Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

05002: Fylkestingsmedlemmer, etter kjønn og yrkesstatus (avslutta serie) 2003 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

yrkesstatus


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken