Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
12874: Kommunestyremedlemmer, etter landsdel,kjønn og utdanning 2019
Sist endret
16.01.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer:
personer
Referansetid
Medlemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
landsdel
kjønn
utdanningsnivå
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken