Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Representanter
01182: Kommunestyrevalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) (1979 - 2015)
01183: Fylkestingsvalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) (1975 - 2015)
Kommunestyremedlemmer
04966: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn og alder (F) (2003 - 2015)
04964: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, alder og parti/valgliste (2003 - 2015)
04813: Kommunestyremedlemmer, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (K) (1999 - 2015)
05005: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og utdanning (2003 - 2015)
05004: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, utdanning og parti/liste (2003 - 2015)
04980: Kommunestyremedlemmer, etter landbakgrunn og parti/liste (2003 - 2015)
Formannskapsmedlemmer
04812: Formannskapsmedlemmer, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (K) (1987 - 2015)
04806: Formannskapsmedlemmer og gjenvalgte formannskapsmedlemmer i kommunestyret, etter kjønn (F) (1987 - 2015)
04804: Formannskapsmedlemmer og gjenvalgte formannskapsmedlemmer i kommunestyret, etter kjønn og parti/valgliste ved kommunestyrevalget (1987 - 2015)
Ordførere
04772: Ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget(F) (1945 - 2015)
09494: Ordførere og representanter, etter kjønn og parti/valgliste ved kommunestyrevalget (1995 - 2015)
04774: Kvinnelige ordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (F) (1987 - 2015)
04771: Varaordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (F) (1987 - 2015)
04775: Kvinnelige varaordførere, etter parti/valgliste ved kommunestyrevalget (F) (1999 - 2015)
04773: Kommuner, etter parti/valgliste for ordfører og varaordfører (1987 - 2015)
Fylkestingsmedlemmer
04967: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn og alder (2003 - 2015)
04968: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn, parti/valgliste og alder (2003 - 2015)
04809: Medlemmer til fylkestinget, etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget (F) (1987 - 2015)
04996: Medlemmer til fylkestinget, etter landbakgrunn (2003 - 2015)
04992: Fylkestingsmedlemmer og gjenvalgte fylkestingsmedlemmer, etter kjønn (F) (2003 - 2015)
04981: Fylkestingsmedlemmer og gjenvalgte fylkestingsmedlemmer, etter kjønn og parti/valgliste (2003 - 2015)
Fylkesutvalgsmedlemmer
04807: Fylkesutvalgsmedlemmer, etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget (F) (1983 - 2015)
04811: Fylkesutvalgsmedlemmer og gjenvalgte fylkesutvalgsmedlemmer, etter kjønn (F) (1987 - 2015)
04810: Fylkesutvalgsmedlemmer og gjenvalgte fylkesutvalgsmedlemmer, etter kjønn og parti/valgliste ved fylkestingsvalget (1987 - 2015)
Listekandidater
10912: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste og kjønn (K) (2007 - 2015)
06523: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og alder (2007 - 2015)
06524: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og næring (SN2002) (prosent) (F) (2007 - 2015)
06525: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (prosent) (2007 - 2015)
06530: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter yrkesstatus og kjønn (prosent) (F) (2007 - 2015)
06531: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, parti/valgliste og yrkesstatus (2007 - 2015)
10922: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter landbakgrunn og parti/liste (2007 - 2015)
06533: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, utdanning og parti/valgliste (2007 - 2015)
06534: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og utdanning (prosent) (F) (2007 - 2015)
06541: Listekandidater til kommunestyrevalget med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn (2007 - 2015)
06551: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og bruttoinntekt (prosent) (F) (2007 - 2015)
06552: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/valgliste (prosent) (2007 - 2015)
06553: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og alder (2007 - 2015)
06535: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter parti/valgliste (F) (2007 - 2015)
06537: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn og alder (F) (2007 - 2015)
06538: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, alder og parti/valgliste (prosent) (2007 - 2015)
06539: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, utdanning og parti/valgliste (prosent) (2007 - 2015)
06540: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (prosent) (2007 - 2015)
06550: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, parti/valgliste og yrkesstatus (prosent) (2007 - 2015)
06556: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn og bruttoinntekt (F) (2007 - 2015)
06557: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/liste (2007 - 2015)
Avslutta tidsserier
04965: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn og ettårig alder (avslutta serie) (2003 - 2011)
04978: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, parti/liste og yrkesstatus (avslutta serie) (2003 - 2011)
04973: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, parti/valgliste og næring (SN2002) (avslutta serie) (2003 - 2011)
04977: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og yrkesstatus (avslutta serie) (2003 - 2011)
04969: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og næring (SN2002) (avslutta serie) (2003 - 2011)
05009: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/liste (avslutta serie) (2003 - 2011)
05006: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, landsdel og bruttoinntekt (avslutta serie) (2003 - 2011)
04979: Kommunestyremedlemmer, etter landsdel og landbakgrunn (avslutta serie) (2003 - 2011)
04798: Medlemmer, gjenvalgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret, etter kjønn (F) (avslutta serie) (1979 - 2011)
04803: Medlemmer, gjenvalgte medlemmer og varamedlemmer til kommunestyret, etter kjønn og parti/liste (avslutta serie) (1987 - 2011)
05002: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn og yrkesstatus (avslutta serie) (2003 - 2011)
05000: Medlemmer til fylkestinget, etter kjønn og utdanning (avslutta serie) (2003 - 2011)
04999: Medlemmer til fylkestinget, etter næring (SN2002) (avslutta serie) (2003 - 2011)
04808: Varamedlemmer til fylkestinget, etter parti/valgliste ved fylkestingsvalget (F) (avslutta serie) (2003)
06532: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter landbakgrunn og parti/liste (avslutta serie) (2007 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken