882663 4593 02843166
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 8712 871834556014965993781926702 8712 5443270
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann5335332386121971045829150533461720
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann37137111578863813821120371318530
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann162162122933342320830162143190
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 3382 338603694803994953201635202 3382 0832550
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet2282283045423039281310228175530
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud189189331118505435150189169200
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 6101 61021314391303318174672201 6101 4571530
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring269269032844845541140269243260
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning4242648449700423930
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage11110913151918241361210970392
¬¬¬¬ Uriktig forklaring64627810111493026248142
¬¬¬¬ Uriktig anklage474767971043104722250
¬¬¬ Utlendingslovgivning460398062980157853110623983425662
¬¬¬¬ Innreiseforbud1951950414448933920195182130
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold101000143200010910
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning2551930214326550228621931514262
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet550000311005410
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse78763412121716842766882
¬¬ Integritetskrenkelse835832751099797212149722138327061263
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse561561458671621429646130561472890
¬¬¬¬ Dokumentfalsk483483335962591308740130483417660
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk38738722405247114683590387338490
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet96961119101216195409679170
¬¬¬¬ Pengefalsk1010121013200101000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5454112353552005434200
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)161648301000016790
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)383871523452003827110
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1414023061200141130
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold2142142618212861411540214189250
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1991992318202858361240199176230
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1515301035300151320
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred101020141200010730
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2525013244830251960
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2522241146313221933
¬ Trafikkovertredelse212 072211 7531 0829 97814 15919 93242 04950 06339 72234 768319205 343153 24152 1026 729
¬¬ Veitrafikkovertredelse211 740211 5001 0789 96314 12919 90041 97950 00239 69534 754240205 090152 99652 0946 650
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 7534 7502593154505871 11699860641934 7504 3044463
¬¬¬ Ulovlig hastighet170 024169 9992167 16010 55014 90332 10940 76533 65930 63725163 991121 25142 7406 033
¬¬¬ Personskade9759743384767314815813227019746972771
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse35 98835 7775702 4043 0534 3378 6068 0815 2983 42821135 37526 7448 631613
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning33225341530327061271479253245879
¬ Annet lovbrudd1 4521 3231643961172292892802531291 3231 157166129
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2821 229164090109208264260242531 2291 07315653
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000010001100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd418406352029589191109124063891712
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd863822133570801501721691334182268313941
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning100330021101235673331267
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning7061034711131769615389

Tabell 6 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffereaksjoner i alt.
2017
I alt277 1755 96023 9037545 46292117 6449 007212 0721 452
Alle verdensdeler266 2235 94420 1547535 44992017 6268 900205 1511 326
Europa258 8145 57019 4416954 97984416 8148 195200 9671 309
Norge222 8314 22512 6366294 47277314 1176 853178 1071 019
Danmark2 043242692292176421 48217
Sverige4 52481404117853491233 45221
Latvia1 08929236114084496706
Litauen5 6352721 23754733591783 51519
Polen10 6262683 13717128166853865 96623
Romania2 011351389536141331169643
Tyskland1 489221292206121341 039116
Afrika2 81013324416206293863211 4732
Eritrea908241241471244785780
Somalia921484777571261095011
Asia3 49617140734222453043331 96911
Amerika1 01468598402112476753
Oseania8923020104671
Statsløse1921224112117201050
Uoppgitt10 76043 7250101876 816126

Tabell 7 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2017
Alle typer reaksjonerI alt277 1755 96023 9037545 46292117 6449 007212 0721 452
 Alle med bøtestraff263 7484 05222 0615482 16936214 2997 918210 9951 344
 1-1 999 kroner41 90631616 93391411693924 37550
 2 000-4 999 kroner147 2542 1872 417166175255 8861 650134 467281
 5 000-9 999 kroner58 5741 0371 1952761 0791163 3624 66046 329520
 10 000-19 999 kroner12 243449781948471682 5581 4085 639299
 20 000-49 999 kroner2 89959571347521 79912414698
 50 000 kroner og over8724164070525373996
 Alle med betinget fengselsstraff5 987417581458231743 07620763727
 Betinget 1-29 dager3 3991012009271142 1198158915
 Betinget 30-59 dager1 265113188152294157358399
 Betinget 60-89 dager4597274799341412651
 Betinget 3-5 måneder45175765124281083131
 Betinget 6-11 måneder24945332771665911
 Betinget 1-2 år15411107233566200
 Betinget 3 år og over10000064000
 Alle med ubetinget fengselsstraff9 2167731 172522 0404303 66462344517
 Ubetinget 1-29 dager2 83772189539491 6841353472
 Ubetinget 30-59 dager1 797140301934225796111703
 Ubetinget 60-89 dager8379517322043925844184
 Ubetinget 3-5 måneder1 31717622916401703229085
 Ubetinget 6-11 måneder1 17217814163697524715222
 Ubetinget 1-2 år8859912011259802259001
 Ubetinget 3-4 år22011181388170100
 Ubetinget 5-6 år7120173427000
 Ubetinget 7-8 år4101141421000
 Ubetinget 9-10 år12000228000
 Ubetinget 11 år og over270002016000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt209 609019 69500000189 9140
 1-1 999 kroner40 488016 8850000023 6030
 2 000-4 999 kroner133 39102 13700000131 2540
 5 000-9 999 kroner35 34005530000034 7870
 10 000-19 999 kroner3900120000002700
 20 000-49 999 kroner0000000000
 50 000 kroner og over0000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt46 1993 7462 0865041 8003239 2967 38719 7901 267
 Alle med bøtestraff46 1993 7462 0865041 8003239 2967 38719 7901 267
 1-1 999 kroner1 3683064691011553575749
 2 000-4 999 kroner13 2902 129264159149205 5821 6073 110270
 5 000-9 999 kroner21 3389155502559431022 5744 42911 072498
 10 000-19 999 kroner8 983368563806841519501 2024 714271
 20 000-49 999 kroner9222851811449327911190
 50 000 kroner og over29801450003352689
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 649636131981126838567458
 Alle med bøtestraff1 649636131981126838567458
 1-1 999 kroner378202074131
 2 000-4 999 kroner26122165196289210
 5 000-9 999 kroner7452417165039118234220
 10 000-19 999 kroner53382484056315321616
 20 000-49 999 kroner5811510291794
 50 000 kroner og over15020102127
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt1732171131119650
 Alle med bøtestraff1732171131119650
 1-1 999 kroner1000100000
 2 000-4 999 kroner8100006010
 5 000-9 999 kroner4111002124120
 10 000-19 999 kroner725509049310
 20 000-49 999 kroner483211039200
 50 000 kroner og over3100001010
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 439168242213943645065558
 Alle med betinget fengselsstraff1 439168242213943645065558
 Betinget 1-29 dager613371054168321532454
 Betinget 30-59 dager42554738118121291984
 Betinget 60-89 dager1633033242940610
 Betinget 3-5 måneder1242518336629610
 Betinget 6-11 måneder721912124311200
 Betinget 1-2 år393136224000
 Betinget 3 år og over3000012000
 
¬ Betinget fengsel og botI alt3 3931011518124232 3256957517
 Alle med betinget fengselsstraff3 3931011518124232 3256957517
 Betinget 1-29 dager2 666508156681 8634054211
 Betinget 30-59 dager54528533381036516275
 Betinget 60-89 dager8610709348630
 Betinget 3-5 måneder555805226621
 Betinget 6-11 måneder305205016110
 Betinget 1-2 år10300106000
 Betinget 3 år og over1000001000
 Alle med bøtestraff3 3931011518124232 3256957517
 1-1 999 kroner11200106020
 2 000-4 999 kroner243221111931671190
 5 000-9 999 kroner74442653519416331232
 10 000-19 999 kroner1 2912452442117032042312
 20 000-49 999 kroner843111801007804173
 50 000 kroner og over26105010253110
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 525532937341 6283261 15849540213
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 525532937341 6283261 15849540213
 Ubetinget 1-29 dager1 22452163434742181073281
 Ubetinget 30-59 dager9238823682431119583572
 Ubetinget 60-89 dager5386213601592012127103
 Ubetinget 3-5 måneder8851051798313441715564
 Ubetinget 6-11 måneder87413110332905915113412
 Ubetinget 1-2 år720811018207611738801
 Ubetinget 3-4 år21311181367868100
 Ubetinget 5-6 år6920173326000
 Ubetinget 7-8 år4001141321000
 Ubetinget 9-10 år12000228000
 Ubetinget 11 år og over270002016000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt1 11714718615291983007172
 Alle med ubetinget fengselsstraff1 11714718615291983007172
 Ubetinget 1-29 dager12912201405331521
 Ubetinget 30-59 dager244295315814731420
 Ubetinget 60-89 dager14819301251746721
 Ubetinget 3-5 måneder292494587525652410
 Ubetinget 6-11 måneder188282335816491100
 Ubetinget 1-2 år10910151351731000
 Ubetinget 3-4 år5000032000
 Ubetinget 5-6 år2000011000
 Ubetinget 7-8 år0000000000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med betinget fengselsstraff1 11714718615291983007172
 Betinget 1-29 dager1201414037341920
 Betinget 30-59 dager295316247319792340
 Betinget 60-89 dager209323454722531411
 Betinget 3-5 måneder271455028320531800
 Betinget 6-11 måneder14221191441238601
 Betinget 1-2 år7847372135100
 Betinget 3 år og over2000011000
 Alle med bøtestraff18834141310921510
 1-1 999 kroner0000000000
 2 000-4 999 kroner11510102200
 5 000-9 999 kroner4013108015300
 10 000-19 999 kroner82135116039710
 20 000-49 999 kroner462605030300
 50 000 kroner og over9110106000
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 5749449312162 20657362
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 5749449312162 20657362
 Ubetinget 1-29 dager1 484860701 43313170
 Ubetinget 30-59 dager6302312041052814111
 Ubetinget 60-89 dager1511471202911060
 Ubetinget 3-5 måneder1402250131861111
 Ubetinget 6-11 måneder1101915021047710
 Ubetinget 1-2 år5684217221200
 Ubetinget 3-4 år2000200000
 Ubetinget 5-6 år0000000000
 Ubetinget 7-8 år1000010000
 Ubetinget 9-10 år0000000000
 Ubetinget 11 år og over0000000000
 Alle med bøtestraff2 5378747310342 19956362
 1-1 999 kroner1000001000
 2 000-4 999 kroner508301133211
 5 000-9 999 kroner32632922512421230
 10 000-19 999 kroner8923112156175423140
 20 000-49 999 kroner982141201719091991
 50 000 kroner og over286211040260090

Tabell 8 
Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).

Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff, etter type hovedlovbrudd og type reaksjon (utvalgte).
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2017
Alle lovbruddstyper4 850561983 2689 41515 26615 423632819 27527614511518 7425524 611
 
¬ Eiendomstyveri4 8918219204 5325 88111 89378548 52121912910310 97113611 356
¬¬ Tyveri, i alt4 8938219204 5325 96711 89378548 52121912910310 97113611 356
¬¬¬ Mindre tyveri2 819321402 8103 335033365 00001426000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 806331402 7983 381036365 00001426000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri3 04330003 0333 18803000000000
¬¬¬ Tyveri7 2745710707 0729 1447 42963398 303111877319 7141139 968
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted7 2714411307 1069 4315 00047278 7501151116623 25010511 111
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet7 205569307 3767 4809 25054334 80096759910 0001086 600
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig7 310738506 8705 66701214210 0009949470557 500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig6 769888606 5347 0000145518 42910525500505 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig8 3333112008 500000328 000012030000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 167648307 2623 0000933213 75094385306010 000
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy6 3428917206 31420 0005 000751026 10020498975 0001375 000
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7 079747006 509001183416 0007275450585 500
¬¬¬¬ Tyveri fra person7 485366306 76510 5330373010 00053283530 00012520 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale7 961384507 1677 000038003200010127 500
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)5 571459805 667004500150001805 000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)8 375303108 1430003010 0003100000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)6 643011206 6430000011200000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7 257357306 32712 3000350080283530 00012020 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri10 2504315109 8000045219 00013713560017513 333
¬¬¬ Grovt tyveri10 183119253010 19811 00016 2501081057 0002871571258 94718610 846
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted9 963142203010 591015 000120363 0002042131715 0001206 500
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet15 176110227012 800032 500102605 00025117112210 0004020 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig8 68211927705 58312 00010 0001131167 5003451501228 7141859 750
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig8 50012232304 50012 00010 000112956 8334031601327 00018410 357
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig9 20010714406 66700981909 6671491439712 2501278 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig8 3331302120000146245 00023810513810 00051010 000
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy8 571112407010 00010 000001037 5004921601155 000240
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person4 0001411910000900020111811301204 000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)02101810000900019290330000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)03010000000009515030000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)0000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted4 00013522900000002481167901204 000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri14 4007526307 000010 00075002381057518 00084030 000
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy10 5086310008 100011 292726510 19610267538 12511413 233
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil10 425628508 26906 800646911 0539854407 5008713 471
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped9 8297917407 583033 75095554 8331661138310 00021310 429
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy11 885416908 25000451810 00075434508015 833
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel4 52802104 6883 25000002100000
¬ Annet vinningslovbrudd6 795601551 18758 14515 87916 429493311 7281611249240 92915738 351
¬¬ Heleri og hvitvasking10 3579125209 3688 95810 000923811 00028120712817 00014320 310
¬¬¬ Heleri, i alt9 2759022408 8478 62210 000953811 00024719912917 00014111 132
¬¬¬¬ Heleri9 1527513008 6508 62210 000893911 3571261829018 75010911 472
¬¬¬¬ Grovt heleri14 667208444022 33300210186 00045925525510 0007205 000
¬¬¬ Hvitvasking, i alt25 658124402016 09415 00000004572441240162107 500
¬¬¬¬ Hvitvasking15 972150157016 09415 00000004931015002415 000
¬¬¬¬ Grov hvitvasking200 00045492000000052945450300200 000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking10 0004590010 0000045009000000
¬¬ Bedrageri, i alt8 2215811607 0718 37519 00044298 2921181028610 00014622 462
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende4 559346004 4156 000031195 66730757510 00000
¬¬¬ Bedrageri9 486438008 3178 83319 00037298 49080776610 00010923 917
¬¬¬ Grovt bedrageri8 833128222015 0008 0000105477 50023715112610 0006605 000
¬¬ Underslag, i alt8 6694919309 1278 000054246 3102181217002420 000
¬¬¬ Underslag8 517309109 0578 000039226 2751172831000
¬¬¬ Grovt underslag14 00085214015 00000100607 0002371458002420 000
¬¬ Økonomisk utroskap13 500162545025 00000150509 667703300200000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel6 0003083300000306 00083300000
¬¬ Regnskapsovertredelse20 7182976020 70821 000028279 1036753460250133 333
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd22 500120150022 500001200015000000
¬¬ Skatt og avgift382 862651310471 03719 5450495029 1301221278676 33319273 778
¬¬¬ Skattesvik37 76573105034 13430 0000757833 22291546326 667263100 000
¬¬¬ Grovt skattesvik14 226 667132431028 353 33300012090 0005983381350285105 000
¬¬¬ Annet, skatt og avgift22 1465069020 33218 5000412621 615638880126 0003518 000
¬¬ Tolloven2 093421571 18720 02322 3380184410 8331653344000
¬¬¬ Smugling1 903471741 18721 94822 98200576 2501813433000
¬¬¬ Annet, tolloven15 4303579015 37418 8000181920 000883060000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd15 1764075014 41950 000050001203030000
¬ Eiendomsskade6 23813027406 0078 02645 000127258 37532713717710 0003606 667
¬¬ Skadeverk, i alt6 2379619906 0058 02645 00073258 37521612814610 0003606 667
¬¬¬ Mindre skadeverk3 87817003 5856 000001712 333000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning3 9350003 93500000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)4 0000003 8826 0000000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk3 73517002 9030001712 333000000
¬¬¬ Skadeverk6 656386406 5548 093042266 250672040000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning6 345516306 3027 250061273 5006300000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel7 249249107 04910 060023308 0009100000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk6 297342806 2166 5500422110 000302040000
¬¬¬ Grovt skadeverk12 857156306010 000045 000141455 00051313715510 0003606 667
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning8 000162321010 00000141455 00051314116510 0003607 500
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel5 00060240000000001206003605 000
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk45 00015012000045 0000000120150000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade6 50032063006 5000029800754195375000
¬ Vold og mishandling9 0197424108 30614 01311 69257459 1372621509415 54818714 272
¬¬ Voldslovbrudd9 4756826008 82917 0178 42952377 7832801589415 18218914 758
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt8 790477808 8279 351043296 9647293568 0002598 750
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse8 781354708 8209 308036296 9644747405 000450
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse9 818109149013 00012 00009000134157798 7503458 750
¬¬¬ Kroppsskade, i alt13 481117235010 600010 0001303021 50023818510425 00033112 300
¬¬¬¬ Kroppsskade14 69099188010 600010 0001273021 5001841597925 00037014 250
¬¬¬¬ Grov kroppsskade8 40019636100001800037927118702538 400
¬¬¬ Drap004 95800000004 95800000
¬¬¬ Drap, forsøk002 34000000002 34000000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død49 6155813600500 0000387010 00011027021010 00029316 250
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade13 00053870000276710 0006827021010 00013020 000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død171 6677520000500 0000709010 0001590007805 000
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt14 21413341708 0000013818010 00046823213125 75026610 000
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner15 90013033808 0000013818010 00037822412625 7509510 000
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner10 0001687920000000871294168078010 000
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann13 18743600007 80035377 59156826415 2087416 681
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd6 583575307 6250039234 50050120180000
¬¬ Trusler, i alt9 209448707 8817 25019 000404410 50091645415 3339813 846
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)7 764243407 8677 700023246 20034303103610 000
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)15 0001052600000113003001509009015 000
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann13 727377108 333032 000285710 57170514116 40010514 118
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler10 5226216307 9056 50012 500575314 364200958010 0009213 571
¬¬ Ran og utpressing14 8462404080009 00028832525 00046525516710 00052312 857
¬¬¬ Ran17 3002323350008 00033546535 00037723315510 00041014 167
¬¬¬ Grovt ran5 00045582100004500084259037001 2005 000
¬¬¬ Utpressing5 000101570000270455 000387545000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing10 0001431 08000010 000143001 08000000
¬¬ Tvang15 0009418305 000001952620 00021412060000
¬¬ Frihetsberøvelse7 500150361000000029858515004207 500
¬¬ Omsorgs- og familieforhold0751300000900013512060000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse7 251426906 8808 70018 00039338 83382515023 0008715 000
¬¬ Menneskehandel001 22300000001 22300000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling030087800000001 120150300000
¬¬ Annen vold og mishandling0000000000000000
¬ Seksuallovbrudd11 392210711011 62412 8645 000134407 870857224189073010 500
¬¬ Voldtekt, i alt12 0005981 3770000810001 51955347101 22012 000
¬¬¬ Voldtekt12 0005851 3740000810001 52455347101 22012 000
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år4 0005951 3330000810001 52547245809004 000
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder20 0005531 43200000001 52473549901 38020 000
¬¬¬ Grov voldtekt01 0801 44300000001 44300000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)01 0801 71000000001 71000000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder001 41000000001 41000000
¬¬ Voldtekt, forsøk001 02000000001 02000000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold05104700000900005531801050600
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år9 00012525100001350030314912003309 000
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående0302400000300024000000
¬¬ Seksuell handling9 0009316409 00012 000068216 0001844338000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år099175000068002004338000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke9 000419809 00012 000060216 0009800000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd9 292284909 28612 333034247 25056816000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)9 913232209 96912 000030228 33336816000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder9 009346008 99112 500035304 0006000000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd14 07266151014 98513 2145 00070458 1111967267000
¬ Rusmiddellovbrudd11 2634515604 8117 81516 332712723 32337915213820 5054025 544
¬¬ Narkotikalovbrudd5 3897530204 3466 10317 06774409 59839516114917 96210117 857
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven3 310242803 2804 62102500291515000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 166213603 1454 16302400431515000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse3 504261903 4645 189026001900000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt7 8007630305 9977 61517 06775409 59839716214917 96210117 857
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven7 643387105 9977 61516 55140319 34072745819 3546618 192
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven16 33834079600019 36442643220 26995930429614 25037814 875
¬¬ Doping7 0576516106 37812 08811 000903212 87515622510835 50010218 000
¬¬¬ Doping, legemiddelloven4 8980004 8589 0000000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven7 7456516106 91712 52911 000903212 87515622510835 50010218 000
¬¬ Ruspåvirket kjøring23 631233008 58414 57416 123282327 78156413926 2502926 862
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk24 166233008 72814 84016 123292328 20781413926 2502926 875
¬¬¬ Promillekjøring, annet8 112181707 6328 600018179 090180001615 000
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt4 28136004 1487 95010 00053198 000000000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse4 28136004 1487 95010 00053198 000000000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse0000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd4 75919004 7354 000015205 750000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse8 4115516307 47325 00914 16743388 630181957412 2679016 009
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse6 754467906 6129 07415 00039357 65981916214 0005413 958
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt6 42821016506 3329 138000024090210000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet4 2680004 2595 4250000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus7 9532109007 9128 9870000090210000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse7 374024007 1999 861000024000000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning7 329437607 1278 98715 00039357 65978915314 0005413 958
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted8 773507108 5978 61913 33364456 54279934818 6674414 318
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd7 415378307 1799 05017 50028238 75077885811 20018010 000
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6 14230006 08110 329003010 000000000
¬¬ Myndighetskrenkelse10 1807021308 02539 997055448 3572279374016819 875
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet7 499718607 2799 8070561917 667896759013522 000
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann7 54705207 4259 04700005200000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann6 66902106 6127 54800002100000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann9 53106809 36210 90000006800000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning7 488718707 2449 9910561917 667906759013522 000
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet5 9300005 8486 9330000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud9 372389209 08510 2220302122 5001173843000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet7 6350007 38610 4670000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring6 481121506 4726 560011168 0001500000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning16 50011518005 50000850023910278013522 000
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage204 7506290024 8246 000 000054515 8187812890013722 000
¬¬¬¬ Uriktig forklaring377 9414673055 5006 000 000032605 875674530018322 500
¬¬¬¬ Uriktig anklage8 4677613008 0910073295 6671331399804521 000
¬¬¬ Utlendingslovgivning14 349100310014 38900600031513710703905 000
¬¬¬¬ Innreiseforbud5 000150339000000034219515003905 000
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold0333600006000422020000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning14 389067014 389000006700000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet9 40000011 5001 0000000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse8 478021908 5156 000000021900000
¬¬ Integritetskrenkelse11 7464781011 7239 63210 00033379 394761038610 2868615 833
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse11 9924975012 02410 40010 00036379 923681061058 4008714 467
¬¬¬¬ Dokumentfalsk12 7165164012 86911 96710 000353610 479531261289 2508213 786
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk13 9955959014 28612 92010 000414112 0004610614910 6678413 556
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet8 2303112308 2687 200022236 786122175755 0003020 000
¬¬¬¬ Pengefalsk7 4006115809 3330063904 00027045455 00000
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)6 2582218805 3451 000026142 50022500015024 000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)6 15030006 7221 00003000000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)6 3041818804 7250021142 50022500015024 000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse5 5003424005 5000021003159060000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold8 2364410607 4149 120031486 400115996015 0008022 667
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted7 950449407 0289 120031486 40097996015 0008022 667
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem13 4290300013 4290000030000000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred9 75000011 5006 2500000000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering9 200162308 9099 4290141810 0002300000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse34 632024035 72215 00000002400000
¬ Trafikkovertredelse3 90519263 4837 5408 50214 600231810 97924513115 0004028 097
¬¬ Veitrafikkovertredelse3 87319263 4837 2648 37714 600231810 97924513115 0004028 097
¬¬¬ Uten gyldig førerkort7 976253307 77410 27950 000222511 96129633915 0005121 083
¬¬¬ Ulovlig hastighet3 82317213 6367 7178 5545 750231710 41921211302830 000
¬¬¬ Personskade7 203212407 0838 1630202111 4212400000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse3 50721352 5926 6037 5640272015 126370003037 077
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning24 36600025 13812 5900000000000
¬ Annet lovbrudd22 87338107020 38879 6240252715 0001243718806518 500
¬¬ Natur- og miljølovbrudd14 07924125011 58667 9730322212 5001370006518 500
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd2 00009000000000000902 000
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd7 91216007 7949 583001613 750000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd17 02827128013 42785 4900322511 8751370004035 000
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning121 6944500122 293206 6670305018 333000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning35 2856664029 155154 5330142225 0008237188000

Tabell 9 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2017
Alle lovbruddstyper277 175263 7485 9879 2165 430209 60946 1991 6491731 4393 3933 3935 5251 1171 1171882 5742 537
 
¬ Eiendomstyveri5 9604 0524177731 08303 7466321168101101532147147349487
¬¬ Tyveri, i alt5 9394 0344177721 08103 7306121168101101531147147349487
¬¬¬ Mindre tyveri3 0272 2964172802 261340211011000
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 8752 1683170502 141260111011000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1521281023012080100000000
¬¬¬ Tyveri2 0871 53419824624601 401257976363175383873331
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 237985728813709351323822226612124109
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2941874252430157541815153899155
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig13987292518069301113131855022
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig825415111204420677822011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig963120400022011000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig482711134021105441022011
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy11066223380511110662166166
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel926311141205700544922032
¬¬¬¬ Tyveri fra person1751261126200117308112022144
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale6851311504810300900022
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)1071210600100100011
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)1081200700011200000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1370240700000200000
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)7453691004920400622111
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri4020118801500722322033
¬¬¬ Grovt tyveri65611216445278043285614143299393193026
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted1302719861002201811741010122
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet11217306221010021611471313222
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig29455932103506142810101325555142320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig2053756150250314166699343491714
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig6615274570300833241616455
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig233101530000411955111
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy387829303100222266110
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person631857400001005066011
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)12021010000100911000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)130113000000001211000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted381534300000002944011
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1956850201300433111
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy169925173290250613232327151583130
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil103603441170130581919167761817
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped3219111530601433444277
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy341361790600111744066
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel211801201620000100000
¬ Annet vinningslovbrudd23 90322 0615811 17248319 6952 086617242151151937186186144947
¬¬ Heleri og hvitvasking48128959153410227192231515111212152121
¬¬¬ Heleri, i alt4312685412440020918222151588171751919
¬¬¬¬ Heleri386262488737020618221141456131341818
¬¬¬¬ Grovt heleri456637303001113244111
¬¬¬ Hvitvasking, i alt44194261016100002044022
¬¬¬¬ Hvitvasking241837001610000333011
¬¬¬¬ Grov hvitvasking201119100000001711011
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking621300200100300000
¬¬ Bedrageri, i alt1 436299325695289021785166535357610410431513
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende1057619313071101433122100
¬¬¬ Bedrageri1 1082172505162530145651354848435676711412
¬¬¬ Grovt bedrageri22365617623011017221403535111
¬¬ Underslag, i alt25910865824408510252121621919011
¬¬¬ Underslag170105431432084101920201044000
¬¬¬ Grovt underslag8932268120100611521515011
¬¬ Økonomisk utroskap3241323401001331499000
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1011900000011900000
¬¬ Regnskapsovertredelse5133815150680341801629294166033
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd821320200100300000
¬¬ Skatt og avgift327239527916019011082323492121699
¬¬¬ Skattesvik1036316369046102992755344
¬¬¬ Grovt skattesvik14651000300011444022
¬¬¬ Annet, skatt og avgift21017031337014110061313181212333
¬¬ Tolloven20 78420 69112761619 6959771301667155000
¬¬¬ Smugling20 46720 401762419 6956911100445933000
¬¬¬ Annet, tolloven317290514120286201221222000
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd534722304610100111000
¬ Eiendomsskade754548455213605043112188341515133
¬¬ Skadeverk, i alt728546384312605023111688271313133
¬¬¬ Mindre skadeverk13498303609410033000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning6146001504600000000000
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)191800101710000000000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk5434302003100033000000
¬¬¬ Skadeverk549441161978040730011441811000
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning27922379420205160522900000
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel18615566200144100511600000
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk8463341605840111311000
¬¬¬ Grovt skadeverk457192412010151191212133
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning37517218010051191010122
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel511230000000011011
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk311110001000011000
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade26279100200500722000
¬ Vold og mishandling5 4622 1698232 04096501 80098133941241241 62829129131121103
¬¬ Voldslovbrudd3 8111 4695231 52662601 23864725576761 264183183227962
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt2 1531 34221431037301 22863013142422673636574
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse2 0051 33117821434501 22662011442421912121120
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse1481136962802101700761515454
¬¬¬ Kroppsskade, i alt63626965237805022222434686822115
¬¬¬¬ Kroppsskade48021783816605022122315525221410
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1565181421200001001191616075
¬¬¬ Drap310022900000002200000
¬¬¬ Drap, forsøk19008110000000800000
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død581320353001012773011144
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade38101620300009661611133
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død203415000103111400011
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt27375422535010011111754242283
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner23254918633010011111433737261
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner412539200000003255022
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann5987513338110500057622223073535123936
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd4366221204003222111000
¬¬ Trusler, i alt7812271783121660156831052828240454562726
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)35914851771020132503210106799011
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)1313920000200711011
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann23133531583403012777122191951717
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler1784571682802132441111441616187
¬¬ Ran og utpressing17313561222800021333803535177
¬¬¬ Ran134104298230001622623030166
¬¬¬ Grovt ran251619300002001533011
¬¬¬ Utpressing814420000111222000
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing614100001400100000
¬¬ Tvang1136600100222422000
¬¬ Frihetsberøvelse19221360000000922022
¬¬ Omsorgs- og familieforhold602320000100211000
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse65345555501370405261181515222222266
¬¬ Menneskehandel400400000000400000
¬¬ Terror og terrorrelatert handling401400000000311000
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000000
¬ Seksuallovbrudd9213621744308003231113623233269898064
¬¬ Voldtekt, i alt2122391831600002001542626032
¬¬¬ Voldtekt2002381741400002001452626032
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år125129102120000200831818011
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder751972200000006288021
¬¬¬ Grov voldtekt1201920000000900000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)201100000000100000
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1000820000000800000
¬¬ Voldtekt, forsøk300300000000300000
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold180515000001001222010
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år1022359170000300583131022
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående401120000100100000
¬¬ Seksuell handling9432194370301010113766000
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år5401737600009003166000
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke403226103010111600000
¬¬ Seksuelt krenkende atferd2001669723015930444611000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)6852521304810133111000
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder1321144510011120311500000
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd288160668725013471151818553232000
¬ Rusmiddellovbrudd17 64414 2993 0763 6641 51709 2962681194502 3252 3251 158300300922 2062 199
¬¬ Narkotikalovbrudd11 9678 8101 2251 6941 43707 613204604075505501 10426726766323317
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven5 4494 7306870504 6271030500711000
¬¬¬¬ Narkotika, bruk3 2492 7213452102 664570200311000
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse2 2002 0093418401 963460300400000
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 5184 0801 2191 68673202 986101604025505501 09726626666323317
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 8184 0061 0671 14663302 9861014936653753769516416448287285
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven700741525409900011361313402102102183632
¬¬ Doping481426332028039085111616866265
¬¬¬ Doping, legemiddelloven110103007010210000000000
¬¬¬ Doping, straffeloven371323332021028875111616866265
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 6854 5901 8091 9501708364753291 7531 753462727241 8771 877
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 5104 4371 7671 9301607264553261 7141 714282727241 8751 875
¬¬¬ Promillekjøring, annet17515342201011020339391800022
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt3533324019032181222000000
¬¬¬ Alkohollovovertredelse3533324019032181222000000
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1581415016013610144000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 0077 91820762346807 38738566569694957171155756
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse4 6474 355507322804 143165510222243171781312
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 8622 779128102 684950000111000
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet1 0401 03300701 02580000000000
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus1 0311 00211280964380000011000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse79174401460695490000100000
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 7851 576497114701 45970510222242161681312
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted547473244242041331331212228831211
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd56149223293904443227882088511
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning6776112066060270022000000
¬¬ Myndighetskrenkelse3 5252 9837938713302 76319802714143423737088
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 8712 6433711210602 44119501133862222044
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann53350503230467380000300000
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann37135001190329210000100000
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann1621550240138170000200000
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning2 3382 138371098301 97415701133832222044
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet22819900290184150000000000
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud189129173819011890322261212000
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 6101 585002501 4571280000000000
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring26921934170213502114100000
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning426173030200600161010044
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage11132355413017101511114299033
¬¬¬¬ Uriktig forklaring64171638406107883511022
¬¬¬¬ Uriktig anklage47151916901100833788011
¬¬¬ Utlendingslovgivning4602357216902340010020966011
¬¬¬¬ Innreiseforbud195141941000000018944011
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold1003720000100522000
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning25523401560234000001500000
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet550000410000000000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse786805506710000500000
¬¬ Integritetskrenkelse835580781631070481221283333110171773636
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse561401531255303327117262685101053030
¬¬¬¬ Dokumentfalsk4833564211434029361112424797742828
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk387277301042802245181717725532727
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet96791210606910377722111
¬¬¬¬ Pengefalsk1055400300211222100
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5433341702910211200022
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)16101050910100000000
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)3823241202000111200022
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse1473320700200211000
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold21413422354301165010552277266
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted19912722333701095010552077266
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1570260700000200000
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred1060040420000000000
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering252032201170122200000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse251901501810000100000
¬ Trafikkovertredelse212 072210 995637445613189 91419 7906745555755754027713636
¬¬ Veitrafikkovertredelse211 740210 670637445606189 91419 4856545555755754027713636
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 7534 50611712912704 306781101021021065511818
¬¬¬ Ulovlig hastighet170 024169 501446267240162 1036 65930742142342326022055
¬¬¬ Personskade975929333280883270141919300000
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse35 98835 734414621127 8117 6372420103131330001313
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning3323250070305200000000000
¬ Annet lovbrudd1 4521 34427178501 267580817171322022
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 2821 18616128201 120520412121000022
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110100000000000011
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd41838240360366120044000000
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd86380312114607544004881000011
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning1009840109230133000000
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning706075205530322322000

Tabell 10 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2017
Alle lovbruddsgrupper277 175259 48316 70095834
¬ Eiendomstyveri5 9604 6861 244300
¬ Annet vinningslovbrudd23 90321 9261 85311410
¬ Eiendomsskade754617124130
¬ Vold og mishandling5 4622 3282 85127112
¬ Seksuallovbrudd9213733781664
¬ Rusmiddellovbrudd17 64410 3257 0322834
¬ Ordens- og integritetskrenkelse9 0077 8131 146462
¬ Trafikkovertredelse212 072210 0651 984230
¬ Annet lovbrudd1 4521 35088122
 
Alle typer reaksjoner277 175259 48316 70095834
Betinget påtaleunnlatelse3 6753 675000
Forenklet forelegg209 609209 609000
Forelegg46 19946 199000
Bot ved dom1 64901 606403
Samfunnsstraff1 87301 795771
¬ Samfunnsstraff alene1 70001 625741
¬ Samfunnsstraff og annen173017030
Betinget fengsel4 83204 740902
¬ Betinget fengsel alene1 43901 395431
¬ Betinget fengsel og bot3 39303 345471
Ubetinget fengsel9 21608 46073125
¬ Ubetinget fengsel alene5 52504 93656722
¬ Ubetinget og betinget fengsel1 11701 018972
¬ Ubetinget fengsel og annen2 57402 506671
Særreaksjon eller annen type reaksjon122099203
¬ Forvaring2206142
¬ Tvunget psykisk helsevern3102740
¬ Tvungen omsorg20200
¬ Annen type reaksjon6706421

Tabell 11 
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2017
I alt248 982225 68119 9762 642488195
 
Alle aldre 15 år og over248 918225 61719 9762 642488195
15-17 år3 3533 0682443470
18-20 år13 85412 2571 3551943513
21-24 år19 21716 9911 8992545419
25-29 år25 46822 7962 2453535519
30-39 år50 40345 4824 21055710549
40-49 år55 83850 5384 55659411139
50-59 år43 44639 7123 2313957335
60 år og over37 33934 7732 2362614821
Uoppgitt alder64640000
 
Begge kjønn239 527216 53419 7382 599476180
Menn180 389161 07616 4262 309418160
Kvinner59 13855 4583 3122905820
Uoppgitt kjønn9 4559 147238431215

Tabell 12 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2017
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt248 982248 9183 35313 85419 21725 46850 40355 83843 44637 33964
Begge kjønn239 527239 5273 34413 65118 60724 37348 27453 58541 52436 1690
Menn180 389180 3892 74310 61314 48118 87236 37738 65730 80327 8430
Kvinner59 13859 1386013 0384 1265 50111 89714 92810 7218 3260
Uoppgitt kjønn9 4559 39192036101 0952 1292 2531 9221 17064
¬ Eiendomstyveri
I alt4 9284 9286144264525961 0478915093930
Begge kjønn4 9284 9286144264525961 0478915093930
Menn3 2623 2623682843274077565933162110
Kvinner1 6661 6662461421251892912981931820
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt21 35921 322976531 3052 1534 7364 9294 0443 40537
Begge kjønn18 04018 040905691 1061 7873 9504 1523 3383 0480
Menn13 71413 714754518651 4483 3303 2322 3112 0020
Kvinner4 3264 326151182413396209201 0271 0460
Uoppgitt kjønn3 3193 28278419936678677770635737
¬ Eiendomsskade
I alt6466468010997981248140170
Begge kjønn6466468010997981248140170
Menn5775776910287871176931150
Kvinner69691171011712920
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Vold og mishandling
I alt5 1415 1414175847667521 1358964451460
Begge kjønn5 1415 1414175847667521 1358964451460
Menn4 4254 4253535116626559537623981310
Kvinner71671664731049718213447150
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Seksuallovbrudd
I alt888888103107968616117887700
Begge kjønn888888103107968616117887700
Menn86786799106948215817286700
Kvinner2121412436100
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt15 48215 4827362 0922 5562 5443 4482 3041 2605420
Begge kjønn15 48215 4827362 0922 5562 5443 4482 3041 2605420
Menn13 16013 1606041 7672 2122 2422 9681 8991 0214470
Kvinner2 3222 322132325344302480405239950
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt7 2807 2802739081 2431 1941 5921 1076383250
Begge kjønn7 2807 2802739081 2431 1941 5921 1076383250
Menn6 3556 3552317951 1081 0691 4189285352710
Kvinner92592542113135125174179103540
Uoppgitt kjønn00000000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt192 056192 0291 0198 93812 61917 93937 96245 19136 16132 20027
Begge kjønn185 920185 9201 0178 81912 20817 21036 61943 71534 94531 3870
Menn136 975136 9759306 5679 05612 79326 50430 78225 87224 4710
Kvinner48 94548 945872 2523 1524 41710 11512 9339 0736 9160
Uoppgitt kjønn6 1366 10921194117291 3431 4761 21681327
¬ Annet lovbrudd
I alt1 2021 2021437831061982612622410
Begge kjønn1 2021 2021437831061982612622410
Menn1 0541 054143070891732202332250
Kvinner148148071317254129160
Uoppgitt kjønn00000000000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt57,1557,1317,6469,6769,7868,5471,1575,9663,8231,20..
Begge kjønn54,9854,9817,5968,6567,5665,5968,1572,9061,0030,23..
Menn82,5082,5028,06102,90101,7999,5699,94102,4388,3949,36..
Kvinner27,2527,256,5131,7430,9930,2234,5441,7432,2713,16..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomstyveri
I alt1,131,133,232,141,641,601,481,210,750,33..
Begge kjønn1,131,133,232,141,641,601,481,210,750,33..
Menn1,491,493,762,752,302,152,081,570,910,37..
Kvinner0,770,772,661,480,941,040,840,830,580,29..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet vinningslovbrudd
I alt4,904,890,513,284,745,796,696,715,942,85..
Begge kjønn4,144,140,472,864,024,815,585,654,902,55..
Menn6,276,270,774,376,087,649,158,566,633,55..
Kvinner1,991,990,161,231,811,861,802,573,091,65..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Eiendomsskade
I alt0,150,150,420,550,350,260,180,110,060,01..
Begge kjønn0,150,150,420,550,350,260,180,110,060,01..
Menn0,260,260,710,990,610,460,320,180,090,03..
Kvinner0,030,030,120,070,080,060,020,030,030,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Vold og mishandling
I alt1,181,182,192,942,782,021,601,220,650,12..
Begge kjønn1,181,182,192,942,782,021,601,220,650,12..
Menn2,022,023,614,954,653,462,622,021,140,23..
Kvinner0,330,330,690,760,780,530,530,370,140,02..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Seksuallovbrudd
I alt0,200,200,540,540,350,230,230,240,130,06..
Begge kjønn0,200,200,540,540,350,230,230,240,130,06..
Menn0,400,401,011,030,660,430,430,460,250,12..
Kvinner0,010,010,040,010,020,020,010,020,000,00..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Rusmiddellovbrudd
I alt3,553,553,8710,529,286,854,873,131,850,45..
Begge kjønn3,553,553,8710,529,286,854,873,131,850,45..
Menn6,026,026,1817,1315,5511,838,155,032,930,79..
Kvinner1,071,071,433,402,581,661,391,130,720,15..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Ordens- og integritetskrenkelse
I alt1,671,671,444,574,513,212,251,510,940,27..
Begge kjønn1,671,671,444,574,513,212,251,510,940,27..
Menn2,912,912,367,717,795,643,902,461,540,48..
Kvinner0,430,430,451,181,010,690,510,500,310,09..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt44,0844,085,3644,9545,8248,2853,5961,4853,1226,91..
Begge kjønn42,6742,675,3544,3544,3346,3251,6959,4751,3326,23..
Menn62,6462,649,5163,6763,6567,4972,8281,5674,2443,38..
Kvinner22,5622,560,9423,5323,6724,2729,3736,1627,3110,93..
Uoppgitt kjønn......................
¬ Annet lovbrudd
I alt0,280,280,070,190,300,290,280,360,380,20..
Begge kjønn0,280,280,070,190,300,290,280,360,380,20..
Menn0,480,480,140,290,490,470,480,580,670,40..
Kvinner0,070,070,000,070,100,090,070,110,090,03..
Uoppgitt kjønn......................

Tabell 13 
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2017
Alle lovbruddstyper248 982248 9183 35313 85419 21725 46850 40355 83843 44637 33964239 527180 38959 1389 455
 
¬ Eiendomstyveri4 9284 9286144264525961 04789150939304 9283 2621 6660
¬¬ Tyveri, i alt4 9164 9166124254515961 04688650739304 9163 2531 6630
¬¬¬ Mindre tyveri2 2702 27044815014517037837030030902 2701 2631 0070
¬¬¬¬ Mindre tyveri fra butikk og annet salgssted2 1632 16343714113516235335528030002 1631 1889750
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre tyveri1071071191082515209010775320
¬¬¬ Tyveri1 8641 8641291822042744513761688001 8641 2905740
¬¬¬¬ Tyveri fra butikk og annet salgssted1 1071 107801081041572632231126001 1076644430
¬¬¬¬ Tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet2632631728373762532090263225380
¬¬¬¬ Tyveri fra bolig og fritidsbolig1221229111125313050012296260
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bolig72728571616173007252200
¬¬¬¬¬ Tyveri fra fritidsbolig990111150009720
¬¬¬¬¬ Tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig41411538148200413740
¬¬¬¬ Tyveri fra bil og annet motorkjøretøy959521414122621420959140
¬¬¬¬ Tyveri av sykkel7676737152316500766880
¬¬¬¬ Tyveri fra person1611611016192538271880161112490
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i salgslokale65653841215126506544210
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)992001204009810
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)880021211108800
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)1212411211200121110
¬¬¬¬¬ Tyveri fra person på annet offentlig og privat sted (fra 1.10.2015)67671712918135206741260
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert tyveri40404212386410403460
¬¬¬ Grovt tyveri635635872911301781183440635570650
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra butikk og annet salgssted12812851418303421510128107210
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra annen næring og offentlig virksomhet1111110141616332732011110290
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig og fritidsbolig281281231426280451810281263180
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bolig19619602229475632910196184120
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra fritidsbolig6363288111512700635940
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig2222015491200222020
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra bil og annet motorkjøretøy383803410118200383710
¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person5959178817135005944150
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i salgslokale (fra 1.10.2015)111102113310011920
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i kollektiv transport (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i gate, park, annet friområde (fra 1.10.2015)131300244120013850
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person i anlegg for idrett, kultur o.l. (fra 1.10.2015)000000000000000
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra person på annet eller uspesifisert sted35351553109200352780
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert grovt tyveri1818033434100181710
¬¬¬ Brukstyveri av bil og annet motorkjøretøy147147272111223922500147130170
¬¬¬¬ Brukstyveri av bil9090171291028122009076140
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel og moped2828641628100282710
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert brukstyveri av motorkjøretøy2929451692200292720
¬¬ Annen bruk og besittelse av andres eiendel121221101520012930
¬ Annet vinningslovbrudd21 35921 322976531 3052 1534 7364 9294 0443 4053718 04013 7144 3263 319
¬¬ Heleri og hvitvasking42642613305269129893590426361650
¬¬¬ Heleri, i alt37937913264763112793360379323560
¬¬¬¬ Heleri3373371324435494713260337285520
¬¬¬¬ Grovt heleri42420249188100423840
¬¬¬ Hvitvasking, i alt42420446168130423570
¬¬¬¬ Hvitvasking2222021396100222020
¬¬¬¬ Grov hvitvasking2020023372030201550
¬¬¬ Annet eller uspesifisert heleri og hvitvasking550010121005320
¬¬ Bedrageri, i alt1 3751 37525571342283923571513101 3759264490
¬¬¬ Mindre bedrageri og liknende808034125211911508051290
¬¬¬ Bedrageri1 0731 07319441051932952741202301 0737043690
¬¬¬ Grovt bedrageri22222239173076642030222171510
¬¬ Underslag, i alt250250320352756693190250157930
¬¬¬ Underslag161161320272334401040161101600
¬¬¬ Grovt underslag89890084222921508956330
¬¬ Økonomisk utroskap323200111210440322930
¬¬ Korrupsjon og påvirkningshandel1010002004220101000
¬¬ Regnskapsovertredelse45245200113613413498390452374780
¬¬ Kreditorrelatert lovbrudd880000251008710
¬¬ Skatt og avgift3173170010217511174260317290270
¬¬¬ Skattesvik1011010045233725701019380
¬¬¬ Grovt skattesvik1313000037210131300
¬¬¬ Annet, skatt og avgift20320300616496747180203184190
¬¬ Tolloven18 44918 412555451 0591 7693 9254 1383 6393 2823715 13011 5213 6093 319
¬¬¬ Smugling18 16818 131535281 0391 7313 8484 0733 6013 2583714 84911 2813 5683 319
¬¬¬ Annet, tolloven2812812172038776538240281240410
¬¬ Annet næringslivs- og økonomilovbrudd404011121112930403910
¬ Eiendomsskade6466468010997981248140170646577690
¬¬ Skadeverk, i alt6206207910893941187637150620554660
¬¬¬ Mindre skadeverk1091092425121414668010997120
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på og i bygning494911107582330494540
¬¬¬¬ Mindre skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel (fra 1.10.2015)1616063132010161420
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert mindre skadeverk44441392832340443860
¬¬¬ Skadeverk4684685075767294652970468421470
¬¬¬¬ Skadeverk på og i bygning235235253444445226730235206290
¬¬¬¬ Skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel1611611522222030331720161150110
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert skadeverk72721019108126520726570
¬¬¬ Grovt skadeverk43435858105200433670
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på og i bygning3535554685200352870
¬¬¬¬ Grovt skadeverk på motorkjøretøy og annet transportmiddel550211100005500
¬¬¬¬ Annet grovt skadeverk330101100003300
¬¬ Fare for allmennheten ved brann og annen skade2626114465320262330
¬ Vold og mishandling5 1415 1414175847667521 13589644514605 1414 4257160
¬¬ Voldslovbrudd3 5993 5992614265735678286002657903 5993 0485510
¬¬¬ Kroppskrenkelse, i alt1 9831 9831722272852894583411605101 9831 6663170
¬¬¬¬ Kroppskrenkelse1 8391 8391502162592584233351475101 8391 5323070
¬¬¬¬ Grov kroppskrenkelse144144221126313561300144134100
¬¬¬ Kroppsskade, i alt62762740102128131134672140627598290
¬¬¬¬ Kroppsskade47147133819694101481530471448230
¬¬¬¬ Grov kroppsskade1561567213237331961015615060
¬¬¬ Drap3131132695410312830
¬¬¬ Drap, forsøk1919113553100191630
¬¬¬ Uaktsomt påført betydelig skade eller død555515884146905544110
¬¬¬¬ Uaktsom kroppsskade36361437310350362880
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av død1919015114340191630
¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner, i alt27127122172496933160271221500
¬¬¬¬ Mishandling i nære relasjoner23123122142285772450231188430
¬¬¬¬ Grov mishandling i nære relasjoner404000321116710403370
¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann5715714083123961127238705714461250
¬¬¬ Annet eller uspesifisert voldslovbrudd424243781054104229130
¬¬ Trusler, i alt7087086162898315214392260708647610
¬¬¬ Trusler (fra 1.10.2015)31531547263127586446160315289260
¬¬¬ Grove trusler (fra 1.10.2015)111112311201011920
¬¬¬ Trusler mot offentlig tjenestemann215215826393550332040215198170
¬¬¬ Andre eller uspesifiserte trusler16716758162043442650167151160
¬¬ Ran og utpressing165165273738242711010165155100
¬¬¬ Ran1261262029262022801012612060
¬¬¬ Grovt ran2525448342000252410
¬¬¬ Utpressing882031110008620
¬¬¬ Annet eller uspesifisert ran og utpressing661410000006510
¬¬ Tvang1111022312100111010
¬¬ Frihetsberøvelse1818244341000181260
¬¬ Omsorgs- og familieforhold660000510006420
¬¬ Hensynsløs atferd og personforfølgelse6276276652596911813787390627542850
¬¬ Menneskehandel440101010104400
¬¬ Terror og terrorrelatert handling330012000003300
¬¬ Annen vold og mishandling000000000000000
¬ Seksuallovbrudd888888103107968616117887700888867210
¬¬ Voldtekt, i alt2122122229272049391412021220750
¬¬¬ Voldtekt2002002127241848371312020019550
¬¬¬¬ Voldtekt, barn under 14 år12512517161352728811012512140
¬¬¬¬ Voldtekt, annen eller uspesifisert alder75754111113219510757410
¬¬¬ Grov voldtekt1212123212100121200
¬¬¬¬ Grov voldtekt, barn under 14 år (fra 1.10.2015)221000001002200
¬¬¬¬ Grov voldtekt, annen eller uspesifisert alder1010023212000101000
¬¬ Voldtekt, forsøk330010011003300
¬¬ Seksuell omgang i overmaktsforhold1818210044250181800
¬¬ Seksuell omgang, barn 14-15 år102102131261121831010210200
¬¬ Seksuell omgang mellom nærstående443000010004400
¬¬ Seksuell handling929287101312199140929110
¬¬¬ Seksuell handling, barn under 16 år54547465713480545310
¬¬¬ Annen seksuell handling uten samtykke3838134856560383800
¬¬ Seksuelt krenkende atferd1841842220191528421820018418220
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, barn under 16 år (fra 1.10.2015)636315945912360636300
¬¬¬ Seksuelt krenkende atferd, annen eller uspesifisert alder121121711151019301514012111920
¬¬ Annet eller uspesifisert seksuallovbrudd27327345191327476440180273260130
¬ Rusmiddellovbrudd15 48215 4827362 0922 5562 5443 4482 3041 260542015 48213 1602 3220
¬¬ Narkotikalovbrudd10 21810 2186711 6051 9131 8002 2901 244587108010 2188 7281 4900
¬¬¬ Narkotika, legemiddelloven4 1894 1894949439046437103321422104 1893 4557340
¬¬¬¬ Narkotika, bruk2 5382 53843068652537232914348502 5382 0434950
¬¬¬¬ Narkotika, mindre besittelse1 6511 65164257379271381189941601 6511 4122390
¬¬¬ Narkotika, straffeloven, i alt6 0296 0291776621 0091 1571 5809124458706 0295 2737560
¬¬¬¬ Narkotikaovertredelse, straffeloven5 3375 3371766389241 0311 3447643808005 3374 6516860
¬¬¬¬ Grov narkotikaovertredelse, straffeloven692692124851262361486570692622700
¬¬ Doping43743743165108145661350437397400
¬¬¬ Doping, legemiddelloven84843613242711000848310
¬¬¬ Doping, straffeloven3533531255284118551350353314390
¬¬ Ruspåvirket kjøring4 4044 4045235250659694493261241004 4043 7017030
¬¬¬ Promillekjøring, veitrafikk4 2374 2375234648857891288258039904 2373 5406970
¬¬¬ Promillekjøring, annet16716706181832503211016716160
¬¬ Alkohollovovertredelse, i alt2972979101563429283190297242550
¬¬¬ Alkohollovovertredelse2972979101563429283190297242550
¬¬¬ Grov alkohollovovertredelse000000000000000
¬¬ Annet eller uspesifisert rusmiddellovbrudd1261260316640341710012692340
¬ Ordens- og integritetskrenkelse7 2807 2802739081 2431 1941 5921 10763832507 2806 3559250
¬¬ Offentlig ordenskrenkelse3 8283 82812344165963077059238123203 8283 3984300
¬¬¬ Ordensforstyrrelse, i alt2 2752 275493275054424502961594702 2752 0911840
¬¬¬¬ Regional ordensvedtekt, urinering og annet869869913121016315912355190869820490
¬¬¬¬ Ordensforstyrrelse i selvforskyldt rus7947941310316415917510161180794726680
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert ordensforstyrrelse61261227931311201167243100612545670
¬¬¬ Våpen-, brann- og eksplosivlovgivning1 5531 5537411415418832029622218501 5531 3072460
¬¬¬¬ Bevæpning på offentlig sted48348334626567135724170483442410
¬¬¬¬ Annet eller uspesifisert våpenlovbrudd491491192446638611477620491459320
¬¬¬¬ Brann- og eksplosivlovgivning579579212843589911010411605794061730
¬¬ Myndighetskrenkelse2 6702 670783644934756243771877202 6702 2963740
¬¬¬ Hindre og motarbeide offentlig myndighet2 1102 110623414383704302691425802 1101 8372730
¬¬¬¬ Hindre og forulempe offentlig tjenestemann40140115548979794525150401339620
¬¬¬¬¬ Forulempe offentlig tjenestemann2712717306651582918120271225460
¬¬¬¬¬ Hindre offentlig tjenestemann13013082423282116730130114160
¬¬¬¬ Motarbeide retts- og straffeforfølgning1 7091 709472873492913512241174301 7091 4982110
¬¬¬¬¬ Identifikasjonsplikt overfor offentlig myndighet1671672233282129231010167122450
¬¬¬¬¬ Oppholds- og kontaktforbud14214221812413829110142126160
¬¬¬¬¬ Annet pålegg fra politi og annen myndighet1 2331 23317249294235238129512001 2331 0981350
¬¬¬¬¬ Motarbeide straffegjennomføring127127001119392621110127115120
¬¬¬¬¬ Annet, motarbeide retts- og straffeforfølgning4040648448600403730
¬¬¬ Uriktig forklaring og anklage10710713151916241361010769380
¬¬¬¬ Uriktig forklaring62627810111493006248140
¬¬¬¬ Uriktig anklage454567951043104521240
¬¬¬ Utlendingslovgivning3833830527771518231100383327560
¬¬¬¬ Innreiseforbud1911910412448733920191178130
¬¬¬¬ Bistå ulovlig innreise og opphold101000143200010910
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert utlendingslovgivning18218201142961472280182140420
¬¬¬ Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet440000211004310
¬¬¬ Annen eller uspesifisert myndighetskrenkelse6666339121712730666060
¬¬ Integritetskrenkelse782782721039189198138702107826611210
¬¬¬ Dokument- og ID-krenkelse532532448168571368845130532445870
¬¬¬¬ Dokumentfalsk460460325661541258039130460396640
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, bruk36936922385242109633490369322470
¬¬¬¬¬ Dokumentfalsk, tilvirket og anskaffet9191101891216175409174170
¬¬¬¬ Pengefalsk991210122009900
¬¬¬¬ ID-krenkelse (fra 1.10.2015)5252112243552005232200
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, befatning (fra 1.10.2015)151547301000015690
¬¬¬¬¬ ID-krenkelse, bruk (fra 1.10.2015)373771513452003726110
¬¬¬¬ Annen eller uspesifisert dokument- og ID-krenkelse111101205120011830
¬¬¬ Uberettiget adgang og opphold1981982518192653381540198176220
¬¬¬¬ Inntrengning i bygning og annet sted1831832218182650331240183163200
¬¬¬¬ Inntrengning i data- og kommunikasjonssystem1515301035300151320
¬¬¬ Offentlig krenkelse av privatlivets fred881013120008530
¬¬¬ Hatefulle ytringer og diskriminering2424013244730241860
¬¬¬ Annen eller uspesifisert integritetskrenkelse2020230146310201730
¬ Trafikkovertredelse192 056192 0291 0198 93812 61917 93937 96245 19136 16132 20027185 920136 97548 9456 136
¬¬ Veitrafikkovertredelse191 859191 8321 0158 92512 60117 91437 90745 14536 13832 18727185 723136 78648 9376 136
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 1064 10624125935750196387454436704 1063 7143920
¬¬¬ Ulovlig hastighet154 965154 9402056 4569 49313 51229 17636 95330 76128 38425149 211109 02640 1855 754
¬¬¬ Personskade9599593184727214715313226809596822770
¬¬¬ Annen eller uspesifisert veitrafikkovertredelse31 82931 8275382 1262 6793 8297 6217 1654 7013 168231 44723 3648 083382
¬¬ Annen transport- og trafikklovgivning197197413182555462313019718980
¬ Annet lovbrudd1 2021 20214378310619826126224101 2021 0541480
¬¬ Natur- og miljølovbrudd1 1241 12414347910018224124423001 1249861380
¬¬¬ Allmennfarlig forgiftning og alvorlig miljølovbrudd110000010001100
¬¬¬ Jakt-, fangst- og fiskerilovbrudd3903903518285488881060390373170
¬¬¬ Annet natur- og miljølovbrudd7337331129617212815215612407336121210
¬¬ Arbeidsmiljølovgivning2424002078250242220
¬¬ Annen eller uspesifisert straffelovgivning545403269121660544680

Tabell 14 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
2017
Straffede personer
I alt248 9824 92821 3596465 14188815 4827 280192 0561 202
Hele landet232 8244 04516 9096094 98685414 1466 536183 752987
Østfold15 030270982523235286647911 97927
Akershus24 8654591 66342492721 35968720 05437
Oslo23 3027471 74681684661 89984617 19340
Hedmark8 09010550013169274592016 58432
Oppland8 2158939414137273731826 96831
Buskerud12 59921788334240368753119 97726
Vestfold12 1521921 41228260367892869 11534
Telemark8 08813978822199246062306 06317
Aust-Agder6 52910239115147224411885 19528
Vest-Agder9 72815966428233215923417 62565
Rogaland21 8163931 82351454861 42763816 87668
Hordaland25 8574441 532694561011 26454421 325122
Sogn og Fjordane4 934302391093202181114 19221
Møre og Romsdal11 58916177038224655453249 38676
Sør-Trøndelag (-2017)13 6611751 152322035270727711 01053
Nord-Trøndelag (-2017)5 6348954321120393321794 27239
Nordland8 72111970423246527143426 44279
Troms - Romsa8 06812134623187374872226 57768
Finnmark - Finnmárku3 8583434413119191931482 864124
Svalbard0000000000
Norge, uoppgitt fylke8803300000550
Utlandet, uten oppgitt fylke16 1538834 45037155341 3357448 300215
Uoppgitt fylke5000001040
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt57,151,134,900,151,180,203,551,6744,080,28
Hele landet53,440,933,880,141,140,203,251,5042,180,23
Østfold61,291,104,000,211,320,213,531,9548,850,11
Akershus50,250,933,360,080,990,152,751,3940,520,07
Oslo41,661,343,120,141,220,123,401,5130,740,07
Hedmark48,650,633,010,081,020,162,761,2139,590,19
Oppland51,370,562,460,090,860,172,331,1443,570,19
Buskerud54,220,933,800,151,030,153,771,3442,940,11
Vestfold58,800,936,830,141,260,173,821,3844,110,16
Telemark55,770,965,430,151,370,174,181,5941,810,12
Aust-Agder68,071,064,080,161,530,234,601,9654,160,29
Vest-Agder64,231,054,380,181,540,143,912,2550,340,43
Rogaland57,591,044,810,131,200,233,771,6844,550,18
Hordaland60,571,043,590,161,070,242,961,2749,950,29
Sogn og Fjordane54,530,332,640,111,030,222,411,2346,330,23
Møre og Romsdal52,740,733,500,171,020,302,481,4742,710,35
Sør-Trøndelag (-2017)51,540,664,350,120,770,202,671,0541,540,20
Nord-Trøndelag (-2017)49,690,784,790,191,060,342,931,5837,680,34
Nordland42,930,593,470,111,210,263,511,6831,710,39
Troms - Romsa58,220,872,500,171,350,273,511,6047,460,49
Finnmark - Finnmárku60,690,535,410,201,870,303,042,3345,061,95
Svalbard....................
Norge, uoppgitt fylke....................
Utlandet, uten oppgitt fylke....................
Uoppgitt fylke....................

Tabell 15 
Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, med og uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2017
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt248 982248 9183 35313 85419 21725 46850 40355 83843 44637 33964
Hele landet232 824232 8173 30313 36717 92123 34046 37252 13240 56135 8217
Østfold15 03015 0301887771 1521 3952 9283 5302 6862 3740
Akershus24 86524 8643421 3101 4202 0974 5526 0214 9524 1701
Oslo23 30223 3014048641 5702 7005 5825 0643 7833 3341
Hedmark8 0908 090944756577751 4051 7711 5561 3570
Oppland8 2158 215984896847101 4241 8781 5331 3990
Buskerud12 59912 5971746918991 2622 4562 7982 2982 0192
Vestfold12 15212 1521226259211 1152 2752 6952 2022 1970
Telemark8 0888 0881035056387851 3331 8341 4271 4630
Aust-Agder6 5296 5291033744465771 2121 5011 1361 1800
Vest-Agder9 7289 7281626428139781 9192 1281 6341 4520
Rogaland21 81621 8152861 3571 8342 3404 9484 8633 3752 8121
Hordaland25 85725 8564201 3851 8932 6835 5856 0104 4193 4611
Sogn og Fjordane4 9344 934403194114839081 1038688020
Møre og Romsdal11 58911 5891537639411 1192 2072 5411 9801 8850
Sør-Trøndelag (-2017)13 66113 6611717881 0751 4812 6712 9472 3772 1510
Nord-Trøndelag (-2017)5 6345 6331174295125461 0161 1709568871
Nordland8 7218 7211376668699341 6341 7441 4531 2840
Troms - Romsa8 0688 0681265827658851 6021 7181 3171 0730
Finnmark - Finnmárku3 8583 858633234184716927975905040
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke88880334231919170
Utlandet, uten oppgitt fylke16 15316 096494871 2952 1264 0313 7062 8851 51757
Uoppgitt fylke55101200010
¬ Alle lovbruddsgrupper (ekskl. Trafikkovertredelse)
I alt56 92656 8892 3344 9166 5987 52912 44110 6477 2855 13937
Hele landet49 07249 0672 2894 5725 8236 34510 3138 9736 1224 6305
Østfold3 0513 0511282703613726345844212810
Akershus4 8114 8112944904886019568926234670
Oslo6 1096 1083714907128901 4351 0617134361
Hedmark1 5061 506601301861902682962131630
Oppland1 2471 247571421441252622341611220
Buskerud2 6222 6211202242723685564703682431
Vestfold3 0373 037862083173465745644235190
Telemark2 0252 025781822312353263862753120
Aust-Agder1 3341 334731131301582792721641450
Vest-Agder2 1032 1031152442992894213602231520
Rogaland4 9404 9391454486336571 1349295894041
Hordaland4 5324 5312824275165721 0308585273191
Sogn og Fjordane7427422489979316611977770
Møre og Romsdal2 2032 203872182752674664312621970
Sør-Trøndelag (-2017)2 6512 651982523233555494743382620
Nord-Trøndelag (-2017)1 3621 361821601741722452021571691
Nordland2 2792 279852293353094873692801850
Troms - Romsa1 4911 49175163210201326262160940
Finnmark - Finnmárku9949942992118143191202141780
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke3333012288750
Utlandet, uten oppgitt fylke7 8537 821453447741 1842 1281 6741 16350932
Uoppgitt fylke11001000000
¬ Trafikkovertredelse
I alt192 056192 0291 0198 93812 61917 93937 96245 19136 16132 20027
Hele landet183 752183 7501 0148 79512 09816 99536 05943 15934 43931 1912
Østfold11 97911 979605077911 0232 2942 9462 2652 0930
Akershus20 05420 053488209321 4963 5965 1294 3293 7031
Oslo17 19317 193333748581 8104 1474 0033 0702 8980
Hedmark6 5846 584343454715851 1371 4751 3431 1940
Oppland6 9686 968413475405851 1621 6441 3721 2770
Buskerud9 9779 976544676278941 9002 3281 9301 7761
Vestfold9 1159 115364176047691 7012 1311 7791 6780
Telemark6 0636 063253234075501 0071 4481 1521 1510
Aust-Agder5 1955 195302613164199331 2299721 0350
Vest-Agder7 6257 625473985146891 4981 7681 4111 3000
Rogaland16 87616 8761419091 2011 6833 8143 9342 7862 4080
Hordaland21 32521 3251389581 3772 1114 5555 1523 8923 1420
Sogn og Fjordane4 1924 192162303143907429847917250
Møre og Romsdal9 3869 386665456668521 7412 1101 7181 6880
Sør-Trøndelag (-2017)11 01011 010735367521 1262 1222 4732 0391 8890
Nord-Trøndelag (-2017)4 2724 272352693383747719687997180
Nordland6 4426 442524375346251 1471 3751 1731 0990
Troms - Romsa6 5776 577514195556841 2761 4561 1579790
Finnmark - Finnmárku2 8642 864342313003285015954494260
Svalbard00000000000
Norge, uoppgitt fylke55550212151112120
Utlandet, uten oppgitt fylke8 3008 27541435219421 9032 0321 7221 00825
Uoppgitt fylke44100200010
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt57,1557,1317,6469,6769,7868,5471,1575,9663,8231,20..
Hele landet53,4453,4417,3867,2265,0762,8165,4670,9259,5929,94..
Østfold61,2961,2916,9671,2382,6580,0383,3583,5866,1132,14..
Akershus50,2550,2414,4756,4652,2460,4757,3163,7559,2432,40..
Oslo41,6641,6622,4742,9140,8736,7943,9653,7450,6229,38..
Hedmark48,6548,6513,4964,9468,0368,4866,5066,7456,4924,31..
Oppland51,3751,3714,1666,5772,1263,8069,3972,9057,9026,75..
Buskerud54,2254,2217,1467,2571,1474,3467,6068,2261,2829,92..
Vestfold58,8058,8013,3966,3678,7577,0276,1577,1963,9935,01..
Telemark55,7755,7716,0977,7075,2474,7768,8576,8859,9831,71..
Aust-Agder68,0768,0723,2980,9077,9382,6985,5691,6374,6741,54..
Vest-Agder64,2364,2322,4378,9174,3178,6280,9585,5169,3635,79..
Rogaland57,5957,5915,8472,5275,6571,6672,3673,7057,8230,43..
Hordaland60,5760,5721,9469,6763,5568,9277,4485,1069,3530,71..
Sogn og Fjordane54,5354,538,9769,4270,9475,2173,7379,3759,4028,26..
Møre og Romsdal52,7452,7415,0573,2671,1668,4267,2971,7558,0328,02..
Sør-Trøndelag (-2017)51,5451,5415,5063,5752,8456,3661,3268,5660,5231,10..
Nord-Trøndelag (-2017)49,6949,6821,4276,0971,2866,1766,9566,6052,6024,69..
Nordland42,9342,9315,4768,4168,3459,8359,0455,8543,7720,02..
Troms - Romsa58,2258,2220,9489,7979,5971,5776,9576,2261,3527,32..
Finnmark - Finnmárku60,6960,6921,10103,0096,1687,0477,5575,3257,0328,26..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
¬ Alle lovbruddsgrupper (ekskl. Trafikkovertredelse)
I alt13,0713,0612,2824,7223,9620,2617,5614,4810,704,29..
Hele landet11,2611,2612,0422,9921,1417,0814,5612,218,993,87..
Østfold12,4412,4411,5424,7525,9021,3418,0513,8310,363,80..
Akershus9,729,7212,4421,1217,9517,3312,049,447,453,63..
Oslo10,9210,9220,6324,3318,5312,1311,3011,269,543,84..
Hedmark9,069,068,6117,7719,2616,7912,6911,167,732,92..
Oppland7,807,808,2419,3315,1811,2312,779,086,082,33..
Buskerud11,2811,2811,8221,8021,5221,6815,3011,469,813,60..
Vestfold14,7014,709,4422,0827,1123,9019,2116,1512,298,27..
Telemark13,9613,9612,1928,0027,2422,3816,8416,1811,566,76..
Aust-Agder13,9113,9116,5124,4422,7222,6419,7016,6010,785,10..
Vest-Agder13,8913,8915,9329,9927,3323,2317,7614,479,473,75..
Rogaland13,0413,048,0323,9426,1120,1216,5814,0810,094,37..
Hordaland10,6210,6114,7321,4817,3214,6914,2812,158,272,83..
Sogn og Fjordane8,208,205,3819,3716,7414,4813,488,565,272,71..
Møre og Romsdal10,0210,028,5620,9320,8016,3314,2112,177,682,93..
Sør-Trøndelag (-2017)10,0010,008,8820,3315,8813,5112,6011,038,613,79..
Nord-Trøndelag (-2017)12,0112,0015,0128,3824,2220,8516,1411,508,644,70..
Nordland11,2211,229,6023,5226,3419,8017,6011,828,442,88..
Troms - Romsa10,7610,7612,4625,1521,8516,2515,6611,627,452,39..
Finnmark - Finnmárku15,6415,649,7129,3427,1526,4321,4119,0913,634,37..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
¬ Trafikkovertredelse
I alt44,0844,085,3644,9545,8248,2853,5961,4853,1226,91..
Hele landet42,1842,185,3344,2343,9345,7450,9058,7150,5926,07..
Østfold48,8548,855,4146,4856,7558,6965,3069,7555,7428,34..
Akershus40,5240,522,0335,3434,2943,1445,2854,3051,7928,77..
Oslo30,7430,741,8418,5722,3324,6732,6642,4841,0825,54..
Hedmark39,5939,594,8847,1648,7751,6953,8255,5948,7521,39..
Oppland43,5743,575,9347,2456,9452,5756,6263,8251,8224,42..
Buskerud42,9442,935,3245,4549,6252,6652,2956,7651,4726,32..
Vestfold44,1144,113,9544,2751,6553,1256,9461,0351,6926,74..
Telemark41,8141,813,9149,7048,0052,3952,0160,7048,4224,95..
Aust-Agder54,1654,166,7856,4655,2260,0565,8775,0363,8936,43..
Vest-Agder50,3450,346,5148,9246,9855,3963,1971,0559,9032,04..
Rogaland44,5544,557,8148,5849,5451,5455,7859,6247,7326,05..
Hordaland49,9549,957,2148,1946,2354,2363,1672,9561,0827,88..
Sogn og Fjordane46,3346,333,5950,0554,1960,7360,2570,8154,1325,55..
Møre og Romsdal42,7142,716,4952,3350,3752,1053,0859,5850,3525,09..
Sør-Trøndelag (-2017)41,5441,546,6243,2436,9642,8548,7157,5351,9127,31..
Nord-Trøndelag (-2017)37,6837,686,4147,7147,0645,3350,8155,1043,9619,98..
Nordland31,7131,715,8744,8841,9940,0441,4444,0335,3417,14..
Troms - Romsa47,4647,468,4864,6457,7455,3161,2964,5953,9024,93..
Finnmark - Finnmárku45,0645,0611,3973,6669,0160,6256,1556,2343,4023,89..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 16 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
Alle lovbruddsgrupper¬ Eiendomstyveri¬ Annet vinningslovbrudd¬ Eiendomsskade¬ Vold og mishandling¬ Seksuallovbrudd¬ Rusmiddellovbrudd¬ Ordens- og integritetskrenkelse¬ Trafikkovertredelse¬ Annet lovbrudd
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2017
I alt248 9824 92821 3596465 14188815 4827 280192 0561 202
Alle verdensdeler239 2284 91517 9626465 12988715 4687 264185 7551 202
Europa232 7324 59217 3375994 68881114 7666 687182 0651 187
Norge200 5673 37911 2655384 20574312 2565 528161 743910
Danmark1 816192482242165331 30716
Sverige4 08068359107753251013 11520
Latvia97927213113079445984
Litauen4 9302361 07744623281553 06418
Polen9 5122352 79116121146383315 34521
Romania1 77833634943414124938213
Storbritannia8271555416292286114
Tyskland1 37419117220611728950115
Afrika2 38310221312187293212431 2751
Eritrea797221101401241645070
Asia3 08915535829212452652911 72410
Amerika93964526402106406263
Oseania8522020103651
Statsløse16292101211416890
Uoppgitt9 59243 376000006 2120

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap og antall reaksjoner.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Telleenheter: 

Straffereaksjon: Den enkelte strafferettslige avgjørelsen mot en enkelt fysisk eller juridisk person, rettskraftig avgjort og registrert i løpet av året. En person som er ilagt reaksjoner flere ganger i løpet av året, vil således inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

Begrepet straffereaksjon omfatter i statistikken forelegg eller forenklet forelegg på bot, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, fengselsstraff, samfunnsstraff, særreaksjon, ungdomsstraff, rettighetstap og straffutmålingsutsettelse.

Straffet person: Den enkelte fysiske person registrert med minst én straffereaksjon i løpet av året. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år telles dermed bare én gang. Selskaper, organisasjoner, offentlige virksomheter og andre juridiske personer er ikke inkludert.

Utmålt straff: Målt i antall dager for betinget og ubetinget fengsel og antall kroner for bøter. I tabellene oppgis antall straffereaksjoner innenfor intervaller av utmålte dager eller kroner, eller som gjennomsnittlig utmålt straff.

  

Inndeling av lovbrudd

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I grunnlagsregistrene for statistikken er det frem til i dag anvendt mer enn 1260 forskjellige koder, hvor om lag 660 forskjellige koder brukes aktivt for klassifisering av lovbrudd som skjer i dag. Som følge av ikrafttredelsen av straffeloven 2005 den 1.10.2015 ble det lagt inn om lag 430 nye koder for registering av lovbrudd i politiets registersystem, til erstatning for et tilsvarende antall koder for straffeloven 1902. Som følge av dette anvender SSB den nye versjonen av Standard for lovbruddstyper, Lovbruddstyper 2015, til å klassifisere både gamle og nye lovbrudd. Fra og med utgivelsen av årgang 2015 inneholder derfor statistikkene følgende grupperinger av lovbrudd (se også «Standard klassifikasjoner» i KLASS):

Lovbruddsgruppe, hvor lovbrudd er delt inn i ni hovedgrupper. Disse lovbruddsgruppene er videre inndelt i flere underliggende nivå med nærmere spesifiserte typer lovbrudd (se Type lovbrudd).

Type lovbrudd, hvor lovbrudd er delt inn i om lag 150 unike typer lovbrudd. Likeartede typer av disse er videre gruppert sammen i et varierende antall av høyere aggregerte nivåer, hvor alle på sitt mest grupperte nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene.

Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser på bakgrunn av politiets registreringer i statistikken over straffereaksjoner i hovedsak fra 1997 og fram til og med 2014. For mer om denne utgåtte klassifiseringen, se beskrivelsen av versjonen Lovbruddstyper 2006 i KLASS Om statistikken for statistikkårganger før 2015.

Hovedlovbrudd: Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet.

Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikken over straffede personer, og blir da representert med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

  

Egenskaper ved straffereaksjonene

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen, videre fordelt på tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Type reaksjon er i statistikken en kategorisering av de ulike straffereaksjonene basert på straffens innhold og rettsinstans.

De tre typene reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten er:

◦ forenklet forelegg (på bot, kun for mindre alvorlige trafikk- og tollovbrudd)

◦ forelegg (på bot)

◦ betinget påtaleunnlatelse

De fem hovedtypene av reaksjoner idømt av domstolen er

◦ bot

◦ samfunnsstraff

◦ betinget fengsel

◦ ubetinget fengsel

◦ særreaksjon eller annen type reaksjon

«Særreaksjon eller annen type reaksjon» inneholder videre undertypene forvaring, tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg samt «annen type reaksjon». «Annen type reaksjon» omfatter rettighetstap, straffutmålingsutsettelse, og ungdomsstraff (ny f.o.m. 2014), men disse er ikke spesifisert som egne undertyper i statistikken.

Domstolen kan også ilegge noen av reaksjonstypene i kombinasjon, for eksempel fengselsstraff i kombinasjon med bot, eller både ubetinget og betinget fengselsstraff. Enkelte typer kombinasjonsstraffer er ikke spesifisert i tabellene, men blir talt med under beslektede reaksjonstyper. For eksempel er ubetinget fengsel sammen med bot talt med i «Ubetinget fengsel og annen».

Straffeutmåling er i statistikkene oppgitt med antall dager ubetinget og betinget fengsel samt kroner i bøtestraff. Straffeutmåling er både presentert med tall for gjennomsnitt og fordelinger i grupperte tidslengder og pengebeløp. I disse tabellene er det også mulig å hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og fengselsstraff enn i tabellene som fordeler på type reaksjoner.

 

Mer om de ulike typer reaksjon

Ubetinget fengsel innebærer frihetsberøvelse i en anstalt under Kriminalomsorgen. I noen tilfeller regnes hele eller deler av den utmålte fengselsstraffen å være sonet i en forutgående varetektsfengsling. Som en hovedregel åpner straffegjennomføringsloven for løslatelse på prøve når to tredeler av straffen er sonet, men minimum to måneder. Kriminalomsorgen kan beslutte om soningen skal gjennomføres helt eller delvis utenfor fengsel (se også statistikken over fengslinger).

Betinget fengsel (fullbyrdingsutsettelse) innebærer at den dømte slipper å sone den utmålte straffen dersom de betingelser domstolen fastsetter blir overholdt. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere særvilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Betinget påtaleunnlatelse vil si at påtalemyndigheten velger ikke å straffeforfølge en person selv om straffeskyld «anses bevist», men på gitte betingelser. En grunnbetingelse er at det ikke begås nye lovbrudd i en fastsatt prøvetid, som regel to år. Ytterligere vilkår kan blant annet omfatte overføring til ungdomsoppfølging i konfliktråd eller ulike narkotikaprogram.

Bøtestraff kan gis som bot ved dom, forelegg, eller forenklet forelegg og innebærer at den straffede plikter å betale et oppgitt beløp som skal tilfalle statskassen. Bot ved dom idømmes av domstol, forelegg ilegges av påtalejurist og forenklet forelegg av tjenestepersoner i politi og tollvesen.

Forvaring ble innført som særreaksjon fra 1. januar 2002. Forvaring kan idømmes når ordinær fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og innebærer en tidsubestemt frihetsberøvelse i tilrettelagt avdeling under Kriminalomsorgen. Ved idømmelse settes en tidsramme, som vanligvis tilsvarer en ubetinget fengselsstraff, og i tillegg kan det settes en minstetid. Forvaringen kan imidlertid forlenges så lenge det er høy fare for gjentakelse og personen anses som en fare for samfunnet.

Tvungent psykisk helsevern og Tvungen omsorg ble innført som særreaksjoner 1. januar 2002 og kan kun ilegges utilregnelige lovbrytere. Tvungent psykisk helsevern kan gis personer som var psykotiske eller bevisstløse på gjerningstidspunktet. Tvungen omsorg kan gis til personer som er psykisk utviklingshemmet i høy grad. Det regionale helsevesenet har i begge tilfeller ansvar for gjennomføringen. Påtalemyndigheten må senest tre år etter rettskraftig dom begjære opphør, prøveløslatelse eller forlengelse av reaksjonen – og kan kun opprettholdes hvis det er fare for gjentagelse.

Samfunnsstraff erstattet fra 1. mars 2002 reaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn. Samfunnsstraffen kan bestå av samfunnsnyttig tjeneste på mellom 30 og 420 timer, program, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet. I spesielle tilfeller kan friomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. Dommer på samfunnstjeneste, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før mars 2002, kategoriseres i gjeldende standard som samfunnsstraff.

Annen type reaksjon: Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraffens gjennomføringstid på verdier for antall dager betinget fengsel. Rettighetstap er en egen form for straff som omfatter både tap av retten til retten til å inneha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet, og forbud mot kontakt med en bestemt person. Straffutmålingsutsettelse kan ilegges av domstol, tilsvarende fullbyrdingsutsettelse (betinget fengsel) men uten at noen straff er utmålt (jf. betinget påtaleunnlatelse). Dommer på sikring, som kan forekomme i senere årganger hvis gjerningen er begått før 2002, kategoriseres i gjeldende standard som Annen type reaksjon.

  

Egenskaper ved personene

Alder: Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (det siste mulige, gjerningens slutt hvis flere er oppgitt) for hovedlovbruddet. Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt. Ved forenklede forelegg finnes ikke opplysning om gjerningsdato eller reaksjonsdato og alder beregnes da fra tidspunkt for rettskraft (i de fleste saker lik gjerningstidspunkt, men senere i saker basert på automatisk trafikkontroll).

Kjønn: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes kjønn registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. I datagrunnlaget fra registeret for Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklede forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Bosted: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes bosted registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger). I statistikken blir bosted oppgitt som fylke. 

Statsborgerskap: Blir primært tillagt ut fra opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret. Hvis en person ikke kan identifiseres i folkeregisteret anvendes statsborgerskap registrert i de ulike grunnlagsregistrene for statistikken. Unntaket er forenklede forelegg fra Statens innkrevingssentral hvor informasjon om statsborgerskap mangler helt. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene Annet vinningslovbrudd og Trafikkovertredelse skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg. Fra og med 2016-årgangen er statistikkproduksjonen forbedret slik at også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. (se «Feilkilder og usikkerhet» og «Sammenlignbarhet over tid og sted»). (Se «Standard klassifikasjoner» for liste over verdier og relasjon til andre inndelinger).

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret: Angir hvorvidt en straffereaksjon registrert i SSP (reaksjonsregisteret, tidligere strafferegisteret) er gitt til en person som allerede var registrert i SSP med et tidligere straffeforhold før den siste straffereaksjonen. Kartleggingen er utført kun for straffereaksjoner hentet fra SSP (se «Produksjon»). Populasjonen som får kartlagt straffehistorikk på denne måten betegnes derfor som «Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret». Gitt reglene for hvilke straffereaksjoner som føres i SSP (se «Produksjon») utelukker dette personer som kun har blitt straffet for forseelse(r) med påtaleunnlatelse eller bøtestraff, og personer som har fått forenklet forelegg.

På grunn av nye regler for hva som registreres i det nye reaksjonsregister, er tabellene med statistikk over tidligere registrering i reaksjonsregisteret ikke videreført fra 2016-årgangen.

Standard klassifikasjoner

 

Lovbruddsgruppe (ny versjon fra og med 2015)

Type lovbrudd (ny versjon fra og med 2015)

Fylke (bosted)

Kjønn

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+).

Statsborgerskap og Verdensdel

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for inntekts- og levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer som FN (UNODC) og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Både rådata fra Politiets IKT-tjenester og Skattedirektoratet samt bearbeidet produksjonsdata lagres på Linux.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken skal gi en oversikt over ileggelse av formell straff i Norge, hyppigheten av ulike typer straffereaksjoner og straffeutmåling ved ulike typer lovbrudd. Den skal også gi informasjon om sentrale kjennetegn ved de straffede personene. Statistikk over straffereaksjoner er finansiert av Finansdepartementet gjennom statsoppdraget (gitt i statsbudsjettet vedtatt av Stortinget).

Statistikk over idømte forbrytelsessaker (tidligere "Justitssager") har vært utarbeidet i ulike former siden 1835, og av SSB siden 1883. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker (den gang "offentlige Politisager"), og fra 1923 påtaleunnlatelser. Med overgangen fra manuelt til digitalt strafferegister (SSP) som statistikkgrunnlag fra 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker også del av statistikken, samt reaksjoner for brudd på den militære straffelov (se historisk arkiv og Historisk statistikk 1994). Med denne omleggingen ble også påtaleunnlatelser uten vilkår definert ut av statistikken.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som innebar nye uttrekkskriterier og innhenting av individuelle oppgaver for alle forseelsessaker fra de nye digitale bøteregistrene, ikke bare forbrytelsessaker fra strafferegisteret. Med tilgang til politiets lovbruddskoder for hele datamaterielat ble det nå også tatt i bruk en felles inndeling i ti «lovbruddsgrupper», utover de to tradisjonelle inndelingene etter straffelovens kapitler (fra 1923 til 1992 hadde det også eksistert en annen inndeling i fire grupper).

Fra 1957 er det publisert faste tabeller for gjennomsnittlig utmålt straff (dager fengsel, kroner bot) for forbrytelser, og for forseelser fra 1997. Fra 2003 er det publisert tabeller for statistikkenheten «straffede personer» (hver person talt kun en gang per år, uavhengig av antallet reaksjoner). Fra og med årgangen 2005 er denne statistikkenheten videreutviklet og utgitt med flere sammenliknbare tidsserier.

Data fra det nye reaksjonsregisteret er tatt i bruk for reaksjoner registrert fra og med den 1. oktober 2015, samtidig med ikrafttredelse av straffeloven av 2005.

Den nye straffeloven medførte en omlegging av SSBs lovbruddsinndelinger, med ni nye «lovbruddsgrupper» og totalt 150 unike «typer lovbrudd». I tillegg opphørte skillet mellom forbrytelser og forseelser. Omleggingen medførte endringer i nesten samtlige av de faste tabellene. Med bortgangen av forbrytelser som kategori opphører sammenlignbarheten for en rekke aspekter ved statistikken, helt tilbake til 1835. Statistikk for årganger før 2015 som ligger i Statistikkbanken er imidlertid re-produsert etter den nye lovbruddsinndelingen. Les mer om disse endringene i «Definisjoner» av lovbrudd og i artikkelen «De nye kriminalstatistikkene».

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre deler av justissektoren. Statistikken tjener som grunnlag for informasjon om tilstanden og utviklingen innen strafferettsapparatet. Statistikken gir kun opplysninger om forhold som har ført til en formell straffereaksjon og angir ikke den totale utbredelsen av straffbare forhold begått i befolkningen som helhet eller i bestemte deler av den.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området Kriminalitet og rettsvesen. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med egen statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbrudd og fengslinger.

Ved bruk av kriminalstatistikken er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt før det er ferdig etterforsket og ilagt eventuell strafferettslig reaksjon. Fengsling kan inntreffe både før straff er idømt (varetekt) eller lenge etter (såkalt «soningskø»), og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt, men senere frifunnet i retten. Enhetene som telles er også ulikt konstruert i de forskjellige statistikkene. Tabellene under straffereaksjoner er derfor ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene. For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene, se i publikasjonen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

  

Relatert ekstern statistikk

Administrative gebyrer, sanksjoner og andre formelle konsekvenser av lovbrudd (som parkeringsbøter, tilleggsskatt, utvisning fra landet eller utestengning fra visse type arbeidsplasser) samt visse strafferettslige reaksjoner (som påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragelse eller overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven § 71a) inngår ikke i SSBs statistikk over straffereaksjoner. Statistikk over noen av disse reaksjonene er tilgjengelig fra andre instanser:

Domstoladministrasjonen har statistikk for domstolenes saksavvikling, både i sivile og strafferettslige saker. Politiet har statistikk over inndragning av utbytte og gjenstander i sine periodevise Kommenterte Strasak-tall. Konfliktrådet har statistikk og årsrapporter med tall for meglingssaker, samt ungdomsstraff/-oppfølging og (aldersubestemt) oppfølging i Konfliktråd. Utlendingsdirektoratet har ansvar for offisiell statistikk over utvisninger på grunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven.

Lovhjemmel

Utlevering av opplysninger til SSB skjer med grunnlag i statistikkloven (1989) § 2-2 jf. § 3-2 og politiregisterloven (2010) § 30 jf. § 9.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter rettskraftige strafferettslige reaksjoner registrert i løpet av statistikkåret. Det vil si at alle ankemuligheter må være uttømt og at registerbehandler har ført saken inn i det aktuelle registeret for å komme med i statistikken for samme år (unntak for data fra Det sentrale bøteregisteret der kriteriet kun er at straffereaksjonen er rettskraftig i løpet av statistikkåret).

Av alle de strafferettslige reaksjonene (se straffeloven 2005, kap.5) inneholder statistikken betinget påtaleunnlatelse, bot ved forelegg eller forenklet forelegg og dom på bot, samfunnsstraff, ungdomsstraff, fengsel, forvaring (tidligere sikring), tvungent psykisk helsevern, tvungen omsorg, rettighetstap eller straffutmålingsutsettelse. Dette innebærer at samtlige reaksjoner definert som «straff» i straffeloven (§29) er med i statistikken. Visse «andre strafferettslige reaksjoner» (strl. §30) er imidlertid ikke med. Det gjelder påtaleunnlatelse uten vilkår, inndragning, overføring til konfliktråd, straffeutmålingsfrafall og tap av retten til å føre motorvogn – vel å merke med mindre disse er gitt i kombinasjon med noen av de inkluderte straffereaksjonene.

Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i reaksjonsregisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Rapporteringsenheter er Politiets IKT-tjenester (PIT) for BOT- og SSP-data og Statens innkrevingssentral (under Skattedirektoratet) for forenklede forelegg.

Datakilder og utvalg

Hovedkilde for de fleste typer straffereaksjoner er Reaksjonsregisteret, tidligere Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP), eid av Politidirektoratet. Kripos er behandlingsansvarlig for reaksjonsregisteret og er kilden når SSB innhenter tilleggsopplysninger om enkeltsaker.

Fra 1. oktober 2015 tok politiet i bruk ett nytt reaksjonsregister (SSP 3.0), samtidig med ikrafttredelse av ny straffelov (vedtatt i 2005) og ny politiregisterforskrift §44-4 (jf. politiregisterloven § 9) med et utvidet mandat for registrering av strafferettslige reaksjoner. I henhold til den tidligere strafferegistreringsloven § 1. ble kun forbrytelsessaker samt domstolsavgjørelser (unntatt forseelsessaker avgjort med bot) registrert i SSP. I det nye reaksjonsregisteret føres alle strafferettslige reaksjoner unntatt forenklede forelegg.

Opplysninger om betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt ved forelegg eller dom, hentes i tillegg fra Det sentrale bøteregisteret (BOT), eid av Politidirektoratet. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret ble endret og utvidet fra og med årgang 2012 (se også Sammenlignbarhet over tid og sted). Fra 2016-årgangen er det kun betingede påtaleunnlatelser og bøter gitt for lovbrudd som ble begått før ikraftsettelsen av ny straffelov (1.10.2015) og som tidligere ble kategorisert som forseelser som er tatt med fra bøteregisteret i statistikken. Mengden straffereaksjoner fra bøteregisteret som brukes i statistikken vil minke etter hvert som straffereaksjoner for eldre lovbrudd blir rettskraftig avgjort og alle straffereaksjoner etter hvert vil bli registrert i det nye reaksjonsregisteret.

Data om forenklede forelegg hentes fra et register for innkreving av straffekrav (SIRI) ved Statens innkrevingssentral (SI), eid av Skattedirektoratet.

I bearbeidingen av statistikken tillegges opplysninger om kjønn, bosted og statsborgerskap fra Det sentrale folkeregisteret (DSF) via Befolkningsregisteret til SSB (BeReg). Produksjonsfiler for tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner benyttes for historisk dublettkontroll. For beregninger av tall relative til befolkningsstørrelse benyttes befolkningsstatistikk fra SSB.

Statistikken er basert på fulltelling av straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se «Omfang».

Datainnsamling, editering og beregninger

Materialet innhentes fra rapporteringsenhetene (PIT og Skattedirektoratet) i elektronisk form etter årets utløp. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes vanligvis fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med behandlingsansvarlige for registrene.

Fram til 1. oktober 2015 ble ikke betingede påtaleunnlatelser, forelegg eller dommer på kun bot gitt for forseelser registrert i reaksjonsregisteret (SSP), og informasjon fra bøteregisteret blir derfor innhentet. Fra og med 1. oktober 2015 blir alle reaksjoner unntatt forenklet forelegg registrert i det nye reaksjonsregisteret, og bearbeidingen av statistikkmaterialet er derfor utvidet med ytterligere kontroll av dobbeltregistreringer av de samme sakene. I tilfeller der en sak er registrert i begge registrene, tas kun den fra reaksjonsregisteret med i statistikkmaterialet.

Opplysning om personers statsborgerskap, bosted, kjønn tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer (og fra 2016 også D-nummer/midlertidig fødselsnummer) er disse opplysningene tillagt slik de var registrert i Det sentrale folkeregisteret i statistikkåret. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger som er registrert av politiet i Reaksjonsregisteret (tidligere SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). Blant annet på grunn av doble statsborgerskap er det en viss diskrepans mellom statsborgerskap registrert av politiet og registrert i folkeregisteret som ikke grunner i feilregistrering. Folkeregisteret viser norsk statsborgerskap hvis personen har det.

Også konstruksjonen av statistikkenheten «straffet person» er noe ulik for personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret. Personer blir identifisert ved hjelp av unike FNR der dette finnes. For personer uten FNR blir personer identifisert ved unik sammensetning av fødselsdato og fullt navn.

Statistikken beregnes ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Tall for straffede personer per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

Siden statistikken inneholder personer som ikke er bosatt i Norge, vil tall per 1000 innbygger (basert på offisiell folkemengde) ikke representere en presis rate for antall bosatte personer innenfor ulike kategorier. For utenlandske statsborgere utgjør ikke-bosatte en stor andel og beregning per innbygger er ikke brukt i tabeller med statsborgerskap.

For beskrivelse av SSBs kontroller bearbeidingsrutiner, se eget punkt for «Relevant dokumentasjon».

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Datagrunnlaget for statistikken inneholder personopplysninger med informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive (jf. personopplysningsloven § 2). SSB forvalter derfor disse data med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

Sammenlignbarhet over tid og sted

For historisk statistikk før 1978, se eget punkt over om «Formål og historie». Ved anvendelse av historiske tidsserier er det nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlige utgivelsene av statistikken (se eldre arkiv).

Etter omlegging av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært straffereaksjon registrert i statistikkåret, mot tidligere reaksjon rettskraftig avgjort i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Hoveddelen av dette etterslepet ble før 1997 fanget opp ved å vente med innhenting og bearbeiding av data til flere måneder inn i året etter. Det er imidlertid hvert år en rest av saker som registreres inn i SSP mer enn ett år etter avgjørelsesdato. Disse ble ikke fanget opp i like stor grad slik praksis var før 1997.

At uttrekkskriteriet for hovedenheten siden 1997 er registrert (og ikke rettskraftig) reaksjon gjør i stedet statistikken sårbar for uregelmessig registrering. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med endringer i antall avsagte reaksjoner. Dette har blant annet påvirket antallet reaksjoner i statistikken for 2001 og 2002 (se Straffereaksjoner 2002). I 2007 ble det registrert rundt 2 000 flere reaksjoner for forbrytelser enn tidligere år på grunn av etterregistreringer (se tekstboks i Straffereaksjoner 2007). En endring i registreringspraksis de siste tre månedene av 2015 har anslagsvis ført til 2 800 flere reaksjoner sammenlignet med registreringspraksis for årene 2010-2014, og gjelder spesielt for betinget og ubetinget fengsel (se tekstboks i artikkel for Straffereaksjoner 2015).

Statistikken fra og med 1997 er for øvrig i stor grad sammenliknbar med statistikken for tidligere år når det gjelder reaksjoner for forbrytelser. Overgangen til å bruke kildematerialets opplysning om hovedlovbrudd kan ha svekket sammenliknbarheten for denne variabelen, men i store trekk ser det ikke ut til at noe slikt har skjedd. Reaksjoner for forseelser er mindre sammenliknbar før og etter 1997 enn det som er tilfellet for forbrytelser. Fram til tidlig 1990-tall var statistikken over reaksjoner for forseelser basert på summariske oppgaver fra politikamrene. Overgangen til registerdata fra STRASAK viste seg å være problematisk, og som det framgår av de årlige publikasjoner i perioden 1988-1996 måtte SSB finne ulike løsninger for å kunne opprettholde en årlig statistikk over reaksjoner for forseelser. Likevel er det grunn til å anta at statistikken er sammenliknbar før og etter omleggingen når det gjelder gjerningssted, type reaksjon og i grove trekk type lovbrudd.

Med omleggingen i 1997 ble det tatt i bruk samme kodesystem for lovbrudd som nyttes i kriminalstatistikken forøvrig (STRASAK-koder). Det ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i typer lovbrudd (forseelser og forbrytelser). En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet var allerede tatt ut i 1992 fordi definisjonene ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne.

Straffereaksjoner for forbrytelser med fordeling etter statsborgerskap er tilgjengelig fra NOS Kriminalstatistikk 1978, men på grunn av manglende opplysninger ikke sammenlignbare før 1991, da opplysninger om statsborgerskap fra Det sentrale personregisteret ble supplert med politiets registrereringer.

For årgangen 2005 er statistikkenheten «straffede personer» videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og Kriminalstatistikkens tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Tabeller publisert i Statistikkbanken har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Tall i Statistikkbanken finnes per i dag kun tilbake til 2002, og 2005 for enheten «straffede personer».

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet.

Overgang til nytt reaksjonsregister (SSP3.0) 1. oktober 2015 medførte en betydelig endring i hvor raskt saker registreres inn. Den nye registreringspraksisen innebærer at informasjonen om straffereaksjonene, særlig de rettskraftige dommer etter større straffesaker, leveres mer direkte fra STRASAK (politiets straffesaksregister) til SSP3.0 av politiet og påtalemyndigheten. Dette medførte at Kripos sin tidligere oppgave med manuell innregistrering i SSP ble kraftig redusert. I løpet av de siste 3-4 månedene av 2015 kunne derfor Kripos registrere inn det etterslepet av saker som de normalt har hatt i alle tidligere år. På grunn av dette inneholder statistikken for 2015 relativt mange flere straffereaksjoner fra SSP, som da gir klare tidsbrudd for flere deler av statistikken. Se mer om denne endringen i Straffereaksjoner 2015.

Hovedlovbrudd: I datagrunnlaget fra det gamle reaksjonsregisteret (SSP 2.0) var fastsetting av hovedlovbruddet gjort av politi og påtalemyndigheten eller de som da var registeransvarlig (Kripos). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter innføringen av det nye reaksjonsregisteret får SSB imidlertid strukturert informasjon om alle lovbruddene som inngikk i sakskomplekset for straffereaksjonen, og SSB velger nå det lovbruddet som etter loven har høyest strafferamme som representant for straffereaksjonen i statistikken («hovedlovbruddet»). Dette medfører at det forekommer endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper fra og med 2016-årgangen som skyldes at valg av hovedlovbrudd nå er mer systematisert enn tidligere.  

Statsborgerskap: Fra og med 2016-årgangen er statsborgerskap bedre utfylt i statistikken enn tidligere. Også ikke-bosatte personer som arbeider i Norge eller av andre grunner har fått tildelt et D-nummer (midlertidig fødselsnummer) og er gitt forenklet forelegg for trafikk eller toll kan nå tillegges opplysninger om statsborgerskap fra folkeregisteret. Dette innebærer færre enheter med uoppgitt statsborgerskap i statistikken som fordeler straffereaksjoner og straffede personer etter statsborgerskap, men innebærer også at antallet straffereaksjoner og straffede personer med kjent utenlandsk statsborgerskap har økt betraktelig i disse statistikkene. Andelen av de med oppgitt statsborgerskap som har utenlandsk statsborgerskap i 2016 (og senere år) er derfor ikke direkte sammenlignbar med tidligere år, når det gjelder straffede/straffereaksjoner i alt, og der hovedlovbrudd er trafikkovertredelse eller annet vinningslovbrudd. Det er i hovedsak tallene for europeiske land som er påvirket av endringen.

Betinget påtaleunnlatelse: Det er usikkerhet knyttet til antallet betingede påtaleunnlatelser som har blitt levert i kildematerialet fra politiet for tidligere år. Sammenligninger med statistikk over siktede personer, antyder at det har vært et betydelig frafall av betingede påtaleunnlatelser i årgangene før 2007. Fra og med 2013-årgangen er det gjort en særlig kvalitetssikring av disse sakene.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistisk sentralbyrå har liten mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte registre. Partielle frafall forekommer, særlig for forenklede forelegg mot utenlandske statsborgere (hentet fra SIRI) der fødselsdato, kjønn eller bosted ikke nødvendigvis blir registrert. I SIRI inngår det imidlertid ingen opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, vil statsborgerskap være uoppgitt.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd er det i SSBs bearbeiding kun tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

I det tidligere reaksjonsregisteret (SSP2.0) var hovedlovbruddet i den enkelte sak allerede valgt og registrert før SSB mottok grunnlagsdataene. Kripos gjorde i sin registrering av hovedlovbruddene en vurdering av lovbruddenes grovhet ut fra lovens strafferamme, tilsvarende den vurderingen som SSB gjør ved hjelp av sin maskinelle tillegging av hovedlovbruddet. SSB har imidlertid ikke en god nok oversikt over hva som var praksis for registreringen av hovedlovbrudd i alle saker i SSP. Det kan derfor ikke utelukkes at registreringspraksisen er ulik SSBs praksis. Ved bruk av data fra det nye reaksjonsregisteret (SSP3.0) fra og med 1.10.2015 tillegger SSB selv hovedlovbrudd.

Som beskrevet over (se «Datainnsamling, editering og beregninger») er personer med og uten gyldig fødselsnummer (FNR) i folkeregisteret konstruert og tillagt opplysninger på ulike måter. Når personer identifiseres ved hjelp av fødselsdato og navn i stedet for FNR er det en risiko for at feilstavelser og ulik bruk av navn kan føre til at en og samme person identifiseres som to personer i statistikken. Av alle straffereaksjonene utenom forenklet forelegg som ble gitt til en person i 2002 var 5 prosent gitt til en person uten gyldig FNR. I 2013 var andelen økt til 12 prosent.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Minste antall straffedommer på 30 år

Minste antall straffedommer på 30 år

Publisert 9. april 2019

I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987.

Les artikkelen
Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Publisert 2. juli 2019

I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

Les artikkelen
Minste antall straffedommer på 30 år

Minste antall straffedommer på 30 år

Publisert 9. april 2019

I 2017 var det færre av de fleste typer straffereaksjoner enn året før. En særlig nedgang i reaksjoner ilagt ved dom gir det minste antallet dommer i statistikken siden 1987.

Les artikkelen
De nye kriminalstatistikkene

De nye kriminalstatistikkene

Publisert 6. mars 2017

Når nye årganger av SSBs kriminalstatistikker nå publiseres er det med store endringer i statistikkenes innhold. Selv for erfarne og faglig kompetente brukere av disse statistikkene vil dette innebære nye – og noen ganger uoverkommelige – utfordringer. For fremtidens kriminalstatistikk, og dens brukere, ser det imidlertid mer lovende ut. Årsaken til dette er en endring i Standard for lovbruddstyper, laget som følge av ny straffelov og tilhørende nytt kodeverk i alle registre brukt i datagrunnlagene.

Les artikkelen
Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

Publisert 3. oktober 2011

Innvandrere er samlet sett overrepresentert blant straffede, men det er store forskjeller mellom landgruppene.

Les artikkelen
Kriminalitet og rettsvesen 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009

Publisert 15. august 2009

Kriminalitet og rettsvesen 2009 er et oppslagsverk og en inngangsport til kriminalstatistikkene og andre kunnskapsdata om kriminalitet og rettsvesen som SSB forvalter.

Les publikasjonen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB