Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

10922: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter landbakgrunn og parti/liste (avslutta serie) 2007 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

politisk parti Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

landbakgrunn Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
personer
Listekandidater (prosent):
prosent
Referansetid
Listekandidater:
Juni
Listekandidater (prosent):
Juni
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt

Brukerveiledning for statistikkbanken