Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

Til toppen
06533: Listekandidater til kommunestyrevalget, etter kjønn, utdanning og parti/valgliste 2007 - 2019
Sist endret
09.09.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Listekandidater:
personer
Listekandidater (prosent):
prosent
Referansetid
Listekandidater:
Juni
Listekandidater (prosent):
Juni
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
politisk parti
Må velges *
kjønn
Må velges *
utdanningsnivå
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

politisk parti
Må velges *

Totalt 27 Valgte 0

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning. Videregående skole - nivå 2 er inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken