Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Innvandrere og kommunestyrevalget 2019

SSB har siden 1983 gjennomført manntallsundersøkelser for å måle valgdeltakelsen blant innvandrere. Ved de første valgene omfattet dette bare utenlandske statsborgere, fra 1995 omfatter det også norske statsborgere med innvandrerbakgrunn. Ved valget i 2019 har SSB for første gang et heldekkende register over valgdeltakelsen til alle stemmeberettigede.

Kjønn eller klasse – hva avgjør stemmegiving?

Hva folk stemmer i politiske valg avhenger både av deres preferanser og deres inntekt.

Velgerundersøkelsen 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble gjennomført midt under Kommune- og regionreformen. Stortinget vedtok i 2017 å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kommunestyre- og fylkestingsvalg.

faktasider

Faktasider