Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

04979: Kommunestyremedlemmer, etter landsdel og landbakgrunn (avslutta serie) 2003 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

landsdel

Totalt 7 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 5 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.08.2018
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

landsdel
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken