Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
09494: Ordførere og representanter, etter kjønn og parti/valgliste ved kommunestyrevalget 1995 - 2019
Sist endret
16.01.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Ordførere:
personer
Kommunestyrerepresentanter:
personer
Referansetid
Ordførere:
Valgdagen
Kommunestyrerepresentanter:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

politisk parti

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken