Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter

01183: Fylkestingsvalget. Representanter, etter kjønn og parti/valgliste (K) 1975 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

politisk parti

Totalt 24 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.03.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgte representanter:
personer
Referansetid
Valgte representanter:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
politisk parti
andre lister
I 1993: Oslo: Felleslisten mot fremmedinnvandring (Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem elles mister vi landet vert 1828 stemmer. Vest-Agder: Det kristne samlingsparti, 210 stemmer. Hordaland: Politisk alternativ Hordaland, 3272 stemmer. Nord-Trxndelag: Fellesliste Pensjonistpartiet/Felles Framtid, 353 stemmer.

Brukerveiledning for statistikkbanken