Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

04999: Fylkestingsmedlemmer, etter næring (SN2002) (avslutta serie) 2003 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruk, skogbruk og fiske , Sekundærnæringer , Tjenesteytende næringer ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken