Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

04966: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn og alder (F) 2003 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *
kjønn
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

alder

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken