Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

05009: Kommunestyremedlemmer, etter kjønn, bruttoinntekt og parti/liste (avslutta serie) 2003 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

inntektsintervall

Totalt 6 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 8 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.01.2012
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Bruttoinntekt 2002.

Brukerveiledning for statistikkbanken