Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

04811: Fylkesutvalgsmedlemmer og gjenvalgte fylkesutvalgsmedlemmer, etter kjønn (F) 1987 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987 , 1991 , 1995 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1999 har ikke Nordland fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell. Fra 2003 Har ikke Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag og Troms fylkesutvalg, men fylkesråd etter parlamentarisk modell.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.