Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
04978: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, parti/liste og yrkesstatus (avslutta serie) 2003 - 2011
Sist endret
19.12.2011
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
yrkesstatus
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

politisk parti

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
yrkesstatus

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken