Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
12872: Medlemmer og gjenvalgte medlemmer til kommunestyret, etter kjønn (F) 1979 - 2019
Sist endret
16.01.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Gjenvalgte medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Gjenvalgte medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
kjønn
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken