Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
10912: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter parti/valgliste og kjønn (K) (avslutta serie) 2007 - 2015
Sist endret
25.06.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
personer
Referansetid
Listekandidater:
Juni
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
politisk parti
kjønn
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

politisk parti

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt

Brukerveiledning for statistikkbanken