Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

06551: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn og bruttoinntekt (prosent) (F) (avslutta serie) 2007 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 21

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

bruttoinntekt

Bruttoinntekt. 2005.

fireårlig

2007

Bruttoinntekt. 2005.

2011

Bruttoinntekt. 2009.

2015

Bruttoinntekt. 2013.