Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter
Statistikk over alle partiers kandidater som stiller til kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen
Statistikken viser velgernes atferd ved lokalvalg, for eksempel partivalg etter kjønn, alder og utdanning.
Personer med stemmerett
Statistikken viser antall stemmeberettigede etter kjønn, alder osv. ved stortings,- kommunestyre- og fylkestingsvalgene
Valgdeltakelse
Statistikken viser valgdeltakelse i stortings-, kommunestyre- og fylkestingsvalgene.
Valgkampbidrag
Statistikk over bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår.
Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget
Statistikken viser valgresultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. Innvandrere og kommunestyrevalget 2019

    SSB har siden 1983 gjennomført manntallsundersøkelser for å måle valgdeltakelsen blant innvandrere. Ved de første valgene omfattet dette bare utenlandske statsborgere, fra 1995 omfatter det også norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Ved valget i 2019 har SSB for første gang et heldekkende register over valgdeltakelsen til alle stemmeberettigede.

  2. Kjønn eller klasse – hva avgjør stemmegiving?

    Hva folk stemmer i politiske valg avhenger både av deres preferanser og deres inntekt.

  3. Velgerundersøkelsen 2019

    Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble gjennomført midt under Kommune- og regionreformen. Stortinget vedtok i 2017 å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Faktasider