Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

04808: Varamedlemmer til fylkestinget, etter parti/valgliste (F) (avslutta serie) 2003

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

politisk parti

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , Høyre ,

Valgt 0 av totalt 27

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt

Brukerveiledning for statistikkbanken