Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen

12873: Kommunestyremedlemmer, etter landsdel og landbakgrunn 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken