Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

06539: Listekandidater til fylkestingsvalget, etter kjønn, utdanning og parti/valgliste (prosent) 2007 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
Må velges *
kjønn
Må velges *
utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

politisk parti

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet , Høyre ,

Valgt 0 av totalt 27

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Videregående skole - nivå 2 er inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken